Особливості будови, класифікація та функціонування меристем і покривних тканин

Тема: Особливості будови, класифікація та функціонування меристем і покривних тканин.

Мета: сформувати знання про основні типи тканин рослинного організму, вивчити функції, які вони виконують.

Обладнання: підручник, робочі зошити, таблиці “Тканини рослинного організму”.

Хід заняття

І. Організаційний момент .

Американський психолог Дейл Карнегі у своїй книжці “Як завоювати друзів і впливати на людей “так описує цю емоцію : “Вона нічого не коштує , та багато дає. Вона збагачує тих, хто її отримує, і не робить біднішими тих, хто її дарує .

Вона триває мить, а в пам’яті часом залишається назавжди . Ніхто не багатий настільки, щоб обійтися без неї, і немає такого бідняка, що став би від неї багатшим … Її неможливо купити , випросити, позичити чи вкрасти, бо сама по собі вона нічого не варта , поки її не віддали ! “

Ви здогадалися, про що йдеться? Тоді подаруйте її мені. Так, це посмішка. Саме вона може залагодити конфлікт чи непорозуміння; саме вона допомагає під час знайомства чи ділової зустрічі і просто підіймає настрій тим, хто її отримав, і тим, хто її подарував .

 ІІ. Актуалізація опорних знань.

Фронтальна бесіда.

1. Сукупність клітин, подібних за будовою й об’єднаних спільніс­тю походження та фізіологічних функцій. (Тканина)

2. Тканини, що складаються з мо­лодих, здатних до поділу клітин. (Твірні тканини)

3. Тканини, що розташовані на по­верхні органів рослини й викону­юсь захисну функцію. (Покривні тканини)

4. Тканини, по яких здійснюється переміщення розчинених речо­вин по рослині. (Провідні тка­нини)

5. Тканини, у яких запасаються ре­човини, відбувається фотосин­тез. (Основні тканини)

IIІ. Мотивація пізнавальної діяльності.

Розгадайте ребус . Ключове слово : тканина

IV Вивчення нового матеріалу. Характеристика тканин рослинного організму

  1. 1.     Розповідь з використанням таблиць.

Твірні тканини. Рослини, на відміну від тварин, ростуть і утворюють нові органи впродовж усього життя. Це зумовлено наявністю спеціальних тканин — твірних, що містяться в різних частинах рослини. Ці тканини складаються з дрібних клітин, що густо заповнені цитоплазмою, всередині кожної клітини є велике ядро. Клітини твірних тканин міцно пов’язані між собою.

Твірні тканини розміщуються на верхівці стебла рослини або кореня. За рахунок поділу клітин верхівкової твірної тканини рослина росте у висоту та довжину. Всередині стебла і кореня також міститься твірна тканина (бічна). За її рахунок стебло і корінь ростуть у товщину. Твірні тканини можуть бути й в інших частинах рослини.

Покривні тканини. Захищають рослину від несприятливих зовнішніх впливів: механічних, температурних коливань, сильного сонячного освітлення. Молоді частини рослини вкриті покривною тканиною, що складається з живих клітин. Старі — шаром мертвих клітин.

  1. 2.      Інтерактивна вправа ( Робота в групах )

( Клас ділиться на 2 групи , кожна з яких отримує своє завдання . Після опрацювання знайомить весь клас з отриманою інформацією . )

І група – ознайомитись із будовою і функціями твірної тканини

ІІ група – ознайомитись із будовою і функціями покривної тканини

(Під час ознайомлення з отриманою інформацією учні розглядають готові мікропрепарати різних типів тканин під мікроскоп)

 3. Самостійна робота

а) Завдання: використовуючи нижче названі особливості будови і функцій різних типів тканин заповніть таблицю, використовуючи лише ті ознаки, які характеризують дані типи тканин.

ТИПИ ТКАНИН Особливості будови Значення
Твірна    
Покривна    

Особливості будови :

1)    складаються з живих або мертвих клітин з міцною клітинною оболонкою;

2)    складаються з живих дрібних клітин , які мають тоненькі стінки та великі ядра ;

3)    утворені зімкнутими живими або мертвими клітинами , які вкриті захисними речовинами;

4)    утворені живими або мертвими видовженими клітинами , стінки яких мають дрібні отвори ;

5)    складаються з живих клітин і добре розвинених міжклітинників.

Значення :

1)    забезпечують висхідний та низхідний плин речовин ;

2)    надають рослинні пружності та підтримують її органи в певному положенні ;

3)    дають початок іншим типам тканин;

4)    відмежовують органи рослин від зовнішнього середовища;

5)    забезпечують фотосинтез, запасання поживних речовин та води газообмін тощо.

V. Рефлексія.

  1. Що таке тканина?
  2. Які ви знаєте відмінності в будові тканин рослин і тварин?
  3. 3.                Що таке меристема? Які особливості будови меристематичних клітин та їхні функції?

VІ . Підсумок заняття .

Вправа “На сьогоднішньому уроці я дізнався(лася) про …”

VІІ. Домашнє завдання.

Опрацювати параграф. Скласти запитання до тексту параграфа

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,332sec