Органи. Системи органів

Тема Органи . Системи органів .

Мета: повторити зміст поняття «орган», система органів , повторити органи рослин та їх функції ;

продовжувати формувати вміння порівнювати, узагальнювати;

формувати здоров’язберігаючі компетентності.

Обладнання: таблиця «Кровоносна система», «Дихальна система»

 

Хід заняття

І. Організація класу.

Метод «Долонька до долоньки»

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Біологічний диктант

Тканина – це …. В організмі людини розрізняють … типи тканин: …. Вкриває тіло ззовні, вистилає порожнини внутрішніх органів, а також утворює більшість залоз – …. Сполучна тканина складається з … і …. До сполучної тканини відносяться …, а також…і …. М’язовій тканині властива здатність до … Нервова тканина складається з …, і … . в рослинному організмі вирізняють ……… типів тканин . Твірна тканина — це тканина, клітини якої здатні ……., завдяки чому ростуть органи, що дає початок всім іншим тканинам. Основна тканина (………..) — тканина рослин, що складається з ……..клітин різної форми, виконує різноманітні функції: виповнюючу, асиміляційну, газообмінну, запасаючу, видільну тощо. Покривна тканина — це шар клітин, які вкривають орган або іншу тканину. Покривна тканина захищає органи від …….,……….., ………. ………, забезпечує газообмін і всмоктування води. Механічна тканина, яку ще називають опорною, надає ……… рослині. ……… тканини — це тканини, елементи яких проводять поживні речовини від одного органа до іншого.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

1. “У людині ,тай у будь-якому живому організмові , все повинно бути досконало…” – сказав класик. Ну, а раптом в цього організму є “не все”… Тобто не вистачає чогось дуже важливого, наприклад, якого-небудь органу? Чим це загрожує? Наскільки жахливими будуть наслідки?
Наприкінці XIX – початку XX століття, після того, як Ніцше проголосив, що Бога не існує, людей заполонили мрії про створення “нової людини”. Але оскільки нових людей створювати поки не виходило, вирішили удосконалювати звичайних, вирізуючи у них “непотрібні” і “небезпечні” органи. До них були віднесені апендикс, мигдалини. У свій час вважалося небезпечним мати товсту кишку, але видаляти її побоялися.
Профілактичне видалення зайвих органів досягло розквіту в Америці в другій половині XX століття, але поступово зійшло нанівець.
Як ви гадаєте чому?
В наш час визнано, що органи зайвими не бувають, так, наприклад, апендикс – це “депо” кишкових бактерій, а мигдалини виконують функцію імунного захисту і без них зростає ризик захворіти бронхітом або пневмонією. Тому потрібно знати будову і функції органів, щоб зберегти своє здоров’я. А також треба знати і функції органів інших живих організмів .

2. Повідомлення теми і мети уроку.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Поняття орган ( Бесіда).

– Назвіть органи рослинного організму?

– Назвіть органи тваринного організму?

– А які ви знаєте органи в людському організмі?

– Хто зможе узагальнити і дати визначення поняття «орган»?

– Чи існують в рослинному організмі системи органів ? Чому?

– Які ситеми органів існують у тваринному організмі ?

– Поясніть відмінність понять « фізіологічна система» і « функціональна система» ?

( Фізіологічні системи органів – це постійне поєднання органів, які виконують в організмі спільні життєво важливі фізіологічні процеси.

Функціональні системи органів – це тимчасове поєднання органів різних систем для виконання певних функцій.

Наприклад, швидкий біг може бути забезпечений функціональною системою, яка включає до роботи велику кількість різних органів і їх сисмем: нервову систему, органи руху, дихання, кровообігу, потовиділення та ін. Теорію функціональних систем розробив російський фізіолог П.К. Анохін

2.Завдання: спираючись на набуті знання з зоології і біології людини та користуючись підручником, дати характеристику однієї з систем органів, заповнити таблицю.

2.

Систе-ма органів Органи Тканини з яких складають-ся органи Функції в організмі
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Завдання: Випишіть окремо номери визначень, характерні для клітини, тканини, органу, фізіологічних систем, функціональних систем, організму.

1.Частина тіла, що має певну форму, будову, місце у тілі та виконує          одну або кілька функцій.

2.Основна структурна і функціональна одиниця всіх живих     організмів.

3. Тимчасове поєднання органів різних систем для виконання певних функцій.

4. Система клітин та міжклітинної речовини, спільних за          походженням, будовою та пристосованих до виконання однієї або                   кількох специфічних функцій.

5. Будь-яка жива істота.

6. Постійне поєднання органів, які виконують в організмі спільні життєво важливі фізіологічні процеси.

VІ. Рефлексія:

1.За допомогою цифр складіть правильний ланцюг

 

1. Органний

2. Молекулярний

3. Організмовий

4. Клітинний

5. Системний

6. Тканинний

Виконайте тестові завдання:

2.Тести
1. Вкажіть ряд складних органічних речовин, які входять до складу клітин будь-якого організму :
а) вода, білки, жири, вуглеводи;
б) вуглеводи, вода, мінеральні солі, нуклеїнові кислоти;
в) нуклеїнові кислоти, білки, вуглеводи, жири;
г) жири, мінеральні солі, білки, вуглеводи.
2. Цитоплазма – це
а) обов’язкова і найбільша за розмірами складова клітини

б) внутрішнє середовище клітини, що міститься між плазматичною мембраною і ядром.

в) структурна і функціональна одиниця організму людини, які притамання найважливіші ознаки живого;
г) спадковий матеріал.
3. Яку функцію виконують лізосоми?
а) бере участь у синтезі білка;
б) бере участь у синтезі АТФ;
в) накопичує органічні речовини;
д) перетравлює непотрібні клітині речовини.
4. Позначте групу тканин, яка є складовою верхнього шару шкіри:
а) епітеліальна;
б) сполучна;
в) м’язова;
г) нервова.
5. Вкажіть групу тканин, до якої входять кров і лімфа:
а) епітеліальна;
б) сполучна;
в) м’язова;
г) нервова.
6. Вкажіть групу тканин, до якої належать кісткова і хрящова тканини:
а) епітеліальна;
б) сполучна;
в) м’язова;
г) нервова.

7. Якій тканині характерна така будова: складається з довгих клітин поділених на саркомери, виражена поперечна смугастість?

а) епітеліальна;
б) сполучна;
в) м’язова;
г) нервова.
8. Який орган входить до травної системи?

а) серце;

б) нирка;

в) кишечник;

г) легеня.

9. Який орган входить до видільної системи?

а) серце;

б) нирка;

в) кишечник;

г) легеня.

10. Який орган входить до статевої системи?

а) сім’яник;

б) нирка;

в) кишечник;

г) легеня.

11. Який орган утворює жіночі статеві клітини

а) сім’яник;

б) нирка;

в) яєчник;

г) кишечник.

12. За допомогою чого підтримується відносно стале внутрішнє середовище організму?

а) епістаз;

б) дихальна система;

в) ядро;

г) гомеостаз.

Взаємоперевірка виконаних завдань учнями.

VІ. Підсумок заняття . Домашнє завдання:

1. Вивчити параграф міні-посібника.

2. Навести приклади фізіологічних систем і функціональних систем .

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,319sec