Нітратна кислота і нітрати, їх поширення в природі. Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах

Тема: Нітратна кислота і нітрати, їх поширення в природі. Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах. Лабораторний дослід № 6. Ознайомлення зі зразками нітратів та солей амонію.

Цілі уроку: вивчити властивості нітратної кислоти і нітратів; розширити уявлення про нітратну кислоту та її солі; вдосконалити вміння складати та пояснювати рівняння хімічних реакцій; розвивати навички обговорення проблем забруднення харчових продуктів хімічними речовинами; виховувати прагнення до здорового способу життя, виробляти в учнів екологічне мислення.

Обладнання: картки із завданнями, концентрована нітратна кислота, індикатори, колекції нітратів.

Методи роботи: фронтальна бесіда, виконання вправ, лабораторний дослід.

Девіз: Розум людський завжди прагне до діяльності і не терпить                      безперервного спокою.

 

Хід уроку.

 

І. Організаційний етап.

Ну що, почнемо з приємного? Як настрій? Намалюй його сам.

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Уяви собі…

Ти потрапив у бібліотеку стародавніх манускриптів і там побачив книгу 1673 року видання, де йдеться  про речовину, що має кілька назв: «міцна горілка», «селітрова димчаста горілка». Напевно ти здогадався, мова йде про найціннішу сполуку Нітрогену—нітратну кислоту. «Міцна горілка» це взаємодія нітратів з концентрованою Н2SO4 –HNO3. Цей процес запропонував І.І. Андрєєв у 1916 році в м. Донецьку Завод почав виробляти HNO3.

Перш ніж ми перейдемо до безперервного вивчення властивостей нітратної кислоти, повторімо вивчений раніше матеріал.

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

 1. 1.     Робота з картками.

а) напишіть чотири рівняння, що характеризують способи одержання амоніаку.

б) складіть рівняння  реакцій, що характеризують властивості Нітрогену.

в) амоній гідроген карбонат використовується у процесі випікання кондитерських виробів. На якій властивості цієї речовини це грунтуеться?

2. Задача (на переносній дошці).

Скільки нітратної кислоти (за масою) утворюється під час взаємодії нітроген (ІV) оксиду з водою?

69г                   х, г

NO2 + H2O = 2HNO3 +NO

                                            138г               126г

х = 63г

ІV. Вивчення нового матеріалу

 1. 1.     Розповідь учителя.

Однією з кислот, що відома з давніх-давен, є нітратна кислота. Про те, хто, де й коли відкрив її, ми вже не дізнаємося ніколи. Уже в ХІІ ст. арабські хіміки знали спосіб її одержання з мідного купоросу та селітри з додаванням гамусів. У цей спосіб чисту нітратну кислоту одержували протягом восьми століть аж до початку минулого століття. Читаючи опис  методу, поданий у традиційній формі, майте на увазі, що це було в першій половині ХVІІ ст. «Спершу слід виготувати із заліза людину з  двома довгими носами на голові та з ротом  на маківці, який можна відкривати та знову щільно закривати. До кожного носу голови слід приєднати по скляній посудині для збирання парів, що піднімаються з розпеченого шлунка залізної людини»

Учитель записує на дошці:

 

Н2SO4 +2КNO3 =2HNO3 +K2SO4

 • Які ознаки хімічної реакції бачимо?

4HNO3 ==4NO2 +2H2O +О2

 • Електронна формула
 • Фізичні властивості.
 • Хімічні властивості.
 • Нітрати. Проблема їхнього вмісту в продуктах харчування.

 

2.Властивості нітратної кислоти.

2.1.Робота з підручником.

Фізичні властивості нітратної кислоти: рідина, температура кипіння +84оС, замерзання— – 41,5оС, має запах, добре розчиняється.

 1. 2.     2. Рубрика «Коло ідей».

Хімічні властивості нітратної кислоти:

а) дисоціація HNO3          Н+ +  NO3 ;

б) реакція з металами.

Нітратна кислота, взаємодіє майже з усіма металами, з багатьма неметалами та органічними сполуками. З металами поводиться по різному в залежності від активності металу та міцності кислоти. Захоплюючи електрони, Нітроген стає чотири-, три-, два- та однозарядним. Водень під час взаємодії з металами ніколи не виділяється. Концентрована нітратна кислота не реагує із залізом, хромом, алюмінієм (пасивний стан), отже, її можна зберігати в залізній або алюмінієвій тарі. Але варто лише додати туди води, як починається реакція й не залишається ні кислоти,  ані металевої оболонки, в якій вона містилася. А суміш одного об’єму HNO3 та трьох об’ємів НСl називається царською горілкою. У такий спосіб можна розчинити золото і платину.

Нітратна кислота—дуже сильний окисник, що сприяє одержанню маси нових хімічних сполук.

1.Взаємодія HNO3 з Сu:

Сu + 4HNO3 = Сu(NO3)2 +2NO2 +2H2O

N+5  +1е —–N+4

Cu0 – 2 e—–Cu+2

2. Взаємодія HNO3 з оксидами металів:

СuО + 2HNO3 = Сu(NO3)2 +H2O

Сu +2H+ =Cu2+ + H2O

3. Взаємодія HNO3 з основами:

2H+ +Cu(OH)2  = Cu+2 + 2H2O

 1. Взаємодія із солями слабких кислот:

2H+ + CaCO3 = Ca2+ + H2O + CO2

 

2. 3. Хімічний калейдоскоп.

