Основні правила розв’язування задач на дигібридне та полігібридне схрещування

Тема: Основні правила розв’язування задач на дигібридне та полігібридне схрещування.

Мета: Поглибити та систематизувати знання учнів про дигібридне та полігібридне схрещування, продовжувати формувати практичні навички у розв’язуванні задач з генетики.

Форми і методи роботи: словесні та практичні

Хід заняття

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Розв’язування задач на дигібридне і полігібридне схрещування ускладнюється тим, що генетичному аналізу підлягає дві, три або більше пар ознак. У гібридних особин за декількома парами алелів збільшується кількість можливих сполучень генів в гаметах та кількість сполучень гамет жіночих і чоловічих особин при статевому розмноженні.
ІІІ. Вступне слово вчителя.

Для розв’язання генетичних задач з даної теми доцільно користуватися наступними правилами.

Правило 1.
Кількість типів гамет, що утворює гібридна особина, дорівнюватиме 2n, де n – ступінь гетерозиготності особин. Наприклад, для дигетерозиготи кількість типів гамет складатиме 22=4, для три гетерозиготи 23=8 і т.д.

Правило 2.

Розщеплення в F2 за фенотипом (для фенотипів, які мають домінан­тні алелі у фенотиповому радикалі), дорівнюватиме 3n, де n – кількість домінантних алелів. Наприклад, для радикала А-bb коефіцієнт розщеплення дорівнюватиме 31=3, для А-В – відповідно 32=9 і т.д. Фенотип, який у фенотиповому радикалі не має жодного домінантного алеля (наприклад, ааbb) зустрічається з частотою, яка дорівнює 1.

Правило 3.

Розщеплення в потомстві гібрида F2 за генотипом визначають, користуючись правилом:

В F2 будь-яка гомозиготна форма має частоту зустрічальності, яка дорівнює одиниці. Гетерозигота має коефіцієнт, який дорівнює 2n, де n – ступінь гетерозиготності (кількість генів у гетерозиготному стані).

Користуючись цими правилами, можна легко визначити всі генотипи особин F2 в досліді за дигібридного схрещування рослин гороху, проведеного Менделем:

Фенотиповий радикал 9А-В- 3А-bb 3aaB- 1aabb
Фенотипи
рослин
жовті

гладкі

жовті

зморщені

зелені

гладкі

зелені

зморшкуваті

Генотипи 1ААВВ

2АаВВ

2ААВb

4AaBb

1AAbb

2Aabb

1aaBB

2aaBb

1aabb

Можна підійти до розв’язання задач на полігібридне схрещування ще простіше, знаючи лише ймовірності появи тих чи інших генотипів або фенотипів за моно гібридного схрещування.

За статистикою, для розрахунку ймовірності співпадання двох незалежних одне від одного явищ треба знайти добуток ймовірностей кожного з них. Отже, для розрахунку ймовірності появи особин з усіма рецесивними ознаками за дигібридного схрещування знаходять добуток ймовірностей появи рецесивів при схрещуванні двох моно гетерозигот: 1/4х1/4 =1/16, за тригібридного схрещування: 1/4х1/4х1/4=1/64

Для розрахунку кількості дигетерозиготних особин від схрещування дигібридів слід знайти добуток ймовірності одержання моногібридів при мого гібридному схрещуванні : 1/2х1/2=1/4.

Таким чином можна розрахувати ймовірність появи всіх можливих комбінацій генотипів і фенотипів від схрещування полігібридів будь-якого ступеню.

Найчастіше зустрічаються задачі наступних типів:

– за генотипом батьків або фенотипом батьківських форм визначити генотип і фенотип гібридного потомства;

– за розщепленням по фенотипу потомства визначити генотип і фенотип батьківських форм.

ІV. Закріплення вивченого матеріалу

Задача 1.

Розглянемо приклади розв’язання задач різних типів.

За схрещування двох форм ротиків – з білими та червоними квітками – все потомство має рожеві квітки. Схрещування рослин з червоними квітками й нормальним віночком та рослин з рожевими квітками й радіальним віночком дає лише рослини з нормальним віночком, але половина з них рожеві, половина червоні. Рослини з рожевими квітками і нормальним віночком самозапилюються. Яку частину потомства складатимуть форми з рожевими квітками й нормальним віночком, а яку – білі з радіальним віночком?

Задача 2

У кукурудзи успадковуються незалежно та є домінантними ознаки: високорослість, стійкість до іржі та сприйнятливість до гельмінтоспорозу. Рецесивні – карликовість, сприйнятливість до іржі та стійкість до гельмінтоспорозу. Від схрещування рослин, гетерозиготних за трьома ознаками, з рослиною, що має всі ознаки у рецесивному стані, отримали 832 рослини.

  1. Скільки і які типи гамет утворює гетерозиготна рослина?
  2. Скільки генотипів і які можуть мати рослини Fа?
  3. Скільки фенотипів і які можуть мати рослини Fа?
  4. Скільки рослин Fа можуть бути високорослими, стійкими до іржі та гельмінтоспорозу (з яким генотипом)?
  5. Скільки рослин можуть бути гетерозиготними за трьома ознаками? Вкажіть генотип.

V. Домашнє завдання

Задача.

Від схрещування двох сортів пшениці, у одного з яких рослини безості червоноколосі, а у другого – остисті білоколосі, отримали гібриди F1 з безостим червоним колосом. Яким буде потомство F2, якщо ознаки успадковуються незалежно?

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Основні правила розв’язування задач на дигібридне та полігібридне схрещування (19.5 KiB, Завантажень: 3)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,691sec