Окисно-відновні реакції. Метод електронного балансу

Тема. Окисно-відновні реакції. Метод електронного балансу.

Цілі: визначити місце окисно-відновних реакцій серед основних типів реакцій; відпрацювати вміння визначати ступінь окиснення у формулах речовин, що беруть участь у реакції. Сформувати в учнів поняття про процеси окиснення, відновлення , окисники, відновники; навчити складати схеми електронного балансу, добирати коефіцієнти; продовжувати розвивати в учнів науковий світогляд на основі знань про  причинно-наслідкові звязки , продовжувати розвивати в учнів хімічну мову, пам’ять, мислення (аналіз, синтез), уміння порівнювати, виділяти головне та робити висновки.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, електрохімічний ряд напруг металів.

                                      Хід заняття.

І. Організаційний етап.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Фронтальне опитування.

  1. Які типи хімічних реакцій вам відомі?
  2. Які реакції називаюся окисно-відновними?
  3. Дайте визначення ступення окиснення.
  4. Яких змін зазнають атоми металів при перетворенні на йони?
  5. Яких змін зазнають атоми неметалів при перетворенні на йони?
  6. Наведіть приклади даних процесів.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Реакції, які відбуваються зі зміною ступенів окиснення елементів реагуючих речовин, називаються окисно-відновними.
Атоми, які під час утворення хімічних зв’язків у сполуці «приймають» електрони від інших менш електронегативних атомів, називаються окисниками. Процес «прийому» електронів називається відновленням.
Атоми, які під час утворення хімічних зв’язків у сполуці «віддають» електрони іншим атомам, більш електронегативним, називаються відновниками. Процес «віддачі» електронів називається окисненням.
Рівняння електронного балансу показують число відданих і приєднаних електронів, окисний і відновний процеси. Вони допомагають розставити коефіцієнти в хімічних рівняннях реакцій.

Оскільки окисник приєднує електрони, ступінь окиснення його атомів може тільки зменшуватися. Навпаки, відновник втрачає електрони й ступінь окиснення його атомів повинен підвищуватися.

Окиснення завжди супроводжується відновленням і, навпаки, відновлення завжди пов’язане з окисненням.

План складання рівнянь електронного балансу

1) Запишемо схему реакції в молекулярному вигляді, наприклад:Са+2
Са+О2→СаО
2) Над формулами запишемо значення ступенів окиснення атомів елементів:
Са002→Са+2О-2
3) Під рівнянням запишемо елементи, які змінили свій ступінь окиснення:
Са0 →Са+2
О02→2 О-2
4) Сума зарядів зліва і справа в рівняннях електронного балансу повинна бути однакова.
У результаті має вийти запис:
Са0   -2е→Са+2
О0+4е→2 О-2
5) Число «відданих» і «приєднаних» електронів має бути однакове, отже, рівняння Са0   -2е→Са+2  слід помножити на 2. Цей множник буде коефіцієнтом у молекулярному рівнянні реакції перед речовинами, що містять атоми Кальцію:
2Са+О2→2СаО

ІV. Закріплення вивченого матеріалу.

Учням на вибір пропонуються схеми реакцій різного рівня складності.

Завдання: розставте коефіцієнти, використовуючи метод електронного балансу , у таких схемах реакцій:

А) Na + Cl2 = NaCl

Б) HNO2 = HNO3 + NO + H2O

B)* MnS + HNO3 = MnSO4 + NO2 + H2O

V. Домашнє завдання.

Написати схеми електронного балансу для реакції розкладу калій перманганату.

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,316sec