Оксиген. Кисень, склад його молекул, фізичні властивості. Добування кисню в лабораторії. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор

Тема: Оксиген. Кисень, склад його молекул, фізичні властивості. Добування  кисню в лабораторії. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор.

Мета. Закріпити поняття про прості і складні речовини ; ознайомити із складом  молекули кисню, із історією відкриття кисню; фізичними властивостями  та фізіологічною дією кисню; сформувати поняття про каталізатор та  реакції розкладу; сприяти розвитку в учнів логічного та абстрактного мислення, спостережливості, самостійності під час навчання;

Обладнання та матеріали. Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделє єва; лабораторний штатив з тримачем і лапкою, пальник, пробірки,  газовідвідна трубка, кристалізатор(або велика хімічна склянка), вата,  установка для проведення електролізу води; калій перманганат, гідроген пероксид, вода.

Методи та прийоми роботи: бесіда, розповідь.

Тип уроку. Урок засвоєння нових знань та вмінь.

Девіз: Хто знає все,

тому ще багато треба вивчити…

Завдання для уроку.

1. Уважно прочитай девіз уроку. Переконай себе в тім , що тобі ще багато треба вивчити.

2.Ознайомся із історією відкриття хімічного елемента Оксигену і властивостями простої речовини – кисню.

3.Навчись добувати кисень у лабораторії.

4.Дай визначення реакції розкладу.

5.Обґрунтуй яка роль каталізаторів.

6.Опрацюй екологічну сторінку.

7.Виконай завдання учнівської сторінки, тести.

Хід уроку

І.Організаційний етап.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 

Пригадай !

Речовини поділяють на:

 

 

 

 

Прості                                    Складні     Органічні           Неорганічні

Прості – до складу входять атоми одного виду.

Складні – до складу входять атоми різних видів.

Органічні – утворюють тіла неживої природи.

Неорганічні – входять до складу живих тіл або штучно синтезовані.

Виконай завдання.

1. Класифікуй речовини на прості і складні, якщо до їх складу входять:

а) вісім атомів Сульфуру;

б) один атом Карбону і один атом Оксисену;

в) один атом Сульфуру і два атоми Оксисену;

г) чотири атоми Фосфору.

2.Доведи, що вода належить до складних речовин.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1.Розповідь вчителя.

Оксиген є найрозповсюдженішим елементом на Землі (вміст у літосфері – 46,6%, гідросфері – 85,6%, атмосфері – 20,94%).Оксиген входить до складу практично всіх сполук, з яких складається літосфера, і становить майже 90% маси гідросфери. Одна з найважливіших сполук, яку утворюють атоми Оксигену, – це проста речовина кисень з молекулою О2. Атоми Оксигену можуть утворювати ще одну просту речовину – озон з молекулою О3.

2.Повідомлення учнів.(Історія відкриття кисню.)

а) Дослідження в галузі пневматичної хімії у другій половині ХVІІІ століття (винахід пневматичної вани – приладу для одержання і збирання газів).

б)Дослідження складу повітря Генрі Кавендішом, створення приладу для аналізу повітря – евдіометра ( від грецької – визначник добротності повітря).

в)Відкриття шведським хіміком К.Шелеє у 1771р. і англійцем Д.Прістлі в 1774р..

г)Киснева теорія горіння А.Лавуазьє.

Хімічний символ елемента Оксигену

 

             О 8

15,999

 

Оксиген

 

←Порядковий номер

← Відносна атомна

маса

Хімічний →

елемент

 

Хімічний символ елемента Оксигену–О. Відносна атомна маса Аr = 16.

Валентність Оксигену у сполуках дорівнює двом.

Хімічна формула простої речовини кисню – О2.

Відносна молекулярна маса Мr(О2)=32

Молярна маса м(О2)=32г/моль.

3.Фізичні властивості кисню.

Безбарвний газ, без запаху, tкип. = -183° С, важчий за повітря, в 1 л H2O розчиняється 0,04 г O2 за t = 20° С. Парамагнітний – втягується в магнітне поле.

4.Добування кисню в лабораторії.

Для одержання кисню в лабораторії використовують термічно нестійкі оксиди, солі й інші речовини. Добувають кисень із:

а) перманганату калію: 2КМnО4 = К2МnО4 + МnО2 + О2, ( при температурі);

б) пероксиду водню: 2Н2О2 = 2Н2О + О2, ( каталізатор МnО2);

в) бертолетової солі: 2КСlО3 = 2КСl + О2 , ( каталізатор МnО2).

МnО2 – каталізатор у реакціях б і в.

Запам’ятай !! Каталізатор – це речовина, яка змінює швидкість хімічної

реакції, але не входить до складу її продуктів.

5.Реакція розкладу.

Зверніть увагу на рівняння хімічних реакцій, якими записані процеси добування кисню у лабораторії . Їх усіх можна подати у вигляді схем :

А       В + С + D, де А – складна речовина.

В,С, D – прості або складні речовини.

Запам’ятай !! Хімічні реакції, під час яких з однієї складної речовини  утворюється дві або більше нових речовин ( простих або  складних ), реакціями розкладу.

ІV.Узагальнення і систематизація знань

1.Наведіть приклади, де в повсякденному житті ми стикаємося з дією каталізаторів.

2.Розвяжіть задачу. За добу людина вдихає приблизно 25кг повітря. Під час роботи двигуна внутрішнього згоряння автомобіля витрачається 1825кг кисню на 100км шляху. Скільки часу може дихати людина цим киснем?

V.Домашнє завдання.

1. Опрацюй матеріал у підручнику.

2. Дай відповіді на запитання.

2.1.Чи може людина дихати чистим киснем?

2.2.Що характерно для реакцій розкладу?

2.3. Які життєві процеси у живій природі здійснюються за участю кисню?

3.Виконай вправи.

3.1. В одній колбі міститься кисень, у другій – повітря. Як дізнатися в якій колбі кисень?

3.2. Яку масову частку становить Оксиген у складі перманганату калію?

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,606sec