Окисно-відновні реакції в неорганічній хімії

Тема. Окисно-відновні реакції в неорганічній хімії.

Цілі: визначити місце окисно-відновних реакцій серед основних типів реакцій; відпрацювати вміння визначати ступінь окиснення у формулах речовин, що беруть участь у реакції. Сформувати в учнів поняття про процеси окиснення, відновлення , окисники, відновники; навчити складати схеми електронного балансу, добирати коефіцієнти; продовжувати розвивати в учнів науковий світогляд на основі знань про  причинно-наслідкові звязки , продовжувати розвивати в учнів хімічну мову, пам’ять, мислення (аналіз, синтез), уміння порівнювати, виділяти головне та робити висновки .

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, електрохімічний ряд напруг металів.

                                   Хід заняття.

І. Організаційний етап.

Психологічна розминка.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Фронтальне опитування.

  1. Які типи хімічних реакцій вам відомі?
  2. Які реакції називаюся окисно-відновними?
  3. Дайте визначення ступення окиснення.
  4. Яких змін зазнають атоми металів при перетворенні на йони?
  5. Яких змін зазнають атоми неметалів при перетворенні на йони?
  6. Наведіть приклади даних процесів.

 

Виконання учнями тренувальних вправ.

Визначіть ступені окиснення елементів у сполуках:

А) HCl,  NaOH,  P2O5 .

Б) KClO3 , SO3 , O2.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Учитель. Визначіть тип хімічної реакції, що відбувається між міддю та розведеною нітратною кислотою, розставте коефіцієнти:

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O

Після обговорення приходимо до висновку, що ця реакція не відповідає жодному типу хімічних реакцій і розставити коефіцієнти важко.

Учитель. Розставте ступені окиснення елементів та зробіть висновок.

Учні. Деякі із елементів змінили ступені окиснення ( Купрум та Нітроген).Це є окисно-відновна реакція.

Учитель. На сьогоднішньому уроці ми розглянемо суть окисно-відновних реакцій.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Серед хімічних перетворень найважливішу роль відіграють окисно-відновні процеси, які лежать в основі природних явищ. ОВР є також однією з причин перерозподілу енергії в природі, відіграють надзвичайно важливу роль у виробництві, техніці, побуті. Завдяки ОВР на ранній стадії  життя на Землі утворились гірські породи і мінерали. ОВР- використовують у джерелах теплової енергії, металургії (виплавлення чавуну, сталі добування і очищення кольорових металів). ОВР мають величезне значення в життєдіяльності клітини та біосфери. З точки зору хімії, наш світ – це велетенський комбінат, що діє з моменту народження Землі, а жива клітина є мікрокомбінатом хімічних речовин та її перетворень.

Складання пам’ятки  «Алгоритм складання схем електронного балансу для окисно – відновних  реакцій»

1.Написати схему реакції, розставити ступені окиснення елементів.

2.Визначити, які із елементів змінили ступені окиснення.

3.Записуємо схему, що відображає процес втрати електронів відновником        (процес окиснення).

4. Записуємо схему, що відображає процес приєднання електронів окисником  (процес відновлення).

5. Підбираємо коефіцієнти, маючи на увазі, що загальна кількість електронів втрачених відновником дорівнює кількості електронів приєднаних окисником.

6. Знайдені коефіцієнти розставляємо у лівій частині рівняння, перед формулами окисника і відновника. Решта коефіцієнтів підбираємо.

 

Загальний вигляд записів буде таким:

2Al + Br2 = 2AlBr3

          2      3        Al -3e ———–Al+3 відновник, процес окиснення

3   2   2Br + 2e ———-2Br_1 окисник, процес відновлення

 

V. Закріплення вивченого матеріалу.

Учням на вибір пропонуються схеми реакцій різного рівня складності.

Завдання: розставте коефіцієнти, використовуючи метод електронного балансу , у таких схемах реакцій:

А) Na + Cl2 = NaCl

Б) HNO2 = HNO3 + NO + H2O

B)* MnS + HNO3 = MnSO4 + NO2 + H2O

VІ. Домашнє завдання.

Написати 5 окисно-відновних реакцій. Вказати окисник, відновник. Розставити коефіцієнти методом електронного балансу.

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,314sec