ОСОБИСТА КАРТКА ОБДАРОВАНОГО УЧНЯ

Картка призначена для збору й систематизації інформації про учня. Всі відомості про обдарованого учня збираються на основі таких даних:

1. Інформація про родину, школу, гурток, секцію, студію (від батьків, класного керівника, керівника гуртка, улюбленого вчителя).

2.
Інформація учня про себе.

3. Спостереження за учнем у конкретній діяльності (за зразком — схемою спостереження).

4. Анкетування, бесіда, інтерв’ю.

5. Експрес-завдань.

6. Тестове обстеження обдарованої дитини.

Отримані матеріали можуть бути представлені в особистісній картці обдарованої дитини за такими розділами.

АНКЕТНІ ДАНІ ПРО УЧНЯ

1. П.І.Б, дата народження, школа, клас, місто.

2. Склад родини (кількість дітей), фах батьків, стан здоров’я.

3. Навчальні здобутки, старанність, становище в класному колективі, лідерство, суспільні доручення, заняття в гуртках, секціях, на курсах, факультативах.

4. Участь у конкурсах, олімпіадах, змаганнях, виставках, досягнення, нагороди, заохочення.

4. Особливості сприйняття учнем необхідних об’єктів, ситуацій.

5. Ступінь кмітливості в навчальній ситуації й діях учня.

6. Самостійність (у постановці питань, проблем, розв’язанні завдань, ситуацій), рівень самоконтролю.

7. Новизна підходу до об’єктів, ступінь оригінальності їхнього опису.

8. Провідні мотиви навчання ділового спілкування.

9. Характер реагування на оцінки навчальної роботи (успіхи, невдачі).

10. Ставлення до чиєїсь допомоги в навчанні.

11. Прагнення, здатність до набуття нових знань.

12. Читацькі інтереси. Володіння комп’ютером.

13. Ініціативність учня (участь у проведенні позанавчальних пізнавальних заходів).

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОБДАРОВАНОГО УЧНЯ

1. Улюблені предмети учня (досягнення в їхньому освоєнні, конкретні дії, захоплення).

2. Рівень навчальної активності, інтелектуальні ресурси.

3. Легкість засвоєння навчального матеріалу.

ІНТЕРЕСИ, СХИЛЬНОСТІ, ЗДАТНОСТІ

1. Широта інтересів учня. Провідний інтерес (форма його вияву у діяльності учня), ступінь стійкості.

2. Здібності учня (вид, форма вияву, результати).

3. Розумові здібності (показники):

а) розумова активність;

б) прагнення здобувати знання, формувати вміння для виконання роботи.

4. Спеціальні здібності (основні показники).

5. Творчі здібності (показники, рівень прояву їх у навчальній роботі).

ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СФЕРА УЧНЯ

1. Емоційна вразливість і стабільність.

2. Рівень емоційної врівноваженості.

3. Загальний характер емоційної оцінки образів, аргументів. Фантазійність та її джерела.

4. Почуття гумору.

5. Схильність до створення емоційного комфорту у спілкуванні.

6. Характеристика інтелектуальних почуттів учня.

7. Моральні почуття й форми їхнього вияву у колективній роботі.

8. Особливості конструктивних прагнень.

9. Ставлення до раптових ускладнень, «бар’єрів» та їхнє подолання.

10. Уміння доводити справу до кінця.

11. Схильність до ризикованих дій. Завзятість у досягненні мети.

12. Рішучість, наполегливість.

13. Сприйняття себе як людини, впевненої у своїх знаннях.

ПІЗНАВАЛЬНА СФЕРА УЧНЯ

1. Домінантний тип сприйняття (узагальнений, деталізований). Спостережливість (швидкість виділення особливостей в об’єктах; правильність і точність встановлення характеру залежностей між об’єктами).

2. Увага (обсяг, концентрованість, стійкість, здатність до перемикання, розподі-леність).

3. Пам’ять (тип, швидкість, міцність, надійність запам’ятовування, точність і швидкість відтворення).

4. Домінантний вид уяви (відтворювальна, творча):

а) легкість встановлення зв’язків між предметами;

б) багатство вражень і асоціацій;

в) чіткість критичного аналізу асоціації при пошуку потрібного рішення;

г) швидкість перебору широкого кола варіантів рішення;

ґ) точність можливого варіанту вирішення при пошуковій діяльності.

5. Домінантний тип мислення:

а) уміння аналізувати (виділяти головне, істотне);

б) уміння порівнювати (швидкість і точність знаходження подібностей і відмінностей між предметами);

в) уміння узагальнювати (тип узагальнення — емпіричний, теоретичний; швидкість, правильність узагальнення);

г) кмітливість (рівень кмітливості в незнайомих і незвичайних ситуаціях).

6. Самостійність мислення:

а) у міркуваннях, постановці проблем, у вирішенні завдань, у знаходженні способів і варіантів рішень;

б) поняття й ідеї (ясність, виразність, обсяг, глибина, спосіб утворення), абстрагування, порівняння, асиміляція, синтез;

в) твердження, умовиводи (сила, влучність, спільність, широта способів судження, порівняння, образність, дедукція, індукція).

МОВА УЧНЯ

1. Багатство словника.

2. Емоційна виразність.

3. Культура мовлення.

4. Мовна майстерність: послідовність, логічність, змістовність, обґрунтованість, правильність використання художніх засобів.

5. Письмова мова учня.

ТЕМПЕРАМЕНТ. ХАРАКТЕР

1. Особливості вищої нервової діяльності.

2. Тип темпераменту.

3. Рівень вихованості.

4. Ступінь незалежності.

5. Особливості самовитримки й самоствердження.

6. Рівень працездатності (колосальна, висока, середня).

7. Бачення картини світу.

8. Фантазійність.

9. Особливості реагування на успіхи (невдачі).

10. Скромність

11. Самооцінка (рівень, домагання).

12. Особливості ставлення до напарника у спільній праці.

13. Щедрість.

14. Доброзичливість.

15. Терпимість до несхожості інших на себе.

16. Відповідальність.

17. Готовність до ризику.

18. Самокритичність.

СПРЯМОВАНІСТЬ, ІДЕАЛИ, ЦІННОСТІ

1. Спрямованість — домінантний вид: а) егоїстична; б) колективістична; в) ділова.

2. Особливості ідеальних уявлень (конкретність, чіткість, узагальненість).

3. Ієрархія цінностей.

4. Особливості соціальних установок.

5. Особливі звички.

6. Художній смак.

7. Наслідування моди.

ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОЇ СТОРОНИ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Упевненість в умовах невизначеності.

2. Інтуїтивне «схоплювання» ідей, створення нового.

3. Сприйнятливість, «відкритість» до нового досвіду, до нових проблем.

4. Терпимість до неясності, двозначності, невизначеності.

5. Здатність до співробітництва.

6. Ступінь аргументованості доказів.

7. Ініціативність, підкреслення свого «Я».

8. Вигадливість, дар до передбачення.

9. Здатність до комбінування, пошуку аналогій.

10. Ступінь напруженості уваги й завзятості у подоланні «перешкод» при заняттях.

11. Рівень самоорганізації (високий, середній, низький).

12. Здатність легко перебороти розумові обмеження, стереотипи.

13. Ентузіазм, прагнення до суперництва у змагальних заходах.,

14. Готовність до психологічної переорієнтації при виникненні принципово нових завдань і проблем.

 

 

 

 

 


 

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,521sec