Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій

Тема. Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.

Цілі уроку: визначити місце окисно-відновних реакцій серед основних типів реакцій; відпрацювати вміння визначати ступінь окиснення у формулах речовин, що беруть участь у реакції. Сформувати в учнів поняття про процеси окиснення, відновлення , окисники, відновники; навчити складати схеми електронного балансу, добирати коефіцієнти; продовжувати розвивати в учнів науковий світогляд на основі знань про причинно-наслідкові звязки , продовжувати розвивати в учнів хімічну мову, пам’ять, мислення (аналіз, синтез), уміння порівнювати, виділяти головне та робити висновки .

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, електрохімічний ряд напруг металів.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

Хід уроку

І. Організаційний етап.

Психологічна розминка.

Щоб ефективніше організувати нашу роботу на сьогоднішньому уроці, визначимо емоційний стан кожного з нас та цілого класу.

Для цього підніміть картку червоного кольору, якщо у вас добрий настрій; жовтого – задовільний; білого – складно сказати; синього – поганий. (На столі у дітей лежить табличка)

Визначення емоційного стану

Колір Червоний Жовтий Синій Білий
Емоційний

стан

Добрий Задовільний Поганий Складно сказати

 

Емоційний стан учнів враховується при роботі на уроці.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Фронтальне опитування.

  1. Які типи хімічних реакцій вам відомі?
  2. Які реакції називаюся окисно-відновними?
  3. Дайте визначення ступення окиснення.
  4. Яких змін зазнають атоми металів при перетворенні на йони?
  5. Яких змін зазнають атоми неметалів при перетворенні на йони?
  6. Наведіть приклади даних процесів.

 

Виконання учнями тренувальних вправ.

Визначіть ступені окиснення елементів у сполуках:

А) HCl, NaOH, P2O5 .

Б) KClO3 , SO3 , O2.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Учитель. Визначіть тип хімічної реакції, що відбувається між міддю та розведеною нітратною кислотою, розставте коефіцієнти:

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O

Після обговорення приходимо до висновку, що ця реакція не відповідає жодному типу хімічних реакцій і розставити коефіцієнти важко.

Учитель. Розставте ступені окиснення елементів та зробіть висновок.

Учні. Деякі із елементів змінили ступені окиснення ( Купрум та Нітроген).Це є окисно-відновна реакція.

Учитель. На сьогоднішньому уроці ми розглянемо суть окисно-відновних реакцій.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Стратегія «Читання з помітками»

Учні опрацьовують параграф і заповнюють таблицю:

Я це знаю Це для мене нове Це суперечить моїм початковим уявленням
Існують реакції, які відбуваються із зміною ступенів окиснення елементів – окисно-відновні Відновник – атом, який віддає електрони

Окиснення – це процес віддачі атомом, йоном, молекулою електронів.

Окисник – атом, який одержує електрони.

Відновлення – це процес приєднання атомом, йоном чи молекулою електронів.

Метод електронного балансу.

Атоми неметалів при певних умовах можуть бути окисниками або відновниками.

 

Після розгляду методу електронного балансу на прикладі різних хімічних реакцій підводимо учнів до формулювання такого висновку: реакції заміщення, належать до окисно-відновних; серед реакцій сполучення і розкладу є окисно – відновні і такі, що відбуваються без змін ступенів окиснення елементів; реакції обміну не належать до окисно – відновних.

Складання пам’ятки «Алгоритм складання схем електронного балансу для окисно – відновних реакцій»

1.Написати схему реакції, розставити ступені окиснення елементів.

2.Визначити, які із елементів змінили ступені окиснення.

3.Записуємо схему, що відображає процес втрати електронів відновником (процес окиснення).

4. Записуємо схему, що відображає процес приєднання електронів окисником (процес відновлення).

5. Підбираємо коефіцієнти, маючи на увазі, що загальна кількість електронів втрачених відновником дорівнює кількості електронів приєднаних окисником.

6. Знайдені коефіцієнти розставляємо у лівій частині рівняння, перед формулами окисника і відновника. Решта коефіцієнтів підбираємо.

 

Загальний вигляд записів буде таким:

2Al + Br2 = 2AlBr3

 23Al -3e ———–Al+3 відновник, процес окиснення

3 2 2Br + 2e ———-2Br_1 окисник, процес відновлення

 

V. Закріплення вивченого матеріалу.

Учням на вибір пропонуються схеми реакцій різного рівня складності.

Завдання: розставте коефіцієнти, використовуючи метод електронного балансу , у таких схемах реакцій:

А) Na + Cl2 = NaCl

Б) HNO2 = HNO3 + NO + H2O

B)* MnS + HNO3 = MnSO4 + NO2 + H2O

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

25 (16.4 KiB, Завантажень: 52)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,334sec