Організми і середовище існування

Тема: Організми і середовище існування.

 Мета: здійснити контроль та корекцію знань учнів з теми „ Організм і

середовище існування”, перевірити систему засвоєних понять та

вміння використовувати   набуті знання на практиці.

Розвивати вміння порівнювати, узагальнювати та робити висновки.

Виховувати почуття відповідальності перед поставленим завданням,

почуття  колективізму та товариськості.

Тип уроку: контроль та корекція знань

Методи та форми роботи: письмова робота

Обладнання: картки для проведення різнорівневого тематичного

оцінювання

 

 

Девіз уроку

                                                                                        Лінощі будь – яку справу

                                                                            Роблять складною

                                                                                                       Б. Франклін

Хід уроку

 

І. Організаційний момент

 

ІІ. Проведення тематичного оцінювання.

Різнорівнева тестова письмова робота на 40 хв

Вкажіть правильну відповідь („так чu „ні”)

1. Свiтло, вода, тепло, rpунт – це екологiчнi чинники, що клада­ють навколишне середовище.

 

2. Вплив людини на довкiлля називають антропогенним.

 

3. Життева форма рослини – це гербарний зразок.

 

4. У посушливих мiсцях ростуть невеликi рослини.

 

5. Ялини ростуть на болотах.

 

1 варіант

І рівень

 

6. Окрему групу рослин складають рослини скель i кам’янистих вiдслонень.

 

 

 

ІІ рівень

 

    1. Природнi сили, якi впливають на живi органiзми, називають факторами. 

2. Наземнi рослини бувають трав’янистi та­ _______________________________.

 

3.До основних життевих форм рослин належать_____________,_______________,______________

    4.Пояснiть, чому рослини пустель мають кopeнeвi системи бiльшi, нiж наземнi частини. 

5. Порiвняйте тривалiсть життя трав’янистих i деревних рослин.

 

6. Розкрийте змiст поняття «рослинне угруповання».

 

 

ІІІ рівень

 

1. До трав’янистих рослин належать: а) верба; б) клен; в) осика; г) кукурудза.

 

2. До складу болотяних рослинних угруповань входить: а) конюши­на;

б) очрет;

в) сфагнум; г) конвалiя.

 

3. До чинникiв неживої природи належать: а) сонячне свiтло; б) збуд­ники

iнфекцiйних   хвороб;

в) забруднення води промисловими

стоками; г) забруднення rpунтів

отрутохiмiкатами.

 

 

 

ІV  рівень

 

Одне завдання на вибір

 

1.Поясніть, чому степові рослини не можуть зростати на болотах?

 

2.Які об”єкти охорони природи є в вашій місцевості?

 

 

2 варіант

 

І рівень

 

Вкажіть правильну відповідь („так чu „ні”) .

 

1. Дерева i кущi – це одна життєва форма рослин.

 

2. Малина – це багаторiчна трав’яниста рослина.

 

3. Очерет входить до складу степових рослинних угруповань.

 

4. Латаття бiле – типовий представник водного рослинного угруповання.

 

5. До Червоної книги заносять будь-якi рослини.

 

6. Завдати шкоди рослинам з Червоної книги – це порушити закон.

 

 

ІІ рівень

 

1. У яких рослин бiльше розгалужена коренева система: в тих, що ростуть на глинистому   чи пiщаному rpунтi?

 

2. Чи можливе.iснування рослин у повнiй темрявi?

 

3. Рiдкicнi рослини заносять до_________книги.

 

4. Чи можливе iснування на планетi iнших живих органiзмiв, якщо знищити yci рослини?

 

5. Пояснiть значення води для життя рослин.

 

6. 3азначте вiдмiнностi у способах поширення насiння водяних i сте­пових рослин.

 

 

ІІІ рівень

 

1. Червона книга – це: а) збiрник правил поведiнки в природi; б) список

                рослин i тварин, якi пiдлягають oxopонi;

                                       в) збiрник правил збирання

                                 грибiв; г) список рослин i тварин, яких заборонено вивозити за кордон.

  2. Тепло, свiтло, волога разом становлять: а) середовище життя ро­слин;

б) джерела  живлення рослин; в) абiотичнi чинники

навколишньо­го середовища; г) сприятливi умови

життя рослин.

 

3. Рослини, що накопичують у своїх вегетативних органах воду, скла­дають:

а) окрему  життєву форму; б) окреме рослинне

угруповання; в) окремий клас дводольних;

г) окремий вiддiл

спорових.

 

 

ІV рівень

 

Одне завдання на вибір .

 

  1. На які групи поділяють рослини за їхньою потребою у світлі?

 

  1. Яке значення для рослин мають основні чинники навколишнього середовища?

 

 

 

ІІІ. Підсумки уроку. Домашнє завдання.

Повторити матеріал підручника по даній темі.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Urok70 (159.5 KiB, Завантажень: 6)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

70 Організми і середовище існування (17.4 KiB, Завантажень: 14)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,328sec