Особові займенники. Зворотний займенник себе

Тема. Особові займенники. Зворотний займенник себе

Мета: розглянути особові займенники, з’ясувати особливості відмінювання і

 написання їх та зворотного займенника; удосконалювати вміння учнів    

  відмінювати займенники; розвивати пам’ять, уміння виділяти головне;

виховувати любов до рідного краю, здатність бачити прекрасне навколо себе.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

Організаційний момент.

Актуалізація опорних знань

 1. Перевірка домашнього завдання.
 2. Знайди помилку.

1) На минулому уроці ми вивчали частину мови дієслово. (Займенник)

2) Займенник – службова, незмінна частина мови.

(Займенник – самостійна, змінна частина мови, що вказує на особу, предмет або кількість, але не називає їх)

3) Відповідає займенник на питання: Як? Де? Куди? Звідки?

(Займенник відповідає на питання хто? що? який? котрий? скільки?)

4) Займенники виступають тільки в ролі головних членів речення.

(У реченні займенники можуть бути різними членами, як головними, так і другорядними).

5) Існує 6 розрядів займенника. Назвіть їх.

( Є 9 розрядів займенників за значенням: особові, зворотний, присвійні, питальні, відносні, вказівні, означальні, заперечні і неозначені)

6) Займенники вживаються для зв’язку слів у реченні.

(Займенники допомагають уникнути невиправданих повторів, зробити мовлення красивішим та мелодійнішим, різноманітнішим)

 

Оголошення теми, мети, завдань уроку

Гра «Утвори слово»

Замість крапок поставте займенники й утворіть нові слова.

 ..рина, ..кола, ..мофій, ..рій, ..ок, ..рок, ..вір, ..зик, ..р, ..ша, ..егрет.

Відповіді: (Я, Ми, Ти, ви, він, ви, я, я, ми, ти, він.)

До якого розряду за значенням належать дані займенники? ( До особових)

 

Мотивація навчальної діяльності учнів.

– На що вказують особові займенники та зворотний займенник себе?

(Особові займенники вказують або на тих, хто говорить, або тих, про кого говорять. Зворотний займенник себе вказує на виконавця зворотної дії)

– З якою метою вживаються особові займенники?

(Під час спілкування у співрозмовників виникає потреба вказати один на одного або на того, про кого говорять. З цією метою вживаються особові займенники А також вони надають мовленню особливої щирості, схвильованості, задушевності. Найчастіше вони вживаються у листуванні, у творах художньої літератури. За частотою вживання займенники посідають третє місце (після іменника і дієслова).

 

Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу в процесі практичної роботи.

Заповнення таблиці «Особи займенників»

  ОДНИНА МНОЖИНА
І ОСОБА Я МИ
ІІ ОСОБА ТИ ВИ
ІІІ ОСОБА ВІН, ВОНА, ВОНО ВОНИ

Запитання (Так чи ні)

 • Всі особові займенники змінюються за числами? (ТАК)
 • Всі особові займенники за родами? (Ні. Тільки займенники ІІІ особи однини)

Робота біля дошки.

Давайте визначимо чи змінюються особові займенники за відмінками.

Провідміняйте займенники

І варіант: я, ми, воно, вони

ІІ варіант: ти, ви, він, вона

Перевірте себе за табличкою «Відмінювання особових займенників»

Називний відмінок

Хто?

Родовий

відмінок

Кого?У кого?

Давальний

відмінок

Кому?

Знахідний відмінок

Кого?

Орудний відмінок

Ким? / З ким?

Місцевий відмінок

На кому?

 Я

ти

він

вона

ми

ви

вони

 мене / у мене

тебе / у тебе

його / у нього

її /  у неї

нас / у нас

вас / у вас

їх  / у них

 

мені

тобі

йому

їй

нам

вам

їм

 

мене

тебе

його

її

нас

вас

їх

 

мною / зі мною

тобою / з тобою

ним / з ним

нею / з нею

нами / з нами

вами / з вами

ними / з ними

 

на мені

на тобі

на ньому

на ній

на нас

на вас

на них

Зверніть увагу, коли в особових займенниках 3 особи з’являється приставний Н

(Після прийменників у непрямих відмінках)

Повідомлення учня.

Займенник Ви вживається не лише у формі множини, а також цей займенник прийнято вживати  при ввічливому звертанні до однієї особи.

За часів Київської Русі пошанованого звертання на “Ви” ще не було. Підлеглий до свого володаря звертався на “ти”, як і володар до підлеглого. Згодом займенник ТИ став нормативним у звертанні до Бога. А займенник ВИ на Україні набув поширення у звертанні дітей до батьків, молодших віком до старших та незнайомих людей. Таке звертання засвідчує етичні норми нашого народу, що вироблялися протягом віків.

Уперше в Росії почав звертатися до своїх підлеглих на “ви” Петро І , і така форма звертання прижилася.

