ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРИ

Мета уроку: охарактеризувати стан архітектури першої половини ХІХ ст,, розвитваи вміння і навички, які формувалися на попередніх уроках; спонуккати учнів до подальшого поглиблення вивчееня знань, розвивати діалогічне мислення, світогляд, висловлювати власну думку, виховувати шанобливе ставлення до народу, як творця самобутньої української культури.

Тип уроку: засвоєння нових знань

Обладнання: документи, портрети діячів культури, ілюстрації.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ Актуалізація опорних знань.

Дидактична гра «Продовж розповідь..»

Двоє учнів по черзі повинні передати одним реченням зміст теми, що вивчалася на попередньому уроці.

Виграє той, чиє речення буде останнім.

ІІІ Мотивація навчальної діяльності.

ХІХ століття – суперечлива доба в історії культури України. Умови розвитку культури, науки, мистецтва були досить складними. Проте істоичне минуле України, чарівна природа, жєиття і побут народу, його культура, фольклор надихали багатьох великих митців на сторення чудових творів, шедеврів присвячених українському народові.

ІV. Вивчення нового матеріалу

У першій половині ХІХ століття в архітектурі утвердився новий художній напрям – класицизм.

Своєрідність українського класицизму виявилась у збереженні кольорової гами споруд, типової для барокко (блакитний з білим і золотим), використанні античних ордерних форм.

Приваблюючого значення у цей період набуває забудова міст, особливо їх центральної часмтини, де зводили будівлі адміністративного та культурного значення.

Для архітектурного обличчя міських центрів характерна симетрична композиція ансамблів з однаковим ритмом фасадів адміністративних приміщень.

У багатьох містах збереглися архітектурні памятки класицизму: «Стара Біржа», «Воронцовський палац», (арх. Ф. Боффо) в Одесі, Контрактовий будинок у Києві (арх. В. Гесте). З розвитком світського мистецтва почалося будівництво спеціальних театральних приміщень. Першими стали «Міський театр у Києві»(арх. А. Меленський), Театр Скарбека у Львові (арх. Я. Заліцман Л. Пихль). Ці споруди відзначалися певною архітектурною своєрідністю – монументальні фасади підкресолювалися колонадами античних ордерів, а нова планувальна система пербачала розташування приміщень уздовж широких коридорів.

У цей період класицизм знайшов своє вираження і в будівництві культових споруд. Великі міські собори мали рості прямокутні форми, один одноярусний верх увінчувався сферичним куполом. Колонні портики стали обовязковими елементами. У культовій архітектурі домінували хрестово з-купольні або круглі храми. При міських храмах почали будувати дзвениці, у поєднані з ними або окремо.

Класицизм ніс на собі відблистки античності й епохи Відродження, інтерес до яких знову посилився в епоху Просвітительства. У своїх кращих зразках мистецтво ласицизму несло важливі еститичні і виховні функції. Урочиста простота будинків, площ, вулиць зовні ніби підпорядкованні, геометрії, несли в собі глибокі емоційні імпульси. Розвиток архітектури впроваджує в будівництво металеві конструкції.

В розвитку класицизму можна визначити три етапи;

1 Становлення стилю, зрілість і занепад.

Класицизм в архітектурі закінчився в 60 – х рр. ХІХ ст. Але цей рубіж дуже умовний, бо традиції, здобутки в містобудуванні справляли вплив і на архітектурну практику наступних часів. Регулярна система планування міста, видатні палацово – паркові комплекси розкривають багатства будівельної і художньої культуори тих часів і займають значне місце в загальній культурній спадщині українського народу.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Запитання і завдання

1 Дайте визначення поняття «Культура».

2. Назвати імена відомих архітекторів першої половини ХІХ століття.

3. Який архітектурний стиль переважав у першій половині ХІХ ст.?

4. Назвати ознаки містобудування в першій половині ХІХ ст. ?

5. Коли були спорудженні Одеський та Київський оперні театри.

6. А. Меленський – це….?

7. Назвіть найвідоміші палацово – паркові архітектурні пам’ятки?

8. Назвіть монументальні скульптури першої половини ХІХ століття.

9. У культовій архітектурі домінували …. або …., храми.

10. Назвіть архітектора будинку університету Св. Володимира.

Робота в парах

Визначте, у який проміжок культурного розвитку України були зведенні представленні архітектурні пам’ятки. Мистецькі традиції яких культур та європейських стилів вплинули на їх архітектурні рішення? Поясніть свою думку.

VІ Підсумки уроку


Незважаючи на великі перешкоди, українська культура у першій половині ХІХ століття проявила надзвичайну життєву стійкість і створила блискучі національно – своєрідні архітектурні витвори мистецтва.

VІІ Домашнє завдання

Створіть комп’ютерну презентацію на тему «Палацово – паркові ансамблі України», «Архіектурні памятки класицизму».

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,308sec