Особливості виду Homo sapiens

Тема. Особливості виду Homo sapiens.

Мета: сформувати поняття про вид; визначити місце цього виду в системі органічного світу, сформувати знання учнів про біологічні раси.

Тип уроку:         засвоєння знань.

Методи та форми роботи: наочні, словесні, елементи інтерактивних технологій.

Терміни та поняття: біологічний вид, критерії виду, раса.

Обладнання: таблиці: “Ембріогенез хордових”, “Критерії виду”, “Скелет ссавців”, “Скелет людини”, “Систематичне положення людини”.

Девіз уроку.

Розум полягає не лише у знанні,

але й у вмінні застосовувати ці знання.

Арістотель

Хід уроку.

І.       Організаційних момент.

Розминка.

 1. Я Людина, бо …
 2. Я Людина і тому …
 3. Я Людина, і в мене …

 

ІІ.      Актуалізація опорних знань.

Біологічний диктант із взаємоперевіркою. Поставте “+”, якщо прочитане твердження правильне, і “-“, якщо ні.

 1. Засновником першої класифікації тваринного світу вважають Ж.Б.Ламарка.
 2. Карл Лінней помістив Людину в ряд Примати класу Ссавці.
 3. Автор першої теорії еволюції – Ж.Б.Ламарк.
 4. Ч.Дарвін у своїй праці довів спорідненість людини з антропоморфними мавпами.
 5. Серед сучасних людиноподібних мавп найближчим родичем людини вважають шимпанзе.
 6. На даному етапі життя Людина розумна як вид припинила еволюцію.
 7. Сучасні людиноподібні мавпи походять від дріопітеків.
 8. На початковому етапі антропогенезу провідну роль відіграли біологічні фактори.
 9. Мова властива не тільки людині, мавпу теж можна навчити говорити.

 

ІІІ.    Мотивація навчальної діяльності.

На протязі вивчення теми ми намагаємося дати відповідь на запитання: “Хто ми?”, “Які ми?”, “Чому ми такі, які є?”.

Хто ми? Ми – живі істоти. Наше тіло складається з клітин, в яких знаходяться хромосоми. В хромосомах містяться гени, які визначають всі наші спадкові ознаки.

У процесі ембріогенезу людина повторює всі етапи філогенезу. Зародок на четвертому тижні подібний до зародка риб: має зябра, двокамерне серце, одне коло кровообігу. Людина – представник царства Тварини.

 

ІV.    Повідомлення теми і теми уроку.

(Монітор комп’ютера).

 

V.      Надання необхідної інформації.

Розповідь учителя.

Критерії виду.

–       Морфологічний.

–       Фізіологічний.

–       Біохімічний.

–       Еколого-географічний.

–       Цитогенетичний.

 

VІ.    Інтерактивна вправа.

Робота учнів в малих творчих групах.

Завдання для груп.

І група.      З’ясовує, чому людину відносять до біологічного виду Homo sapiens.

ІІ група.     Визначає систематичне положення виду людина Розумна, встановлює систематичні зв’язки з людиноподібними мавпами.

ІІІ група.    Знаходить подібність у скелеті та внутрішній будові людини і мавп.

ІV група.   Дає біологічну характеристику виду Людина розумна на планеті Земля за ознаками:

–       місце проживання;

–       особливості будови;

–       особливості поведінки;

–       набір хромосом.

 

VІІ.   Рефлексія.

– На основі знань з біології проаналізуйте систематичне поло­ження Людини розумної і пояс­ніть кожний таксон.

Імперія               Клітинні

Надцарство       Еукаріоти

Царство             Тварини

Підцарство        Багатоклітинні

Тип                      Хордові

Підтип                Хребетні

Клас                    Ссавці

Ряд                      Примати

Підряд                 Людиноподібні

Секція                 Вузьконосі

Надродина                   Вищі вузьконосі

Родина                Гомініди

Рід                       Людина

Вид                      Людина розумна

– Використовуючи знання про критерії виду, виберіть із люди­ноподібних мавп найближчого “родича” людини.

–  На основі здобутих знань по­ясніть вислів: “Живий світ! Скільки в ньому видів, скільки форм життя!”.

 

Інтерактивна гра “Мікрофон”: закінчіть речення, взявши мікро­фон, і передайте його далі.

– Людина розумна – це… .

–  Вона належить… .

–  Це можна довести… .

 

Використовуючи підручник і додаткову літературу доповніть схему

 

VІІІ. Підсумок уроку.

Оцінювання і мотивація.

 

ІХ.    Домашнє завдання.

Опрацювати матеріал в підручнику. Підготувати повідомлення на тему: “Діти – мауглі”.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

03 Тема Особливості виду Homo Sapiens. (29.6 KiB, Завантажень: 48)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,793sec