Основні методи генетики

Тема: Основні методи генетики

Мета: ознайомити учнів з головними методами генетичних досліджень, розглянути

їх переваги й недоліки та ситуації, коли доцільне використання того або

іншого методу; розвивати логічне мислення та вміння використовувати

знання із суміжних галузей знань; виховувати розуміння важливості

використання досягнень фізики, хімії та математики в генетичних

дослідженнях.

Методи та форми: словесні, «Мікрофон», «Вчись вчитися»

Базові поняття і терміни: Гібридологічний, генеалогічний, популяційно-статистичний,

цитогенетичний, мутаційний, близнюковий, методи генетичної інженерії, цитологічний, молекулярно-генетичний, онтогенетичний.

Обладнання: Довідкова література, таблиці та схеми.

 

Хід заняття

І. Організаційний момент.

Оригінальне привітання

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Експрес опитування

1. Чим відрізняються між собою домінантні й рецесивні алелі одного гена?

2. Які принципи генетичного аналізу використовують в генетиці?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

– Вступне слово вчителя

Генетичні дослідження здійснюються у кількох основних напрямах:

–         вивчення матеріальних носіїв спадкової інформації;

–         вивчення закономірностей зберігання і передачі спадкової інформації нащадкам;

–         дослідження залежності проявів спадкової інформації у фенотипі від певних умов довкілля;

–         встановлення причин змін спадкової інформації та механізмів їх виникнення;

–         вивчення генетичних процесів, які відбуваються в популяціях організмів.

Інтерактивна вправа «Вчись вчитися»

( Використовуючи матеріал випереджуючого завдання, учні в парах заповнюють таблицю)

Методи генетичних досліджень

 

Метод досліджень Особливості методу
Гібридологічний  
Генеалогічний  
Популяційно-статистичний  
Цитогенетичний  
Мутаційний  
Близнюковий  
Методи генетичної інженерії  
Цитологічний  
Молекулярно-генетичний  
Онтогенетичний  

 

ІV Узагальнення, систематизація і контроль знань та вмінь учнів.

Метод «Мікрофон»

1. Які методи генетичних досліджень вам відомі?

2. Чому під час генетичних досліджень бажано використовувати кілька методів?

V. Домашнє завдання

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,342sec