Орфографія. Повторення вивченого

Тема. Орфографія. Повторення вивченого

Мета: систематизувати і поглибити знання учнів з орфографії, проаналізувати найтиповіші орфографічні помилки; розвивати орфографічну та пунктуаційну увагу; виховувати потребу в удосконаленні орфографічної грамотності; формувати норми правильної літературної вимови; ознайомити з професією коректора.

Тип уроку: узагальнення і систематизація вивченого

Хід уроку

Організаційний момент.

Оголошення теми, мети і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Кому не доводилося довіряти паперу свої думки, спостереження, розрахунки? І гірко уявити, що один необережний рух руки, випадкова описка можуть обірвати нитку викладу, затемнити зміст, зруйнувати струнку систему доказів – одним словом, значно зіпсувати плоди напруженої роботи .

На сьогоднішній день дуже актуальна проблема грамотності населення. Люди пишуть, так як вважають за потрібне і не замислюються: важливо це чи ні — писати грамотно?

Без знань правил орфографії та пунктуації обійтися неможливо.

Актуалізація опорних знань.

Гра «Інтерв’ю».

– Що вивчає орфографія?

( Орфографія (від грецьких orthos — правильний і grapho — пишу) — це система загальноприйнятих правил написання слів якої-небудь мови і розділ мовознавства який вивчає правопис слів)

– Що таке орфограма?

( Орфограма — це правильне (таке, що відповідає правилам або тради­ціям) написання, яке потрібно вибра­ти з кількох можливих варіантів).

– Які є види орфограм?

(Буквені; небуквені).
– Які орфограми ви вивчили в 6 класі?

Узагальнення й систематизація здобутих знань у процесі практичної роботи

Колективна робота з текстом

Коло хати, що стояла в саду, цвiли квiти, а за хатою, проти сiнешнiх дверей, коло вишень, поросла полином стара погребня з одкритою лядою, звiдки завжди пахло цвiллю. Там, у льоху, в присмерку плигали жаби. Напевно, там водилися й гадюки.
На погребні любив спати дід.

У неділю перед богами горіла маленька синенька лампадка, в яку завжди набиралось повно мух. Образ святого Миколая також був схожий на діда. Святий Федосій більше скидався на батька. Бог, схожий на діда тримав в одній руці круглу сільничку, а трьома пучками другої неначе збирався взяти зубок часнику.

Він був високий і худий, і чоло в нього високе, хвилясте довге волосся сиве, а борода біла. Він був письменним по-церковному і в неділю любив урочисто читати Псалтир. Ні дід, ні ми не розуміли прочитаного, і це завжди хвилювало нас, як дивна таємниця, що надавала прочитаному особливого, небуденного смислу. (За О.Довженком)

Уважно прочитайте текст. До якого стилю та типу мовлення він належить? Підкресліть буквені орфограми, поясніть їх.

 

Індивідуальна робота на карточках.

Декілька учнів виконують завдання на карточках.

Карточка 1

Поставте іменники в родовому та орудному відмінках однини

Молодість, кров, суміш, артіль, цвіль, річ, блакить, снасть, скатерть, нить.

Карточка 2

До поданих слів запишіть похідні від них прикметники або іменники.

Пристрасть, злість, уста, баласт, мстити, тиждень, млість, пристрасть, ячмінь, яйце, кореспондент, журналіст, місто, тріск, опонент, компост, кістка, форпост, капость, проїзд.

Карточка 3

Запишіть подані числа словами.

14 лютого 2011 року, 156 особам, 2 кілограмів, 4 номерами, у 40 кімнатах, 26 березня, реєстраційний номер 1276, у протоколі №257, задоволені 66 працівниками, у 55 школі, 1998 року народження.

 

Розподільний диктант.

Запишіть у дві колонки: а) ті, у яких подвоюється літера н; б) ті, у яких пишеться одна літера н.

Звершений, безвинний, качиний, мерзенний, глибоченний, зметений, кінний, нежданий, притаманний, неподоланий, неподоланний, несказаний, несказанний, єдиний, проведений, благословенний, чавунний, мурашиний, ранній.

 

Диктант-переклад.

Перекладіть  українською мовою.

Крахмал, казак, коромысло, тревога, блеск, греметь, монастырь, горячий, хозяин, богатырь, верба, собака, лопата, вратарь.

 

 «Утвори слово».  Робота біля дошки.

Утворіть прикметники за допомогою суфіксів -ськ.

Калуга, Карадаг, коряк, коняр, комі-перм’як, козак, Карабах, ірокез, Балхаш, Бордо, Сиваш, Ветлуга, стрілок, Мангишлак, латиш, Ла-Манш, Волга, боягуз, каракалпак.

 

«Я –  редактор».

Які орфограми не засвоїв учень? Знайдіть слова, які перевіряються за допомогою словника, за допомогою інших правил

Важливі події, народні свята й обряди немислимі без вишитих рушників, які, крім дикоративного, мали образно символічне значеня. Мабуть, у всьому дикоративному мистецтві не має іньшого такого придмета, якийби концентрував у собі стільки символічного змісту. Вишитий рушник – це один з елементів матеріальної та духовної культури, явище, характерне нетільки для українського народу, але й для білорусів, летовців, молдаван.
Творче конструювання.

Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові. Складіть з ними речення (2-3)

Григорій, Василь, Юрій, Геннадій, Микита, Сергій, Ігор, В’ячеслав, Антін, Євген, Євгеній.

Виконання тестових завдань.

1) У якому рядку всі іменники власної назви написані  правильно ?

а)  Малий Віз, червона Шапочка, Збройні сили України;

б)  Слобожанщина, Київська область, Президент України;

в)  Біблія, збройні сили України, цукерки « Вінок Дунаю»;

г)  Харківський авіаційний завод, теплохід імені « Тараса Шевченка», пароплав Леся Українка.

2) У якому рядку при відмінювання іменників III відміни, допущено   помилку?

а)  Галузю, міддю,   кров’ю;

б)  Якістю,  матір’ю,  любов’ю;

в)  Сіллю,   міццю,   совістю;

г)  Міллю,  виссю,  загибеллю.

3) У якому з рядків всі іменники з  не пишуться разом ?

а)  ( Не) добро, а зло;  ( не) брехня, а правда;  (не)біж;

б)  (не) щастя,  (не) друг,  (не) правда;

в)  (не) козак,  (не) звання, (не) краса;

г)  (не) доля,  (не) золото,  ( не) повторність.

4)У якому рядку всі імена по батькові написані  неправильно ?

а)  Ігор Васильович, Тетяна Сергіївна, Ганна Олександрівна;

б)  Валентина Анатолівна,  Семен Степанйович,  Микола Лукийович;

в) Ігор Іларіонович,  Іван Кіндратович,  Наталія Андріївна;

г) Захар Віталійович,  Яків Герасимович, Лук’ян Миколайович.

5) У якому рядку допущено помилку правопису Н і НН у прикметниках ?

а)  глинянний, картинний, буквенний;

б) змінний, дерев’яний,  лимонний;

в) беззаконний,  малиновий, сезонний;

г) безслідний, безсонний, безіменний.

6) Усі складні слова треба писати через дефіс:

а)  навчально/тренувальний, багато/тисячний, фото/журналіст

б) російсько/український, легко/розчинний, пів/Вінниці

в) загально/державний, пів/солодкий, блакитно/жовтий

г) інженерно/технічний, кисло/солодкий, блакитно/жовтий

Підведення підсумків уроку.

Домашнє завдання.

Написати твір «Навіщо нам потрібне знання орфографії?»

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,451sec