Особливості гібридологічного методу аналізу Г. Менделя. Генетична символіка

Тема: Особливості гібридологічного методу аналізу Г. Менделя. Генетична символіка

Мета: Ознайомити учнів з особливостями гібридологічного аналізу Г. Менделя, засвоїти генетичну символіку, розвивати логічне мислення та вміння використовувати знання із суміжних галузей знань.

Методи та форми: Словесні

Базові поняття і терміни: гомозиготність, чистосортність, гетерозиготність,

генетична символіка.

Обладнання: довідкова література, схеми та таблиці.

Хід заняття

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Питання для бесіди:

–         Для чого і як генетики використовують гібридологічний метод?

–         Для чого і як генетики використовують генеалогічний метод?

–         Для чого і як генетики використовують цитологічний метод?

ІІІ Вивчення нового матеріалу.

Вступне слово вчителя

Закономірності успадкування ознак уперше в 1865 році відкрив Г.Мендель у дослідах з гібридизації різних сортів посівного гороху. Ці закономірності відомі тепер як три закони (правила) Г.Менделя і закон (гіпотеза) чистоти гамет. Це основні закони генетики.

 

–         Суть гібридологічного методу.

Успіх сприяв Г. Менделю завдяки вдалому вибору об’єкта досліджень (горох посівний) і застосуванню розробленого ним гібридологічного методу вивчення спадковості, який став основним методом класичної і сучасної генетики.

Його назва зумовлена тим, що вивчення успадкування ознак здійснювалося шляхом гібридизації (схрещування), тобто поєднання різних організмів (гамет). Гетерозиготний організм, який утворюється при цьому, називають гібридом, а потомство – гібридним.

Особливостями гібридологічного методу були:

–         Самозапильність гороху, що визначило чисто лінійність усіх поколінь (гомозиготність, чистосортність);

–         Відбір для дослідів тих сортів, які різнилися між собою чіткими і зручними для дослідження альтернативними ознаками;

–         Спостереження за успадкуванням не всіх ознак одночасно, як це робили інші вчені, а однієї або кількох пар альтернативних ознак;

–         Ретельне планування дослідів, ведення точного кількісного обліку потомства за кожною парою досліджуваних ознак у ряді поколінь та його математичний аналіз.

За збігом обставин горох має 7 пар хромосом (це було встановлено пізніше) і гени кожної із 7 пар ознак розташовані в різних парах хромосом. Ця обставина допомогла вченому відкрити явище незалежного успадкування ознак.

Моногібридне схрещування – це схрещування, в якому батьківські організми різняться за однією парою альтернативних ознак, дигібридне схрещування – за двома, полігибридне – за трьома парами ознак і більше

Генетична символіка

Заслугою Г. Менделя було також і те, що він запропонував алгебраїчні символи для позначення генетичних схем схрещувань, які з деякими доповненнями застосовують і в сучасній генетиці:

Р – батьківські форми;

х – схрещування

♀ – жіноча стать (дзеркало Венери)

– чоловіча алель (щит і спис Марса)

велика літера латинського алфавіту – домінантний алель;

маленька літера латинського алфавіту – рецесивний алель;

F – гібридне покоління

F – перше покоління, F – друге і т.д.

У першому рядку схеми записують генотипи батьків (на перше місце переважно ставлять жіночий організм, на другий – чоловічий) у другому типи гамет, які вони утворюють, у третьому рядку – усі можливі геноми дітей.

Вивчення успадкування ознак Г. Мендель почав з моно гібридного схрещування. Наприклад, схема його досліду для гороху мала такий вигляд:

А – ген жовтого забарвлення насіння.

а – ген зеленого забарвлення насіння.

 

Р ♀ АА х ♂ аа

жовті зелені

 гомозиготи гомозиготи

Гамети: А а

 

F Аа

100% гетерозиготи з жовтим насінням.

 

ІV. Узагальнення, систематизація і контроль знань та вмінь учнів.

Підведення підсумків роботи на уроці.

V. Домашнє завдання Опрацювати лекційний матеріал.

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,794sec