Оцінка професійних якостей. Педагоги

Перейдемо до опрацювання методики «Групова оцінка особистості вчителя», що готує ґрунт для професійної рефлексії вчителя та розкриває внутрішній зміст персоніфікованого педагогічного впливу . Інформацію, яку вона надає, з успіхом можна рекомендувати адміністрації школи для педагогічної атестації вчителів. У межах проведеного нами обстеження до цієї процедури було залучено голів методичних об’єднань та завуча школи як представників еталонної групи.

Суть методики проста. Вона містить перелік базових педагогічних якостей, які є змістом професійної діяльності вчителя, 10-ти бальну шкалу оцінювання і має такий вигляд.

Групова оцінка особистості вчителя

 

Якості

Bідсутність «0»

Наявність


 


 


 

сильно «9,8,7,6,5»

слабо «4,3,2,1»

1.

Планує навчально-виховний процес

     

2.

Сприяє розвитку особистості учня

     

3.

Забезпечує умови для засвоєння учнями навчальних програм па рівні Держстандарту

     

4.

Використовує ефективні форми і методи організації навчально-виховного процесу

     

5.

Вивчає індивідуальні якості школярів, піклується про розвиток їх схильностей і талантів

     

6.

Проводить позакласну виховну роботу з учнями з предмету

     

7.

Піклується про національно-культурне відродження України

     

8. 

Піклується про розвиток гідності учня 

     

9. 

Вимогливо підтримує навчальну дисципліну в класі та школі 

     

10. 

Тісно контактує з батьками, консультує їх з питань навчання, виховання, розвитку дітей

     

11. 

Підвищує свій професійний рівень 

     

12. 

Знає навчальні плани і програми

     

13. 

Має свій оригінальний педагогічний досвід 

     

14. 

Ефективно використовує педагогічний досвід передових вчителів 

     

15.

Притаманний високий професіоналізм 

     

16. 

Має значні успіхи у педагогічній праці 

     

17. 

Має високу культуру і моральні якості

     

Вчителям або групі експертів пропонується провести оцінювання певної особи за списком професійних якостей, не пропускаючи жодної. При оцінюванні потрібно орієнтуватися на шкапу оцінювання, вирішуючи спершу питання наявності або відсутності якості, а при її наявності — питання про ступінь вираженості (сильно — слабо). Відповіддю буде певний бал оцінювання, що проставляється напроти відповідного номеру якості.

Підраховуючи середні значення оцінок кожної якості за всіма анкетами експертного опитування, отримаємо «вагу» кожної якості в балах як за оцінками групи, так і самооцінні значення. Перевівши оцінки двох типів у діаграми, отримаємо можливість порівняльного аналізу (рис. 10-11).

Ці діаграми дають можливість перейти від описового до змістовного аналізу структури професійних якостей педагога, намітити конкретні проблеми, що потребують вирішення. Якщо вважати осіб, що очолюють методичну роботу в школі, за еталон, цікавим є зіставлення її з результатами оцінювання решти вчителів. У розвиток цієї думки добре працює наступна методика, що дає відповідь на запитання про те, чи є нормативно-еталонні групи педагогів (адміністрація, голови методичних об’єднань) такими насправді

 

 

 

 

 


завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,330sec