ОСОБЛИВОСТІ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ. УВАГА

ОСОБЛИВОСТІ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ. УВАГА

Мета заняття:
розказати учням про увагу, показати її роль у виборі й опануванні професії.

Матеріали:
визначення видів уваги, завдання на визначення обсягу уваги.

Психолог.
Можливість сприймати навколишній світ, милуватися його красою забезпечується пізнавальними процесами. «Пізнавальні процеси — це психічні явища, які безпосередньо забезпечують пізнання, тобто сприйняття інформації, її переробку, зберігання й використання». До пізнавальних процесів належать: відчуття, сприйняття, увага, пам’ять, уява, мислення. Зупинимося на основних із них.

Обговорення

— Що таке «увага»?

Увага — довільна або недовільно спрямана зосередженість психічної діяльності на якомусь об’єкті сприйняття.

Функції уваги

• Суть уваги проявляється, насамперед, у відборі значимих, релевантних, тобто відповідних потребам певної діяльності, впливів й ігнорування інших, несуттєвих, побічних;

• функція збереження певної діяльності доти, доки не завершиться акт поведінки, пізнавальної діяльності, поки не буде досягнута мета;

• регуляція й контроль за діяльністю.

Які ж розрізняють види уваги? Розрізняють мимовільну, довільну й післядовільну увагу.

Мимовільна увага не залежить від волі й свідомості людини, виникає без будь-яких зусиль з її боку. Викликається дією сильного, контрастного або нового, несподіваного подразника. Важливим джерелом мимовільної уваги є інтерес людини до певних предметів або явищ.

Обговорення

— Наведіть приклади мимовільної уваги. .

Довільна увага — свідоме зосередження на певній інформації, вимагає вольових зусиль, стомлює через 20 хв. Цілеспрямована, виникає в результаті свідомо поставленої мети й вимагає певних вольових зусиль. Здатність свідомо спрямовувати й підтримувати увагу надзвичайно важлива в різних сферах людської діяльності.

Обговорення

— У яких випадках ми говоримо про довільну увагу? Післядовільна увага — викликається при початку діяльності

й інтересі до неї. Таким чином тривалий час зберігається цілеспрямованість, знімається напруження, й людина не стомлюється. Наприклад, книга спершу здалася нудною, а потім людина зачитується нею.

Розглянемо основні властивості уваги. До них належать: обсяг, концентрація, розподіл, стабільність, перемикання, нестійкість.

Обсяг уваги вимірюється кількістю інформації, що сприймається одночасно. У дорослого обсяг уваги дорівнює 4—6 об’єктам.

Концентрація уваги — ступінь зосередження на об’єкті. Вона залежить від факторів, що впливають на людину в момент роботи. Що менше коло об’єктів уваги, то концентрованіша вона.

Розподіл уваги — здатність людини зосередити увагу одночасно на кількох об’єктах. Якщо людина опанувала якісь дії добре, то виконувати їх одночасно їй легше.

Стабільність уваги — загальна спрямованість уваги в процесі діяльності.

Нестійкість уваги — властивість, протилежна стабільності. Це або зовнішнє гальмування, або тривала дія того самого подразника.

Переключення уваги — перебудова уваги, перенесення її з одного об’єкта на інший.

Увага дуже важлива для оволодіння професією. Від неї буде залежати успішність виконання трудових дій. У різних професіях необхідний найбільший розвиток певних видів уваги: у годинникаря — зосереджена, у шофера — широко розподілена і здатна швидко переключитися, у педагога — широке переключення. Тому протягом життя увагу потрібно розвивати й тренувати.

Закріплення матеріалу. Обговорення

— Що таке увага, які види уваги розрізняють?

— Які є властивості уваги?

— Чому з водієм під час руху транспортного засобу заборонено розмовляти?

« Визначте обсяг своєї уваги »

Подивіться на малюнок протягом 1 с. Спробуйте запам’ятати все, що побачите на ньому.


Запишіть, які фігури намальовані, і які цифри в них записані. Обсяг вашої уваги дорівнює сумі правильних відповідей.

Підбиття підсумків заняття

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,356sec