Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень

Тема. Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень.

Мета: ознайомити учнів з генетикою як наукою про спадковість і мінливість організмів; дати знання про основні генетичні поняття; сформувати знання про методи генетичних досліджень.

Тип уроку:         вивчення нового матеріалу.

Методи та форми роботи: словесні, наочні, елементи інтерактивних технологій.

Терміни та поняття: спадковість, мінливість, успадкування, ген, генотип, фенотип, алельні гени, гомозигота, гетерозигота, домінантність, рецесивність, чисті лінії, розщеплення, рекомбінація; гібридологічний, генеалогічний, популяційно-статистичний, цитогенетичний, біохімічний, близнюковий, генетично-інженерний методи генетичних досліджень.

Обладнання: таблиця зі схемою “Методи генетичних досліджень,” портрети Г.Менделя та інших генетиків.

Девіз уроку.

Генетика – це не тільки основа біології,

але й філософія життя взагалі та медицини зокрема.

Г.І.Бужієвська

І.       Організаційний момент.

Психологічний тренінг “Від уроку я очікую …”

ІІ.      Актуалізація опорних знань.

Діагностична бесіда.

  1. Які властивості живих організмів ви знаєте?
  2. Яку роль відіграють такі фундатентальні властивості живого, як спадковість і мінливість?
  3. Яка наука вивчає явище спадковості і мінливості?

 

 

ІІІ.    Мотивація навчальної діяльності.

У 1914 році в Англії ремонтували собор. Роботами керував нащадок першого герцога Шрюсбері Джона Тальбота, похованого у цьому соборі 1453 року. Джон Тальбот був історичною постаттю. Він воював проти Жанни д’Арк і помер від ран. Чотирнадцять поколінь відділяли рицаря п’ятнадцятого століття від його нащадків початку двадцятого.

Нащадок розкрив гробницю. Те, що в ній лежав Тальбот, не викликало сумнівів. На кістках п’ятнадцятого століття були ушкодження, які свідчили про рани, згадувані літописцями Столітньої війни. Про встановлення портретної схожості не могло бути й мови. І тут виявився неспростовний доказ спорідненості, надійніший, аніж засвідчені нотаріусом генеалогічні документи: на одному з пальців скелета дві фаланги зрослися в одну.

Нащадок порубаного французами герцога радісно простягнув свідкам, що були присутні під час розкриття гробниці, свою руку з розчепіреними пальцями. На тій же руці, що й у скелета, ті ж дві фаланги виглядали як одна. їх зростив домінантний алель, фенотипічний прояв якого в медицині називають симфалангією.

Отакою є сила гена. Така сила спадковості.

ІV.    Повідомлення теми і мети уроку.

V.      Надання необхідної інформації.

Інформаційне повідомлення.

  1. Генетика – наука про закономірності спадковості та мінливості організмів. Датою народження генетики вважається 1900 рік.
  2. Етапи становлення генетики.

(1865 р.) 1900-1930 рр. – період  класичної  генетики:

–        створення теорії гена та хромосомної теорії спадковості;

–        формування уявлень про співвідношення генотипу та фенотипу, взаємодію генів, генетичні принципи індивідуального добору в селекції;

–        залучення генетичних ресурсів планети для цілей селекції.

1930-1953 рр. – період  неокласичної  генетики:

–        роботи в галузі штучного мутагенезу;

виявлення того, що ген одночасно є і елементарною одиницею спадковості, і складною структурою;

–        обґрунтування принципів популяційної генетики;

–        створення біохімічної генетики, з’ясування ролі ДНК.

З  1953 р. – епоха молекулярної  генетики:

–        розкриття структури та встановлення ролі ДНК як носія спадкових ознак організму;

–        з’ясування на молекулярному рівні природи гена;

–        початок робіт у галузі генної інженерії.

  1. Основні генетичні поняття, терміни: ген, алельні гени, домінантність, рецесивність, генотип, фенотип, чисті лінії, гомозигота, гетерозигота. (Розповідь учителя з елементами бесіди, демонстрація натуральних та гербарних об’єктів сортів рослин.)
  2. Основні генетичні символи.

Р – батьківські особини, взяті для схрещування.

Х – знак схрещування.

♀ – жіноча особина.

♂ – чоловіча особина.

F1,2..n – гібридні покоління.

АА, аа – гомозиготи.

Аа – гетерозиготи.

 

VІ.    Інтерактивна вправа.

         Робота в міні групах.

Учні з’ясовують методи генетичних досліджень.

І група. Гібридологічний метод.

ІІ група. Генеологічний метод.

ІІІ група. Популяційно-статистичний метод.

ІV група. Цитогенетичний метод.

V група. Біохімічний метод.

VІ група. Близнюковий метод.

VІІ група. Генетично-інженерний метод.

VІІ.   Рефлексія.

Заповнити таблицю “Методи генетичних досліджень”.

Метод досліджень

В чому полягає

Значення

1. Гібридологічний

2. Генеалогічний

3. Популяційно-статисничний

4. Цитогенетичний

5. Біохімічний

6. Близнюковий

7. Генетично-інженерний

VІІІ. Підсумок уроку.

         Оцінювання і мотивація.

 

ІХ.    Домашнє завдання.

Опрацювати матеріал в підручнику. Підготувати повідомлення про життя і наукову діяльність Г. Менделя.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

4 Тема Основні поняття генетики Методи генетичних досліджень. (16.7 KiB, Завантажень: 40)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

4 Поняття генетики (110.6 KiB, Завантажень: 29)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,955sec