Основні класи неорганічних сполук

Тема. Основні класи неорганічних сполук.

Цілі: сформувати уявлення про загальну класифікацію неорганічних речовин на підставі отриманих раніше знань про прості та складні речовини; активізувати розумову діяльність учнів, створити умови для взаємодії  та  взаємодопомоги учнів під час навчання.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва; таблиця  розчинності.

Девіз уроку: Знати – це насамперед уміти користуватися знаннями

                        Хід заняття

І. Організаційний етап.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

        Бесіда

1. На які два класи поділяються всі хімічні речовини?

2. Прості речовини, у свою чергу, поділяються ще на дві групи. Які саме?

3. А на які групи можна розподілити складні речовини?

4. Складних чи простих речовин більше в природі?

5. А за якою ознакою можна класифікувати складні речовини

IІІ. Вивчення нового матеріалу

З-поміж різних класифікацій неорганічних речовин найуживанішою є класифікація за хімічними властивостями.
Оксиди. Вам відомо, що оксиди — бінарні сполуки елемента з Оксигеном, у яких він  проявляє ступінь окиснення -2. Оксиди бувають солетвірні й несолетвірні. Солетвірні на підставі їх хімічних властивостей поділяють на основні, кислотні й амфотерні.

Основні оксиди — це оксиди, які взаємодіють із кислотами з утворенням солі та води.
До них належать лише оксиди металічних елементів зі ступенем окиснення +1, +2, рідше +3.

Визначте ступінь окиснення атомів металічних елементів у наведених формулах. Яка закономірність простежується між їх ступенем окиснення в оксиді й основі?

Кислотні оксиди — це оксиди, які взаємодіють із лугами з утворенням солі та води.

До них належать усі солетвірні оксиди неметалічних елементів та оксиди деяких металічних елементів із високими ступенями окиснення (+5, +6, +7).

Амфотерні оксиди — оксиди, які утворюють сіль і воду при взаємодії як із кислотою, так і з лугом.

Хімічні властивості оксидів.

Кислотних оксидів:

SO2 + 2NaOH = Na2SO3 + H2O

P2O5 + 3CaO = Ca3(PO4)2

Основних оксидів:

FeO + H2SO4 = FeSO4 + H2O

MgO + SO3 = MgSO4

Амфотерних оксидів:

ZnO +2HCl = ZnCl2 + H2O

ZnO + 2NaOH = Na2ZnO2 + H2O

Кислоти .Кислоти належать до складних речовин.

У розчинах кислот наявні катіони Гідрогену, що зумовлюють загальні властивості кислот. Так, кислоти взаємодіють з: 1) індикаторами; 2) (розташованими в ряді активності до водню); 3) основними й амфотерними оксидами;4) основами й амфотерними гідроксидами; 5) солями інших кислот, якщо один із продуктів реакції випадає в осад або виділяється в газоподібному стані.

Катіони Гідрогену зумовлюють загальні, кислотні залишки — специфічні властивості кислот.

Хімічні властивості

НСl + NaOH = NaСl + Н2О

Н2SO4 + СаО = СаSO4 + Н2О

1. Взаємодія кислоти з сіллю:

NaСl(крист.) + Н2SO4(конц.) = 2НСl(летка) + Na2SO4

2. Розклад оксигеновмісних кислот:

4HNO3 = 4NO2 + 2Н2О + О2

Н2СО3 = Н2О + СО2

3 Взаємодія з металами:

НСl, Н3РО4, Н2SO4 (розв.) реагують з металами, що стоять в ряду електродних потенціалів до Гідрогену, з виділенням солі і водню.

