Окремі представники карбонових кислот: метанова, етанова, бензоатна, етандіова та інші. Розв’язування розрахункових задач

Тема. Окремі представники карбонових кислот: метанова, етанова, бензоатна, етандіова та інші. Розв’язування розрахункових задач.

Цілі:  закріпити знання учнів про хімічні властивості карбонових кислот, ознайомити з класифікацією  карбонових кислот  та  вивчити особливості будови та властивості окремих представників карбонових кислот; продовжувати розвивати вміння розв’язування розрахункових задач на надлишок реагентів; виховувати наполегливість та працелюбність.

Обладнання і матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва; картки із завданнями.

                          Хід заняття

І. Організаційний етап. (Вправа «Поетичне  вітання»)

Уже дзвінок нам дав сигнал:

Працювати час настав.

Тож і ми часу не гаймо,

Роботу швидше починаймо.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Бесіда.

  1. Які органічні сполуки називаються кислотами?

2. Яка функціональна група входить до складу карбонових кислот?

3. Які фізичні властивості мають карбонові кислоти?

4. Які спільні властивості мають неорганічні кислоти?

5. У чому виявляється подібність карбонових і мінеральних кислот?

6. Які кислоти називають слабкими і сильними ? Наведіть приклади.

IІІ. Тренінг. Робота в гетерогенних групах.

1. Міні-тест

1.                   Вкажіть функціональну групу альдегідів:

а) -СОН;      б) -СООН;

в) -ОН;       г) -СООS.

2.      Вкажіть функціональну групу карбонових кислот:

а) -СОН;       б) -СООН;

в) -ОН;          г) -СО.

3.      Вкажіть метал, який заміщує Гідроген у карбоксильній групі карбонових кислот:

а) Си;            б) Р;

в) Са;            г) РЬ.

4.      Вкажіть речовину, яку можна використати для виявлення гліцерину:

а) СиО;         б) СиОН;

в) КОН;         г) Си(ОН)2.

5.      Вкажіть формулу етаналю:

а) С2Н3ОН;     б) СН3ОН;

в) СН3СОН;    г) С3Н7ОН,

6.      Вкажіть, який спирт є отрутою вже у малих кількостях:

а) С2Н6О;        б) СН3ОН;

в) С4Н-9ОН;    г) С3Н-7ОН.

7.      Вкажіть формулу оцтової кислоти:

а)      С2Н5ОН;

б)       СН3ОН;

в)      СН3СООН;

г)       С3Н7ОН.

8.      Вкажіть речовину, яка не реагує з оцтовою кислотою:

а) Nа2СО3;    б) Nа;

в) NаСІ;        г) NаОН.

9.      Вкажіть як називається реакція між спиртами й карбоновими кислотами:

а) нейтралізації;      б) обміну;

в) заміщення;         г) естерифікації.

10. Виберіть правильне твердження.

Альдегіди на відміну від етанолу реагують з такими речовинами:

а) НС1;         б) СиО;

в) К            г) Си(ОН)2.

Учні самоперевіряють виконані завдання.

2. Даємо поняття про вищі насичені й ненасичені кислоти. Наводимо приклади. Пояснюємо застосування.

До вищих карбонових кислот належать кислоти з великою (більше 10) кількістю атомів Карбону. Велике значення серед вищих насичених карбонових кислот мають пальмітинова С15Н31СООН і стеаринова С17Н35СООН кислоти. У вигляді естерів гліцерину вони входять до складу більшості жирів, чому і здобули назву вищих жирних кислот. Пальмітинова кислота у вигляді естеру є складовою частиною бджолиного воску.

Пальмітинова і стеаринова кислоти – це тверді речовини білого кольору, нерозчинні у воді. Вони виявляють загальні властивості кислот, розчиняються у водних розчинах лугів і карбонатів, утворюючи солі:

С17Н35СООН + КОН = С17Н35СООК + Н2О

С15Н31СООН + К2СО3 = С15Н31СООК + Н2О + СО2

Солі вищих карбонових кислот називаються милами.

Суміш пальмітинової та стеаринової кислот використовують для виготовлення свічок.

Олеїнова кислота – представник ненасичених одноосновних карбонових кислот. Олеїнова кислота С17Н33СООН доволі поширена в природі. У вигляді естеру з гліцерином міститься в усіх жирах рослинного походження оліях – соняшниковій, лляній, оливковій.

Олеїнова кислота – маслоподібна рідина. У її молекулі наявний подвійний зв’язок.

СН3 – (СН2)7 – СН = СН – (СН2)7 – СООН

Олеїнова кислота виявляє властивості не лише кислот, а й ненасичених сполук (приєднує бром, водень), тобто має подвійну хімічну функцію. При приєднанні водню перетворюється на стеаринову кислоту:

С17Н33СООН + Н2 = С17Н35СООН

3. Добування карбонових кислот.

Робота в групах.

І група. Завдання

Технічну оцтову кислоту у промисловості добувають окисненням оцтового альдегіду, який в свою чергу синтезують гідратацією ацетилену за реакцією Кучерова. Ацетилен добувають з доступної сировини – метану. Напишіть рівняння реакцій, вкажіть умови їх протікання.

ІІ група. Завдання

Технічну оцтову кислоту у промисловості добувають окисненням бутану киснем повітря. Продуктом реакції є кислота і вода. Напишіть рівняння реакції, обчисліть масу кислоти, якщо в реакцію вступить 10 м3 бутану.

ІІІ група. Завдання

Оцтову кислоту, яку використовують для харчових потреб і консервування харчових продуктів, добувають методом окислювального бродіння розчину з масовою часткою етанолу 6 – 10% під впливом особливих бактерій. Обчисліть масу розчину оцтової кислоти з масовою часткою кислоти 80% одержаного із 300г етанолу з масовою часткою 10%.

4. Закінчіть рівняння реакцій:

а)      С2Н5ОН + Nа =

б)      СН3ОН + К =

в)      С2Н5ОН+О2 =

г)       СН3СООН + К =

д)      СН8СООН + КОН =
є) СН3СООН + К2С03 =

ж) СН3СООН + метилоранж —> колір ?

5. Розв’язування розрахункових задач.

1. 50 г ацетат альдегіду, що містить 12% домішок, окиснили до карбонової кислотим, а потім до одержаного продукту добавили надлишок калій карбонату. Який об’єм газу виділився, якщо вихід другої реакції 80%?

2. Формальдегід  масою 2,5г обробили арґентум (І) гідрооксидом у присутності надлишку амоніаку. Після закінчення реакції розчин упарили досуха. Визначте масу залишку, що складається з металу і солі карбонової кислоти, якщо вихід реакції – 92%.

ІV. Підбиття підсумків заняття.

V. Домашнє завдання.

Складіть рівняння реакції хлорування пропіонової кислоти (першої стадії). Що можна сказати про ступінь дисоціації одержаної кислоти порівняно з пропіоновою?

*30г етаналю, що містить 8% домішок, окиснили до карбонової кислоти, а потім до одержаного продукту додали надлишок  калій карбонату. Який об’єм газу виділиться, якщо вихід другої реакції 90%?

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,531sec