Охорона здоров’я від впливу шкідливих речовин, що потрапляють до ґрунту

Тема: Охорона здоров’я від впливу шкідливих речовин, що потрапляють до ґрунту.

    Мета:   визначити  значення   ґрунтів  для  людства;   встановити   основні причини зниження агрономічних властивостей ґрунтів і заходи по їх відновленню та збереженню.

Обладнання:    карта   ґрунтів   України,   схема   “Хімізація   сільського господарства”; обладнання для досліду див. текст); зразки ґрунтів.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань учнів:

Самостійна робота учнів з наступною перевіркою.

1) Причиною погіршення якості вод є не тільки викиди у водойми відходів, а й випадання “кислих дощів”, які руйнують різні матеріали, пригнічують ріст рослин. “Кислі дощі” нейтралізують внесенням у водойми:

а) вапна; 6} содових продуктів; в) гіпсу.

2)      На висоті 20-25 км від поверхні Землі існує «озоновий пояс».
Руйнування його відбувається під дією:

а)       фтор-, хлорпохідних органічних речовин;

б)      оксидів азоту;

в)       підвищеного вмісту вуглекислого газу.

3)      Для підвищення октанового числа у бензин додають 0,01% тетраетилсвинцу РЬ(СгН5)4- Під час згоряння бензину у газ переходить 90% свинцю. Визначте масу свинцю у грамах, яка виділяється при згорянні 100 кг бензину. Яка дія свинцю на організм?

а) 5,77 г; б) 7,5 г; в) 8,1 г.

4)      Відходи виробництва фосфорних добрив забруднюють довкілля оксидами фосфору, пилом добрив. Разом з парами пил утворює аерозолі, які визивають алергії. Запропонуйте, як зменшити відходи виробництва і де їх утилізувати?

5)      Основну роль у зміні прозорості повітря відіграє накопичення оксиду вуглецю (IV). У даний час концентрація СО2 в атмосфері складає 0,032 %. Вважають, що концентрація СО2 буде подвоюватися кожні 23
роки. До яких кліматичних змін це може призвести і чому?

6)      Концентрація графітового пилу у газових викидах до очистки складала 1600 мг/м3. Обчисліть ступінь очистки газових викидів: а) 98%; б) 68%; в) 89%.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів:

Розповідь:

Якщо запитати, яке з середовищ існування найбільш постраждало від людини, в наших, вітчизняних межах, то знайти відповідь буде важко, і все ж найперше слово про землю, про ту, яку звали матір’ю, годувальницею, останнім притулком і першою надією. Земля, по якій ми ходимо, на якій будуємо, вирощуємо хліб, яку руйнуємо – відносимося як до чогось бездушного, здатного все витримати – жива. Якщо би матір наша земля мала голос, вона б сьогодні вже не стогнала, а кричала від болю, який ми, господарі природи, завдаємо їй. Але щоб допомогти нашій матінці, вилікувати її, треба знати, від чого вона страждає. Тож спробуємо в цьому розібратися.

III. Вивчення нового матеріалу:

1)Поняття про ґрунти, їх види (бесіда, демонстрація зразків ґрунтів).

2)Ґрунти України, їх стан (бесіда, робота з картою).

3)Основні причини зниження агрономічних властивостей ґрунтів (робота з підручником, бесіда).

4)Нітрати, та їх вплив на організм людини:

а)демонстрація досліду виявлення нітратів в різних продуктах;

б)заходи, спрямовані на зменшення нітратів в їжі (розповідь).

IV. Узагальнення знань учнів:

Прокоментуйте схему «Хімізація сільського господарства»

 

 

Дайте оцінку ролі ґрунтів в цьому процесі і наслідків хімізації сільського господарства для ґрунтів,

2) Розробіть заходи, спрямовані на збереження ґрунтів (самостійна робота учнів, бесіда)

V. Домашнє завдання:

підготувати повідомлення: “Розповсюдження води на Землі”, “Водні ресурси України”, “Очищення стічних вод”, “Охорона вод Світового океану

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,800sec