Основні етапи розвитку генетики та її місце в системі біологічних наук

Тема: Основні етапи розвитку генетики та її місце в системі біологічних наук.

Мета: ознайомити учнів з генетикою як наукою про спадковість і мінливість організмів; дати знання про основні генетичні поняття, місце генетики в системі біологічних наук.

Методи та форми роботи: словесні, наочні, елементи інтерактивних технологій.

Терміни та поняття: генетика, спадковість, мінливість, успадкування, ген

 

Обладнання: таблиця зі схемою “Методи генетичних досліджень,” портрети Г.Менделя, Т. Моргана та інших генетиків.

Девіз заняття:

«Генетика – це не тільки основа біології,

але й філософія життя взагалі та медицини зокрема.»

Г.І.Бужієвська

І.Організаційний момент. Психологічний тренінг “Від уроку я очікую …”

ІІ.      Актуалізація опорних знань. Діагностична бесіда.

  1. Які властивості живих організмів ви знаєте?
  2. Яку роль відіграють такі фундаментальні властивості живого, як спадковість і мінливість?

ІІІ.    Мотивація навчальної діяльності. У 1914 році в Англії ремонтували собор. Роботами керував нащадок першого герцога Шрюсбері Джона Тальбота, похованого у цьому соборі 1453 року. Джон Тальбот був історичною постаттю. Він воював проти Жанни д’Арк і помер від ран. Чотирнадцять поколінь відділяли рицаря п’ятнадцятого століття від його нащадків початку двадцятого. Нащадок розкрив гробницю. Те, що в ній лежав Тальбот, не викликало сумнівів. На кістках п’ятнадцятого століття були ушкодження, які свідчили про рани, згадувані літописцями Столітньої війни. Про встановлення портретної схожості не могло бути й мови. І тут виявився неспростовний доказ спорідненості, надійніший, аніж засвідчені нотаріусом генеалогічні документи: на одному з пальців скелета дві фаланги зрослися в одну. Нащадок порубаного французами герцога радісно простягнув свідкам, що були присутні під час розкриття гробниці, свою руку з розчепіреними пальцями. На тій же руці, що й у скелета, ті ж дві фаланги виглядали як одна. їх зростив домінантний алель, фенотипічний прояв якого в медицині називають симфалангією. Отакою є сила гена. Така сила спадковості.

ІV.    Повідомлення теми і мети урок.

V.      Надання необхідної інформації. Інформаційне повідомлення.

  1. Генетика – наука про закономірності спадковості та мінливості організмів. Датою народження генетики вважається 1900 рік.
  2. Етапи становлення генетики.

(1865 р.) 1900-1930 рр. – період класичної генетики:

–        створення теорії гена та хромосомної теорії спадковості;

–        формування уявлень про співвідношення генотипу та фенотипу, взаємодію генів, генетичні принципи індивідуального добору в селекції;

–        залучення генетичних ресурсів планети для цілей селекції.

1930-1953 рр. – період неокласичної генетики:

–        роботи в галузі штучного мутагенезу;

виявлення того, що ген одночасно є і елементарною одиницею спадковості, і складною структурою;

–        обґрунтування принципів популяційної генетики;

–        створення біохімічної генетики, з’ясування ролі ДНК.

З 1953 р. – епоха молекулярної генетики:

–        розкриття структури та встановлення ролі ДНК як носія спадкових ознак організму;

–        з’ясування на молекулярному рівні природи гена;

–        початок робіт у галузі генної інженерії.

3. Інтерактивна вправа.

         Робота в міні групах.

Учні ознайомлюються з короткою біографією вчених генетиків та їх вкладом у розвиток генетики (обмін досвідом).

  1.  Місце генетики в системі біологічних наук. Розповідь вчителя з елементами бесіди та перегляд презентації.

VІ.    Рефлексія.

Заповнити таблицю “ Етапи розвитку генетики “.

Етапи розвитку генетики

Роки

Досягнення

Класична

Неокласична

Молекулярна

VІІ.   Підсумок уроку.

VІІІ. Домашнє завдання.   Опрацювати матеріал в підручнику. Підготувати повідомлення про досягнення генетики та селекції за останні десятирріччя.

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,357sec