Одинарний, подвійний і потрійний зв’язки. основні характеристики ковалентного зв’язку: довжина, енергія, полярність, просторова напрямленість

Тема уроку: Одинарний, подвійний і потрійний зв’язки. основні характеристики ковалентного зв’язку: довжина, енергія, полярність, просторова напрямленість.

Цілі уроку:   формувати поняття про типи зв’язків між атомами в органічних сполуках:  одинарний, подвійний, потрійний, σ та π- зв’язки. Ознайомитись із видами хімічних  формул органічних речовин. Розвивати вміння учнів працювати з підручником;  встановлювати зв’язки між будовою та властивостями речовин; вміння записувати  структурні формули органічних речовин. Виховувати вміння свідомо приймати  рішення.

Тип уроку:   комбінований урок засвоєння знань, умінь і навичок і творчого застосування їх на практиці.

Хід уроку

І. Організаційна частина

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. В чому полягає подібність органічних і неорганічних сполук?

2. Чим органічні речовини відрізняються від неорганічних?

3. Які типи хімічних зв’язків існують в неорганічних сполуках?

4. Які електрони беруть участь в утворені хімічних зв’язків?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Бесіда вчителя про тип гібридизації орбіта лей атома Карбону, SP3 – гібридизацію, типи хімічних зв’язків в молекулах органічних сполук.

 

 

2. Утворення σ-звязку та π-звязку.

Робота учнів над таблицею (таблиця на картоні).

   Зв’язок між двома атомами, напрямлений вздовж прямої, що сполучає їх ядра і співпадає з віссю симетрії електронних хмар називається σ-звязком . Довжина зв’язку С – Н становить 0,109 км, енергія зв’язку дорівнює 374,4

к Дж/моль.

 

Пропонуємо учням фрагмент медіафільму про гібридизацію електронів і зв’язки в молекулах етану, етену, етину.

Основні характеристики ковалентного зв’язку:

  • Довжина зв’язку (відстань між ядрами атомів у молекулі).
  • Енергія зв’язку (енергія, що виділяється під час утворення зв’язку окремими атомами, або енергія, необхідна для розриву зв’язку).  Полярність зв’язку (розподіл електронної густини в молекулі).
  • Спрямованість у просторі (кути між зв’язками; для атомів, що проявляють валентність ІІ та вище).

 

Види зв’язків С—Н σ-зв’язок

С—С σ- зв’язок

С—Н σ-зв’язок

С =С σ і π- зв’язки

С—Н σ- зв’язок

С ≡ С σ і 2πзвязки

Довжина зв’язку 0,154 нм 0,133 нм 0,120 нм
Кут зв’язку 1090 28′ 1200 1800
Енергія зв’язку 374,4

к Дж/моль.

611,1

к Дж/моль.

843,3

к Дж/моль.

 

π- зв’язок—це ковалентний зв’язок, що виникає внаслідок перекривання орбіта лей по обидва боки від лінії, що з’єднує центри атомів, які зв’язуються.

π- зв’язок менш міцніший ніж σ- зв’язок.

 

3. Види хімічних формул органічних речовин.

Робота в початкових групах.

І група. З’ясувати порядок з’єднання атомів у молекулах органічних                 речовин.

ІІ група. З’ясувати характер напівструктурних формул речовин.

ІІІ група. З’ясувати, що відображає молекулярна формула органічної речовини.

Робота в експертних групах.

В ці групи входять учні з трьох початкових груп. Вони обмінюються інформацією. Потім повертаються в початкові групи і засвоюють матеріал.

ІV. Закріплення вивченого матеріалу

1. Фронтальне опитування.

2. Індивідуальна робота.

Виписати формули органічних речовин:

BaCO3; СН4; СО2; СН3ОН; Н2СО3; НСl; С6Н6; Na2CO34Н10; С2Н5СООН;        NН3; КНСО3; СН32.

3. Робота в групах.

Записати структурні та напівструктурні формули:

І група

а) С – С – С – С;          б) С – С – С;               в) С – С;

І    І

С    С

 

    ІІ група

а) С – С – С – С;           б) С – С – С;               в) С – С – С – С

І                 І                       І                         І

С                 С                        С                           С – С

 

4. Звіт груп про виконану роботу.

V.  Підведення підсумків. Оцінювання.

VІ. Рефлексія.

1. Що нового я дізнався на уроці?

2. Де застосувати вивчений матеріал?

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Конспект Him 11 (7) (28.2 KiB, Завантажень: 38)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

презентацыя Him11 (7) (235.0 KiB, Завантажень: 17)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,550sec