ОСНОВНИЙ ЗАКОН НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ

ТЕМА. ОСНОВНИЙ ЗАКОН НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ

Мета.Ознайомити учнів з Основним Законом України; дати розуміння та визначення Основному Закону. Ознайомити з положеннями Конституції України. Обладнання.Виставка нормативних документів.

Форма проведення.Лекиія.

«…1 мертвим, і живим, і ненародженим».

Т. Г. Шевченко

Верховна Рада України від імені Українського народу — громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу,спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов їїжиття, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю,попередніми, нинішнім та прийдешнім поколіннями, керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, приймає Конституцію — Основний Закон України.

Прийняття 28 червня 1996 року Основного Закону України —Конституції — не тільки завершило складний п’ятирічний конституційний процес в Україні, а й стало для Українського народу подією доленосного значення. Українська держава, за незалежність якої боролися століттями мільйони українськихпатріотів і котра відродилася наприкінці ХХ-го століття як результат реалізації українською нацією свого незаперечного права на самовизначення, отримала цивілізоване у конституювання,яке відповідає правовим традиціям демократичного світу. «Україна та її народ, — говорив 12 липня 1996 року на урочистій церемонії підписання Конституції України Президент України Леонід Кучма, — отримали довгостроковий правовий фундамент длямінного цивілізованого розвитку в умовах соціального миру громадянського спокою… Основний Закон для України — цегарантія незалежності, знаряддя справді реформаторської розбудови. . Сьогодні маємо всі підстави констатувати: ми завершили найтяжчий етап перехідного періоду і вступаємо в якісно нової власної історії. Перед Україною розкриваютьсяширокі обрії для суспільного поступу».

У цьому поступі згодом буде й ваша частка праці, друзі. Україна потребує вашого молодечого запалу, вашої праці й любові. Тільки той. хто любить свою Вітчизну, свій народ, своїх батьків і свою оселю, зможе зробити свою країну багатою, а себе щасливим. Для того треба багато працювати. Сьогодні ваша праця почнеться із засвоєння і розуміння положень Основного Закону нашої держави — Конституції України. Отримані знання повинні насамперед допомогти вам увійти в доросле життя політично зрілими громадянами незалежної держави, зрозуміти цінності демократичного світу, усвідомити себе часткою великого українського народу, який створив цю державу і є у ній єдиним джерелом влади. Прийнята парламентом Конституція України, яка утвердила реальність української національної державності, дає не Тільки можливість нам, сущим в Україні, будувати вільну, демократичну, соціальну і правову державу, котра визнає людину найвищою соціальною цінністю, а є також даниною пам’яті мільйонів українців, що віддали своє життя за неї на полі слави в Україні і за її межами, на сибірських каторгах та по інших чужинах, а то й просто в рідній домівці в голодному 1933-му. Одні пішли з цього світу, щоб українська держава мала право на існування, а народ український — на мирну працю, добро^ бут і злагоду, гідне місце в колі вільних народів. Мільйони патріотів загинули, щоб ми сьогодні жили й берегли рідну українську державу, яка є також запорукою щастя і добробуту прийдешніх поколінь. Прийнята Конституція — утвердження нашого державного поступу до гідного українського народу життя. Вона є цінністю як для нинішніх, так і для майбутніх поколінь – — для «…мертвих, і живих, і ненароджених…».

Неможливо в невеликій за обсягом лекції подати весь обшир-ний матеріал про Основний Закон держави — Конституцію. Передусім ми прагнемо розкрити сутність закладеного в Основному Законі держави конституційного ладу, основи правового становища людини і громадянина в Україні, структуру і засади організації державної влади та місцевого самоврядування, територіальну організацію України тощо. Глибше вивчити Конституцію нам допоможуть деякі відповіді на запитання:

Що таке Конституція держави і чим вона відрізняється від інших нормативно-правових актів?

Слово «конституція» у сучасну мову прийшло з латинської — «constitutio», що буквально можна перекласти як «устрій, установлення, утвердження». У Стародавньому Римі конституціями називали окремі акти, що їх видавали імператори. Сучасне розуміння слова «конституція» (конституція держави) бере свій початок із періоду зміни в Європі феодального ладу на буржуазний (XVII—XVIIIст.) і кінцево викристалізовується на початок XXст. уже як сутність основного закону держави.

Першими (писаними) конституціями довгий час вважали Конституцію США 1787 р., Конституції Франції та Польщі 1791 р. До останніх сьогодні безперечно можна віднести і Конституцію Пилипа Орлика 1710 р.

Наука конституційного права знає різні підходи (погляди представників різних правових шкіл) щодо визначення поняття конституції. Одним із найуніфікованіших вважають визначення, за яким «Конституція — це Основний Закон держави, що об’єднує у собі групу норм із вищою юридичною силою, які закріплюють основи державного ладу, права, свободи та обов’язки особи і громадянина, систему та принципи організації державної влади, територіальної організації державної влади, територіальної організації держави тощо».

Характерними ознаками конституції, які відрізняють її від інших нормативних актів, є такі:

а)    конституція — Основний Закон держави, тобто документ,який повинен виступати основою національного законодавства.Кожна окрема конституційна норма закладає основу для прийняття відповідних законів і підзаконних нормативно-правовихактів;

б)    конституція — закон, що має вищу юридичну силу, тобтовсі інші нормативно-правові акти повинні відповідати положенням конституції. Жоден нормативно-правовий акт держави неможе суперечити конституції;

в)    конституція — закон, що має підвищений ступіньстабільності. Останнє забезпечують як спеціальною процедуроювнесення змін і доповнень до основного закону держави, відмінного від процедури внесення змін і доповнень до звичайнихзаконів, так і створенням системи правової охорони конституції,за якої унеможливлене співіснування в одному правовому поліконституції і правових актів, котрі їй суперечать.

Головним завданням лекції було те, щоб ви добре засвоїли найважливіші положення Основного Закону України — Конституції.

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,802sec