Н2SO4 (конц.), 4HNO3 (конц.) реагують з металами з виділенням солі, оксиду, води:

Met + HNO3(конц.) або Н2SO4(конц.) → сіль + оксиди + Н2О

Сu + 4HNO3 = Сu(NO3)2 + 2NO2 + 2Н2О

4. Взаємодія з неметалами:

С + 2Н2SO4 = СО2 + 2SO2 + 2Н2О

Основи. Основи належать до складних речовин, загальну формулу яких передає об’ємне зображення:
Як вам відомо, серед основ сильними електролітами є луги. Наявність гідроксид-іонів зумовлює загальні властивості лугів: 1) дію на індикатори; 2) взаємодію з кислотними та амфотерними оксидами; 3) взаємодію з кислотами (реакція нейтралізації); 4) взаємодію з амфотерними гідроксидами; 5) взаємодію із солями, якщо один із продуктів реакції випадає в осад або виділяється в газоподібному стані.

Наведіть приклади рівнянь реакцій, що ілюструють зазначені загальні властивості лугів.
Для нерозчинних основ характерною є взаємодія: 1) з кислотними та амфотерними оксидами (при сплавлянні у твердому стані); 2) з кислотами; 3) розкладання під час нагрівання.

Наведіть приклади рівнянь реакцій, що ілюструють зазначені загальні властивості нерозчинних основ.

Солі.

Хімічні властивості

1. Взаємодія з основами:

Са(НСО3)2 + Са(ОН)2 = 2СаСО3 + 2Н2О

МgHPO4 + NH4OH = МgNH4PO4 + Н2О

Fe(NO3)3 + 3NaOH = 3NaNO3 + Fe(OH)3

Умова: утворення води або осаду.

2. Взаємодія з кислотами:

Ni(OH)NO3 + HNO3 = Ni(NO3)2 + Н2О

CaCO3 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + CO2↑ + H2O

Na2SO4 + Н2SO4 = NaНSO4 + H2O

Умова: утворення води або газу.

3. Взаємодія з кислотними оксидами:

СаСО3 + SiO2= CaSiO3 + CO2

CoSO4 + B2O3 = Co(BO2)2 + SO3

Умова: утворення газу.

4. Взаємодія з солями:

BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4↓ +2NaCl

Умова: утворення осаду.

5. Взаємодія з металами:

Fe(більш сильний) + CuSO4 = FeSO4 + Cu(слабкий)

6. Взаємодія з неметалами:

Cl2(більш сильний)  + 2KI = 2KCl + I2(більш слабкий)

7. Відношення до нагрівання:

2KNO3 = 2KNO2+O2

CaCO3 = CaO + CO2

2Ag2CO3 = 4Ag + 2CO2 + O2

Наведіть приклади рівнянь реакцій, що ілюструють зазначені загальні властивості солей.

Номенклатура неорганічних сполук. Окрім правильного запису хімічних формул і рівнянь хімічних реакцій, не менш важливо правильно називати речовини. Ви вже обізнані із сучасною українською хімічною номенклатурою, повторити яку допоможе таблиця 1. При повторенні треба пам’ятати, що для оксидів, основ і солей існує загальне правило номенклатури.

IV. Узагальнення та систематизація знань.

  1. 1.                « У кожного своє місце»

З наведеного переліку формул виписати окремо  оксиди, кислоти, основи, солі.

NaOH, HCl, CaCl2, H2SO4, CuO, H2S, ZnO, Fe(OH)3, NaNO3, CO, HNO3, SO2,

Mg(OH)2, AlPO4.

  1. 2.                « Третій зайвий»

Завдання: у кожному рядку викреслити формули речовин, які не належать до певного класу речовин.

  CO2   SO3 MgO HCl BaO
  HNO3   H2S  H3PO4 CuSO4 H2 SO4

 

V. Домашнє завдання.

  1. У чотирьох пробірках знаходяться порошки купрум (ІІ) оксиду, ферум (ІІІ) оксиду, металічного срібла й заліза. Як  хімічно відрізнти ці речовини, використовуючи лише один реактив?
  2. Якими хімічними способами можна добути вогонь?
ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Основні класи неорганічних сполук (24.2 KiB, Завантажень: 8)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,745sec