В Україні до неодруженого чоловіка могли весь вік звертатися на “ти”. Лише одруження, тобто започаткування родини, робило можливим вживання форми “ви”. А куми, охрестивши дитину, відразу зверталися одне до одного на “ти”.

У листуванні вжитий стосовно однієї особи займенник ВИ (а також присвійний займенник ВОНИ) за традицією пишеться з великої літери:

Запрошуємо ВАС на святкування ювілею школи.

З великої літери пишеться будь-який займенник, що стосується Бога.

У риторичних звертаннях до шанованої або значно старшої особи поширена форма на ТИ.

Лінгвістичне дослідження

– Поставте зворотний займенник себе у Н.в. Провідміняйте його.

( У зворотного займенника нема називного відмінка)

-А на що він вказує?

( Зворотний займенник себе вказує на виконавця зворотної дії)

– Змінюється він за родами, числами ?

( Зворотний займенник не має роду та числа, але він змінюється за відмінками)

Закріплення знань, формування умінь і навичок.

Самостійна робота

Вправа 1

Перепишіть прислів’я, подані в дужках особові займенники поставте у потрібному відмінку. Визначте особу, число, відмінок кожного займенника.

 1. Ви (я) просіть, а я наче не хочу. 2. Ми з (ти), як риба з водою. 3. Комусь ніяково, а (я) однаково. 4. Є квас, та не для (ви)! 5. Ти розказуєш (він) про образи, а він (ти) про гарбузи. 6. Хоч поганий тин, та затишно за (він). 7. Лякали щуку, що в озері (вона) топить будуть. 8. Від неправди люди не мруть, та вже (вони) більше віри не ймуть. 9. Хата з дітьми — базар, без (вони) — пустка.

Поясніть появу приставного звука [н] у займенниках третьої особи.

Вправа 2

Поставте замість питань особові займенники в потрібному відмінку й поясніть наявність або відсутність у них звука н.

Зразок: Розмовляти (з ким?) — зі мною, з тобою, з ними, з вами.

Підготувати (для кого?), задоволений (ким?), підійти (до кого?), зустріти (кого?), розповісти (кому?).

Творча робота у групах

 1. Скласти текст-опис і текст-розповідь будь-якої рослини, символу України, із використанням займенників.

Зразок виконаного завдання.

1 група

Текст-опис.

Калина – дуже красива рослина. Це стрункий кущ, з багатьма тонкими гілками, що тягнуться до неба. Із приходом весняного тепла на них набухають бруньки. Потім калина вся вкривається білими суцвіттями-парасольками, вона вбирає тепло сонця та живильну вологу землі. ЇЇ листя яскраво-зелене з нерівними зубчастими краєчками, і в них плутається вітерець.    

2 група

Текст-розповідь.

       У дворі в моїх дідуся й бабусі ростуть кілька кущів калини. Навесні вони прикрашають квітами наш двір і будинок, пестять око, а взимку бабуся готує з ягід цієї рослини напій, що лікує, зігріває й бадьорить. Саме про неї, про калину, бабуся любить мені розповідати й повчати, що не потрібно цуратися й забувати давні традиції й звичаї свого роду 

Комунікативне завдання

Прочитайте уривок з вірша, присвяченого А.Малишку, поясніть правопис займенника ВИ.

         І в світлім присмерку прийшли

        Ви до моєї хати,

        і зошит віршів принесли,

        щоб, звісно почитати.

        Були ми вдвох на всій землі,

        та поруч виникали великі люди і малі,

        що Ви про них писали…

        Читали Ви, і слухав я,

        а навкруги – єдина,

        велика дихала сім’я,

        що зветься Україна.

        Хіба можливо це забуть?

        Та добре розумію,

        що яблуні нові цвітуть,

        у серці в Вас, Андрію…

                                                М.Рильський

Чи можна зі слів поета зробити висновок про його ставлення до А.Малишка, його творчості? Свою відповідь поясніть.

Підсумок уроку.

Незакінчене речення.

 1. Займенники Я, МИ, ТИ, ВИ, ВІН, ВОНА, ВОНО, ВОНИ названо особовими, тому що…
 2. Вони змінюються за…
 3. Зворотний займенник себе вказує на…
 4. Зворотний займенник не має…
 5. У мовленні займенники служать для…

Домашнє завдання.

 1. Вивчити теоретичний матеріал з теми «Особові та зворотний займенники»
 2. На вибір

1)  Складіть і розіграйте діалог, у якому розкрийте значення фразеологізму бути на «ти».
2)  Поясніть значення фразеологізму іду на Ви. Розкажіть про його походження.
3) Складіть два запрошення на сімейне свято для двох сімейних пар: літніх сусідів і друзів старшої сестри — студентів.

завантаження...
WordPress: 22.89MB | MySQL:26 | 0,362sec