Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном: аміак та хлороводень

Тема. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном: аміак та хлороводень. Демонстрація 2.

Мета уроку: поглибити знання учнів про властивості неметалів , удосконалити навички складання рівнянь хімічних реакцій ; розвивати  в учнів розуміння причинно-наслідкових зв’язків між складом, будовою, властивостями та застосуванням речовин, логічне мислення, вміння порівнювати та спостерігати; виховувати любов до досліджень.

Обладнання: прилад для одержання газу, лабораторний штатив,суміш для добування аміаку, фенолфталеїн, хлорид на кислота, арґентум нітрат, пробірки.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

 

Методи і форми роботи: інтерактивна вправа «Мозковий штурм»,  «колективна робота», розповідь , бесіда, лабораторні досліди.

 

Девіз уроку: Працюючи від душі, ви зробите все і для близьких, і для                                    себе , а якщо успіху не буде, працюйте ще. (Д. І. Менделєєв.)

 

Хід уроку

І. Організаційний етап.

Учитель. Проведемо невеличке дослідження вашого ставлення до навчання. У кожного із вас на столах лежать по шість аркушів із зображенням облич.

Ставлення до навчання (на аркушах зображено вирази обличчя, які відображають різні емоційні стани)

Перегляньте їх і підніміть те, яке відображає ваше ставлення до навчання.

Вступ.

На світі є багато невідомого. Бувають різні відкриття: для всіх і для себе. Для себе – це те, чого ти раніше не знав.

Бажаю, щоб сьогодні на уроці ви зробили відкриття самі для себе.

 

ІІ. Актуалізація опорних знань.

«Мозковий штурм» (10 хв)

1.Назвіть найпоширеніший елемент – неметал у природі.

2.Чому простих речовин утворених елементами – неметалами більше, ніж самих елементів – неметалів?

3.Яке значення озону для життя на Землі?

4.Вкажіть галузі застосування алмазу.

5. Вкажіть галузі застосування графіту.

6.Які особливості будови атомів неметалів?

7. Покажіть розподіл електронів в атома Оксигену.

8.В яких агрегатних станах можуть перебувати речовини утворені елементами – неметалами?

9.Напишіть формули таких речовин: кисню, озону, графіту, хлору, брому, бору, сірки, фосфору.

10. Які властивості проявляють елементи – неметали у хімічних реакціях?

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1.Основні фізичні та хімічні властивості неметалів.

Колективне обговорення .

Учні під керівництвом вчителя обговорюють питання про фізичні властивості неметалів, описуючи властивості кисню,озону, графіту,азоту,сірки (зразки наявних речовин видано) характеризують  будову зовнішнього енергетичного рівня атомів неметалів на прикладі атома Нітрогену та Хлору, складають електронно-графічні формули, визначають ступені окиснення атомів Нітрогену та Хлору в сполуках, записують рівняння реакцій взаємодії азоту і хлору з воднем, визначають окисник та відновник.

2.Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Склад, фізичні властивості, добування в лабораторії аміаку і хлороводню.

Бесіда.

1.Що ви знаєте про аміак?

2.Чому нашатирний спирт має запах аміаку?

3. Що ви знаєте про водний розчин хлороводню?

4.Яких правил слід дотримуватись при роботі з хлороводневою кислотою?

Розповідь учителя.

Аміак – безбарвний газ з характерним різким запахом, майже вдвічі легший за повітря. Аміак дуже добре розчиняється у воді (при 20 С в одному об’ємі води розчиняється до 700  обємів аміаку,  а при 0С розчиняється 1200 обємів).

Завдання.

Обчисліть відносну густину аміаку за повітрям, зробіть певні висновки.

Демонстрація.

Добування аміаку і розчинення його у воді («фонтан»), випробовування розчину фенолфталеїном.

Опис експерименту наведено в підручнику. Одержати аміак можна, нагріваючи суміш кристалічних амоній хлориду і кальцій гідроксиду. Учні записують відповідне рівняння реакції під керівництвом вчителя.

Висновки.

  1. Аміак добре розчинний у воді.
  2. При розчиненні аміаку у воді відбувається хімічна реакція.
  3. В результаті даної реакції утворюється речовина амоній гідроксид, яка належить до слабких і нестійких основ:

NH3  + HO  = NH4OH = NH4 + OH

  1. Гідроксид –  йони обумовлюють лужне середовище, фенолфталеїн набуває малинового забарвлення.

Розповідь учителя.

Хлороводень – безбарвний газ з характерним різким запахом, трохи важчий за повітря, дуже добре розчиняється у воді: при 0С в одному об’ємі води розчиняється до 500 обємів хлороводню. Якщо добутий газ поглинати водою то при цьому можна дістати розбавлений розчин хлороводневої кислоти.

Завдання.

Обчисліть відносну густину хлороводню за повітрям, зробіть певні висновки.

Розповідь учителя.

Хлороводень у лабораторних умовах добувають із кристалічного хлориду натрію NaCl  (кухонна сіль) під час нагрівання його з концентрованою сульфатною кислотою. В разі слабкого нагрівання не весь Гідроген сульфатної кислоти обмінюється на Натрій, тому утворюється  натрій гідроген сульфат, так звана кисла сіль:

NaCl  + H2 SO4 = NaHSO4 + HCl

В разі сильного нагрівання – натрій сульфат (середня сіль).

2NaCl  + H2 SO4 = Na2SO4 + 2HCl

При розчиненні хлороводню у воді утворюється хлороводнева кислота.

Цією особливою властивістю користуються, щоб розпізнати хлороводневі кислоту серед інших кислот.

 

ІV. Закріплення знань.

Бесіда.

1.Як можна розділити суміш газів, що складається з кисню й аміаку?

2.Чи існує амоній гідроксид у вигляді чистої речовини?

3.Як добувають аміак у лабораторних умовах?

4.Як довести, що водний розчин аміаку проявляє лужні властивості?

5. Як довести, що водний розчин хлороводню проявляє кислі властивості?

V. Домашнє завдання.

Вивчити параграф.

*Розрахуйте масову частку аміаку в розчині, який одержали при розчиненні аміаку об’ємом 5,6л (н. у.) у воді масою180г.

* Напишіть рівняння реакції взаємодії концентрованої сульфатної кислоти з сріблом,складіть схеми електронного балансу, вкажіть окисник та відновник.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Урок 5 (39.5 KiB, Завантажень: 78)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

5 (390.0 KiB, Завантажень: 25)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,303sec