Нерозходження статевих хромосом; хвороби людини, викликані даним явищем

Тема: Нерозходження статевих  хромосом; хвороби  людини , викликані даним   явищем.

Природне   та штучне  пере визначення  статі  в  онтогенезі.

Мета: Ознайомити учнів з хромосомними хворобами людини ,які викликані, нерозходженням хромосом,   продовжувати формувати вміння учнів працювати самостійно,   розвивати вміння логічно мислити  та  робити  висновки.

Методи і форми:  лекція, демонстрація.

Обладнання: таблиці ,схеми.

Хід заняття

І .Організаційний момент.

ІІ .Вивчення нового матеріалу

   Лекційний виклад матеріалу.

Під час утворення статевих клітин можуть статися зміни в їхньому спадковому  матеріалі, наприклад у кількості хромосом, їхній будові і структурі.

Зміна кількості хромосом виникає при порушенні розподілу їх в дочірніх клітинах при першому і другому мейотичних поділах під час гаметогенезу  або в перших дробленнях заплідненої яйцеклітини.

Механізм виникнення змін такий:

– порушення  розходження    під час анафази редуплікованої хромосоми викличе находження в одну дочірню клітину  подвоєних  хромосом ;

– порушення  кон’югації гомологічних , внаслідок чого зазнає змін нормальне розходження гомологів до дочірніх клітин;

– втрата хромосоми  при її відставанні в анафазі при розходженні у дочірні клітини..

Хромосомні хвороби поділяються на дві групи: викликані зміною числа хромосом або зміною структури хромосоми, які видимі у світловий мікроскоп.

Хромосомні хвороби, які виникають при числових порушеннях можуть бути обумовленні або зміною плоїдності (2n+n) хромосомного  набору (поліплоїдія). або внаслідок відхилення числа хромосом від диплоїдного по кожній з окремих пар у бік зменшення

(моносемія) або збільшення  (трисомія й  інші форми полісомій) їх числа .Триплоїди і тетраплоїди  зустрічаються в основному серед спонтанних абортованих ембріонів або плодів і серед мертвонароджених.

Майже  всі хромосомні хвороби супроводжуються множинними порушеннями скелета і психіки, уродженими вадами зовнішніх і внутрішніх статевих органів, сповільненим ростом. Порушуються функції нервової, ендокринної та інших  систем, знижується генеративна функція, зростає смертність серед осіб з хромосомними аномаліями.

З окремих хромосомних захворювань в популяції серед новонароджених переважають:

– трисомії автосом- трисомія 21(хвороба Дауна), трисомія 13 (синдром Патау). Трисомія 18 (синдром Едварда);

-Трисомії статевих хромосом  ХХY (синдром Клайнфелтера), ХYY( синдром подвійної хромосоми Y)

– моносомії  статевих хромосом Х0 (синдром Шерешевського-Тернера ).

 

ІІІ.Закріплення вивченого матеріалу.

Використовуючи довідкову літературу, та інші інформаційні джерела, детальніше самостійно  опрацювати матеріал з даної теми (спадкові хромосомні хвороби).

ІV. Домашнє завдання.

Опрацювати  теоретичний  матеріал  теми  уроку.

Підготувати  самостійно  повідомлення    з  питання  «Природне  та  штучне  пере визначення  статі  в  онтогенезі».

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,306sec