Нуклеїнові кислоти: склад і будова (у загальному вигляді). Біологічна роль нуклеїнових кислот

Тема. Нуклеїнові кислоти: склад і будова (у загальному вигляді). Біологічна роль нуклеїнових кислот.

Мета. Узагальнити поняття про нуклеїнові кислоти; розглянути будову та склад нуклеїнових кислот; продовжити формувати в учнів поняття про причину різноманітності органічних речовин, про матеріальну єдність неорганічних та органічних сполук; показати біологічну роль нуклеїнових кислот.

Форми і методи роботи. Індивідуальні (виконання тестів); бесіда, розповідь; пошукові (підбір інформації для повідомлень).

Тип уроку. Формування та вдосконалення вмінь та навичок.

Хід уроку

І. Організаційний етап.

Повідомлення теми і мети уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Які ви знаєти структури білків?

2. Які фізико-хімічні властивості білків?

3. Чим зумовлена різноманітність фізико-хімічних властивостей білків?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

План.

1. Поняття про нуклеїнові кислоти.

2. Склад і будова нуклеїнових кислот.

3. Біологічна роль нуклеїнових кислот.

1. Нуклеїнові кислоти — складні високомолекулярні біополімери, мо­номерами яких є нуклеотиди. Вперше їх виявлено в ядрі клітин, звідки й походить назва (від лат. нуклеус – ядро). Молекула нуклеотиду складається з трьох частин: залишків азотистої основи, вуглепентози) і фосфорної кислоти. Високомолекулярні речовини, причому ще більші, ніж білкові. М =6500000 – 13000000. Нуклеїнові кислоти є природними полімерами (полінуклеотидами), що складаються з численних мононуклеотидів. Мононуклеотиди сполучені між собою в полімерний ланцюг.

2. Залежно від виду пентози у складі нуклеотиду розрізняють два типи нуклеїнових кислот: дезоксирибонуклеїнові (ДНК), до скла­ду яких входить залишок дезоксирибози, та рибонуклеїнові РНК), які відповідно містять залишок рибози. У молекулах ДНК і РНК є залишки азотистих основ: аденіну (скорочено позначаються літерою А), гуаніну (Г), цитозину (Ц). Крім того, до складу ДНК входить залишок тиміну (Т), а РНК- урацилу (У). Таким чином, до складу як ДНК, так і РНК, входять по чотири типи нуклеотидів, які розрізняють за залишком азотистої основи: три типи азотистих основ у них спільні, а за четвертим – ДНК і РНК розрізняються. Нуклеїновим кислотам, подібно до білків, притаманна первин­на структура – певна послідовність розташування нуклеотидів, а також складніша просторова будова, яка формується за рахунок водневих зв’язків.

Окремі нуклеотиди сполучаються між собою у ланцюг за допомо­гою особливих «містків», які за участю залишків фосфорної кислоти виникають між залишками пентоз двох сусідніх нуклеотидів. Біологічні властивості нуклеїнових кислот визначаються співвідно­шенням і послідовністю розташування нуклеотидів у цьому ланцюзі. Молекула ДНК несе інформацію про будову білків і молекул РНК. Ділянку молекули ДНК, у який закодована інформація про структуру одного поліпептидного ланцюга або білка, нази­вають геном.

 

 

 

 

 

 

 

Види нуклеїнових кислот

ДНК

РНК

Знаходиться в ядрі, мітохондріях і пластидах. Носій і охоронець спадкової інформації. Знаходиться в ядрі, цитоплазмі, мітохондріях і пластидах. Беруть участь у біосинтезі білка.

 

Структура ДНК і її просторова конфігурація

Нуклеотид

Фосфатна кислота

 

Пентоза дизоксирибоза

Азотиста основа: аденін (А), гуанін (Г), цитозин (Ц), тимін (Т)

 

Фосфатна кислота

Пентоза

Азотиста основа

 

3. Макромолекула ДНК – це два взаємозв’язані спіральні ланцюги, сполучені водневими зв’язками, що виникають внаслідок взаємодії радикала гетероциклічної основи одного ланцюга з радикалом гетероциклічної основи другого ланцюга.

Основи, що утворюють пари, сполучені водневими зв’язка­ми, називають комплементарними, або взаємно доповнюючи­ми. У процесі утворення взаємно зв’язаних пар дотримується така закономірність: одна основа повинна бути пуриновою, а друга – пірамід и-новою. Причому тимін неодмінно знаходиться в парі з аденіном, а цитозин — з гуаніном.

ІV. Узагальнення й систематизація знань учнів.

1. Що таке нуклеїнові кислоти? Які типи нуклеїнових кислот вам відомі?

2. Що спільного та відмінного в будові молекул ДНК і РНК?

V. Домашнє завдання.

1. Опрацювати матеріал підручника.

2. Підготувати повідомлення „Біологічна роль нуклеїнових кислот”.

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

60 (74.0 KiB, Завантажень: 93)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,530sec