ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

Мета: Охарактеризувати особливості розвитку української культури, а також з’ясувати основні досягнення українців у галузі освіти та науки; описувати явища культурного та духовного життя; порівнювати ідеї та цінності, що були характерні для тогочасної культури , із сучасними державотворчими ідеями та культурними цінностями українців

Основні поняття : «культура», «освіта», «наука»,

«романтизм», « класицизм»

Обладнання: документи, таблиця, портрети діячів культури.

Тип уроку:Засвоєння нових знань

Хід уроку

І.
Організаційна частина уроку

ІІ.Актуалізація опорних знань

Бесіда

1. Яку політику проводили Російський та Австрійський уряди на украінських землях ? Як вона могла вплинути на культурний розвиток в Украіні?

2.Які політичні та соціально – економічні процеси відбувалися в Украіні в першій половині Х!Х ст.? Як вони впливали на розвиток культури?

3.Чи позначився національний рух на розвитку українськоі культури.


ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Вчитель. Основним змістом процессів, що відбувалися в культурі цього періоду, було становлення модерної української культури. Цей процес співвідносився з українським національним відродженням. Відсутність власної державності, національне гноблення, імперські кордони, що ігнорували етнічну українську територію , мали негативний вплив на розвиток культури.

« Мозковий штурм»

1.Висловіть своє ставлення до культурних процесів в українських землях наприкінці ХУІІІ століття.

2.Яке значення ці процеси мали для розвитку культури першої половини

ХІХ століття?

Підсумок підводить вчитель

Отже у ХІХ столітті з утратою своєї державності, Україна позбулася своєї культурної переваги над Росією. Внаслідок того, що імперія цілеспрямова-

но перетворювала Наддніпрянщину на пересічну провінцію, чимало талановитих українців відчували неможливість проявити свої здібності на Батьківщині та вимушены були шукати кращих можливостей в імперських столицях. Багатьох українських культурних діячів імперські ідеологи абсолютно безпідставно зарахували до представників російської культури. Протее більшість із них, навіть далеко від рідної землі залишалася представниками свого народу, продовжувала своїми працею і творчістю служити Україні.Тому їхні: досягнення, хоч і зд1йснен1 за межами Батьківщини, належать до української культури.

IV.Вивчення нового матеріалу

Робота з історичною картою

На карті « Украінські землі в першій половині ХІХ століття»

Покажіть території розселення українців на початку ХІХ століття.

А також територіальні зміни, що відбулися, і зіставте їх із сучасними кордонами України.

1. Характеристика стилів в культурі першої половини ХІХ століття.

Класицизм ( від латин. – classicus – взірцевий, першокласний )-напрям у європейському мистецтві й літературі ХVІІІст., який орієнтувався на античні зразки, що проголошувались ідеальними, класичними, гідними наслідування. Він вирізнявся суворою регламентацією, вимогою твердого дотримання чітких, раз і назавжди встановлених норм і правил, вкладених в різноманітних поетиках.

Класицизм для драматургії

Для драматургії це « правило трьох эдностей» – часу, місця і дії.Правило єдності часу вимагало, щоб дія драматичного твору відбувалася за один день; правило єдності місця полягало в тому, щоб дія драматичного твору відбувалася в одному місці; правило єдності дії вимагало, щоб основна дія драматичного твору не переривалася сторонніми сюжетними лініями.

Класицизм у мовному оформленні

У мовному оформленні творів класицизм орієнтувався на теор1ю трьох стилів( високого, середнього, назького), вимагалися якість і чистота мовних висловів.

Існувала чітка ієрархія жанрів літератури; найважлив1шими вважались античні( трагедія, епопея, ода дидактична поема)

Теоретики класицизму закликали не до спонтанної творчості, не до миттєвого осяяння, а до добре продуманного аналітичного процессу;

« Ви вчіться мислити, тоді уже писать».

Героя літературного твору класицисти часто над1ляли однією – двома основними рисами характеру. Позитивні риси – чесність, вірність, доблесть, талановитість – притаманні персонажам античної або національної історії, представникам панівної верхівки. Негативні риси – хитрість, підступність, недоумкуваність – властиві переважно вихідцям із соціальних низів.

Твори класицизму пропонували образ « взірцевого героя», були прикладом для наслідування громадянами держави, виховували читача.

Повідомлення учня.

Класицизм в Україні

В Україні класицизм залишив менш помітні сліди.Винятком була хіба що офіційна державна архітектура, де класицизм утілював імперське художнє мислення. Вона абсолютно ігнорувала національні особливості народів, і всі її будівлі були подібні одна до одної. Можливо , якраз це й спонукало самодержавців багатонаціональної Російської імперії підтримувати класицизм. В Одесі й нині можна побачити яскраве втілення класицизму – знаменитий пам’ятник дюку Рішельє. Це робота петербурзького майстра ( вихідця з Полтавщини) Івана Мартоса.


Пам’ятник дюку Рішельє

Українські представники классицизму

В Україні впливом класицизму позначені деякі твори Ф. Прокоповича,І. Котляревського, П. Гулака – Артемовського, Г. Квітки – Основ’ яненко.

Сторінка: 1 2
завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,558sec