ОСНОВНІ КОНТУРИ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ

Основні контури розвитку це те, до чого необхідно прагнути, це ті якості, на які слід звернути особливу увагу.

Психосоціальна сфера:

• перевага мотивів, пов’язаних зі змістом діяльності;

• самостійність, уміння приймати рішення;

• наполегливість у виконанні завдання;

• прагнення доводити продукт у будь-якій своїй діяльності до відповідності найвищим вимогам (перфекціонізм);

• соціальна автономність, готовність і прагнення відстоювати власну точку зору, незалежність у судженнях;

• схильність до лідерства, домінування в міжособистісних відносинах;

• змагальність — схильність до конкретних форм взаємодії;

• почуття гумору;

• здатність розуміти мотиви поводження інших людей;

• терпимість до особливостей інших людей;

• схильність до самоаналізу;

• терпимість до критики;

• готовність ділитися ідеями;

• чуйність в аналізі моральних проблем;

• впевненість у своїх силах.

 

Сфера пізнавального процесу:

• уміння нестандартно мислити, пропонувати несподівані, оригінальні рішення;

• здатність знаходити альтернативні шляхи вирішення проблем;

• здатність передбачати, прогнозувати наслідки;

• прагнення завжди перевіряти нову ідею;

• здатність оцінювати процес і результат дій;

• винахідливість у виборі та використанні різних предметів;

• здатність захоплюватися, поринати з головою в заняття, яке цікавить;

• здатність не тільки пропонувати власні, але й розробляти власні й чужі ідеї;

• продуктивність, здатність пропонувати велику кількість найрізноманітніших ідей і рішень;

• здатність і схильність до інтуїтивного пошуку рішень;

• схильність до логічних побудов і міркувань, здатність оперувати абстрактними поняттями;

• чутливість до протиріч;

• інтерес до побудови гіпотез;

• інтерес і виняткові здібності до класифікації і категоризації;

• великий словниковий запас;

• уміння гарно викладати свої думки;

• володіння великим обсягом інформації;

• здатність добре вловлювати зв’язок між однією подією й іншою, між причиною і наслідком;

• здатність до перенесення засвоєного досвіду на новий матеріал;

• інтерес до вирішення складних задач, що вимагають розумового зусилля, напруження;

• спостережливість, інтерес до аналізу подій і явищ;

• здатність довго утримувати в пам’яті символи, літери, слова;

• широкий кругозір;

• постійне бажання ставити багато запитань про походження і функції предметів;

• здатність легко навчатися, усе схоплювати на льоту;

• уміння швидко запам’ятовувати почуте і прочитане без спеціального завчання;

• прояв яскраво вираженої різнобічної допитливості;

• уміння робити висновки й узагальнення.

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,461sec