Датський учений Нільс Бор у 1943 році під час окупації території Данії німецькими фашистами вимушений був залишити батьківщину і, щоб врятувати Нобелівську медаль, розчинив її у царській горілці, а після повернення за допомогою метода електролізу виділив золото та замовив собі нову медаль.

2. 4. Особливі властивості:

а) розкладання:

б) взаємодія з неактивними металами;

в) ксантопротеїнова реакція.

 

V. Лабораторний дослід.

5. 1. Інструктаж з техніки безпеки.

5. 2.  Рубрика «Експериментальна».

Виконай лабораторний дослід №6, заповнивши таблицю.

 

з/п

Назва добрива

Хімічна формула

Зовнішній вигляд(колір, агрегатний стан, розчинність у воді)

1. Амоній нітрат    
2. Натрій нітрат    
3 Калій нітрат    
4. Аргентум нітрат    

 

          Проблемне питання: Чому ж нітратна кислота—найцінніша нітратна сполука?

Доведення: Нітратна кислота найсильніший окисник, вона окислює речовини органічного та неорганічного походження, майже всі метали, багато які неметали, що сприяє її широкому застосуванню, одержанню нових речовин: нітросполук, амінів, ароматичних нітросполук, антибіотиків, барвників, інших кислот, у металургії—для травлення, у металокераміці.

 

VI. Продовження роботи над вивченням нового матеріалу.

6. 1. Рубрика «Інформаційна».

Нітрати. Проблема їхнього вмісту в продуктах харчування

Ви стикались з речовинами, що важливі для вас і оточуючих. До них належить N. Речовини, що містять Нітроген, вносяться в грунт для підвищення врожайності, називаються нітратними добривами.

6. 2. Рубрика «Вилучи зайве»

Вибери нітрати назви їх AgNO3, FeSO4, NaNO3, NH4NO3, Na3PO4 , Mg(NO3)2

6. 3.  Рубрика «Взаємоперевірка».

Де більше міститься N у NaNO3 чи Mg(NO3)2?

Відповіді проектуються на екран.

6. 4. Робота в групах.

Поміркуй!     1. Чому бобові є нітратними органічними добривами?

2. Для чого потрібен азот? Як розвиваються рослини , якщо в ґрунті недостатня кількість нітратів?

3. Чи будуть накопичуватись нітрати в рослинах, якщо її багато в ґрунті? Наскільки це небезпечно?

6. 5. Робота з таблицею.

Припустима кількість нітратів у овочах.

Овочі

Нітрати, мг/кг

 

Овочі

Нітрати, мг/кг
Картопля 80   Огірки 150
Капуста 300   Кавун 45
Морква 300   Диня 45
Цибуля 60   Томат 60
Буряк 140   Цибуля «перо» 400

 

    Зіставте цифри в таблиці та зробіть висновки.

6. 6.  Рубрика «Потрібно знати».

 • Миття й очищення овочів знижує вміст нітратів приблизно на 10 %.
 • Під час відварювання  овочів у відвар переходить до 50 % нітратів.
 • Під час консервування та квашення до 30% нітратів переходить у розчин

 

VІІ. Закріплення  вивченого матеріалу.

 1. 7.     1. Рубрика «Хімічна розминка».
  1. Як називаються солі нітратної кислоти? (селітри)

б. Як називають суміш концентрованих нітратної та хлоридної кислот у співвідношенні 1: 3? (царська горілка)

в. Чим небезпечні нітрати та нітрити для організму? (утворенням нітрозо сполук—канцерогенних речовин)

г. Яким чином нітрати потрапляють в організм людини?

7. 2. Рубрика «Власні приклади».

Запропонуйте способи зменшення нітратів у продуктах.

а)_________________

б)_________________

в)_________________

г)_________________

7. 3. Рубрика «Перевір себе».

Під час взаємодії розбавленої НNO3 з магнієм  утворюється нітроген (І) оксид. Напишіть рівняння окисно-відновної реакції.

 

 1. VIII.                                  Підбиття підсумків уроку. Оцінювання знань учнів.

Ти потрудився славно! Як твій настрій? Змінився?

 

ІХ. Домашнє завдання.

 1. Запишіть мінімум п’ять висновків за сьогоднішньою темою.
 2. Розшифруйте один із записів алхімічного тракту: «Якщо Марс у своєму блискучому обладунку впаде в обійми Венери, яка розтанула від пекучих сліз, він обов’язково почервоніє…».

 

Підказка: Під Марсом і Венерою алхіміки розуміли залізо і мідь, а пекучі сльози—концентровані кислоти (у тому числі сульфатна та нітратна).

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Урок11 (76.0 KiB, Завантажень: 50)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

11 (103.5 KiB, Завантажень: 16)

завантаження...
WordPress: 22.96MB | MySQL:26 | 0,329sec