Особливості будови, класифікація та функціонування м’язової тканини

Тема:  Особливості будови, класифікація та функціонування м’язової   тканини.

Мета: сформувати знання про особливості будови м’язової тканини у зв’язку з виконуваними функціями; розвивати пізнавальну активність, удосконалювати  вміння творчо працювати, виховувати в учнів  наполегливість, відповідальність

Обладнання: таблиця: «Тканини тварин» , програмно – методичний комплекс, підручники.

Хід заняття

І. Організаційний момент .

Вправа “Я (не) радий , що знаходжуся тут, тому що…”.( Кожен учень починає урок запропонованою фразою, і закінчуючи її, вказуючи причину).

ІІ. Актуалізація опорних знань

  Експрес – тести:

  1. З перелічених ознак виберіть ту, яка хараактерна для організмів царства Тварини: а) більшість не здатна пересуватись у просторі; б) запасна речовина – крохмаль; в) більшість здатна пересуватись у просторі; г) ріст організму необмежений.
  2. За типом живлення більшість тварин: а) хемосинтетики,

б) гетеротрофи, в) фотосинтетики, г) не живляться.

  1. Тканина, в якій переважає міжклітинна речовина – це: а) м’язова, б) сполучна, в) епітеліальна.
  2. Тваринна тканина – це: а) сукупність клітин, які подібні за будовою та виконують однакові функції, б) безструктурна речовина, в) сукупність різних за будовою  клітин, що виконують однакові функції.
  3. Тканина, що виконує різні типи рухів організму в цілому та окремих його частин – це: а) нервова, б) м’язова, в) епітеліальна, г) сполучна.
  4. Особливості будови тваринних клітин полягають в тому, що вони мають: а) ядро, мітохондрії та цитоплазаматичні мембрани, можуть змінювати форму, не мають оболонок та пластид; б) ядро, мітохондрії, цитоплазматичні мембрани, оболонку; не мають пластид; в) ядро, мітохондрії, цитоплазматичні мембрани, можуть змінювати форму.

Самоперевірка (за алгоритмом), самооцінка, самоаналіз.

ІІІ.  Мотивація навчальної діяльності учнів

IV. Ввивчення нового матеріалу.

1.Надання необхідної інформації

М’язова тканина складається з клітин, у цитоплазмі яких є особливі скоротливі волоконця – міофібрили. Основні властивості цієї тканини – збудливість і скоротливість. Здатність до скорочення забезпечує пересування людини, а також рухи частин її тіла, скорочення стінок судин і серця. Розрізняють посмуговану (поперечносмугасту) і непосмуговану (гладеньку) м’язові тканини. Посмуговані м’язи складаються з дуже видовжених багатоядерних волокон. З посмугованої тканини побудовані скелетні й мімічні м’язи, м’язи язика, гортані, верхньої частини стравоходу, діафрагми.

З особливого типу посмугованої тканини утворений серцевий м’яз. У ній містяться спеціальні ділянки, у яких м’язові волокна змикаються. Це сприяє їхньому одночасному скороченню.

Непосмуговані м’язові тканини забезпечують скорочення внутрішніх органів – шлунково-кишкового тракту, легень і бронхів, системи сечостатевих органів, а також кровоносних і лімфатичних судин.

2. Інтерактивна вправа “ Карта мозку”.

Учням роздаються картки із записаним у центрі словом “М’язова тканина” і з променями, що відходять від нього. Учням пропонується записати види м’язової тканини на  промінчиках. Від них учні проводять допоміжні промені і записують на них функції, які виконує кожен вид м’язової системи.

Презентація карт учнями, визначення найбільш повної і правильної відповіді. Оцінювання.

V. Рефлексія

Вправа “ Лови помилку”.

(Учитель зачитує твердження, якщо воно правильне, то учні підносять сині картки, якщо ні- то червоні)

VІ. Підсумок уроку.

VІ І. Домашнє завдання
Опрацювати матеріал підручника то даній темі.

Скласти кросворд, ребус по темі “Тканини”.

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,310sec