Наукова робота: ВПЛИВ ІСТОРИЧНИХ УМОВ НА СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК РОДИНИ, ЇЇ МІСЦЕ В СУСПІЛЬСТВІ В ТВОРАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИТ XX СТ

Тези наукової роботи

Вплив історичних умов на становлення і розвиток родини, її місце в суспільстві,

в творах української літератури XX ст.

 

Питання дослідження сім’ї, шляхи її розвитку і трансформації, її складових чинників,а насамперед виховання в ній, на сьогодні опрацьовано недостатньо. Про історію родини, зокрема української, написано вкрай мало. Важливі відомості про родинне життя українців різного періоду можна знайти в українському фольклорі, у творах українських письменників, у зразках зображувальних мистецтв українських митців. Мета дослідження – передати еволюцію української родини і родинного виховання, особливості традиційного сімейного виховання в українській літературі.

Перші десятиліття ХХ століття ознаменувались значними змінами у житті українського суспільства, які мали вплив і на українську родину.

Проте у науковій педагогіці дана тема ще не знайшла глибокого соціального та психолого-педагогічного осмислення. Тому ми поставили перед собою такі завдання: дослідити, що апробовані часом функції родини, які відтворені у художніх творах української літератури потребують збереження в умовах сьогодення, з’ясувати актуальні аспекти родинного виховання через твори художньої літератури.

Актуальність дослідження зумовлена тим, що сьогодні по-новому осмислюється поняття родинного виховання. Однак, виховання у кожній конкретній родині включає реалізацію досвіду багатьох поколінь(в тому числі твори художньої літератури) близьких по крові людей.

Виховання в сім’ї плекає гуманістичні основи особистості: любов, повагу, співпереживання, милосердя, доброту, совість чесність, порядність, справедливість, гідність, обов’язок. У родині зберігається і шанується рідна мова, свобода, незалежність, єдність роду, народу, демократизм стосунків, самостійність.

ЗМІСТ

 

ВСТУП     6

РОЗДІЛ 1

МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ: ВІЧНІ І МИНУЩІ     10

РОЗДІЛ 2

ТОМУ РОДУ НЕ БУДЕ ПЕРЕВОДУ, В КОТРОМУ БРАТТЯ МИЛУЮТЬ

ЗГОДУ         14

РОЗДІЛ 3

ВЕЛИЧ ДУХУ РОДИНИ У ЗБЕРЕЖЕННІ ДУХОВНИХ СКАРБІВ, ВІРИ В БОГА, ЗВИЧАЇВ, ТРАДИЦІЙ, ШАНОБЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДИНИ У ПОВАЗІ МОРАЛЬНИХ ЗАКОНІВ     17

ВИСНОВОК             26

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                                29

ДОДАТКИ                                                    30

 

Тлумачення слів

Рід – ряд поколінь, що походять від одного предка.

Родина – група людей, що складається з чоловіка, жінки, дітей та інших близьких родичів, які живуть разом; сім’я.

Національна гідність – усвідомлення людиною своєї громадської ваги, громадського обов’язку. Брати всюди і супроти всіх трималися з гідністю і тактовно.

Національний характер – твердість, сила волі, наполегливість у досягненні чого-небудь.

Генетична єдність – тісний зв’язок, згуртованість, цілісність, неподільність. Єдності, яка б робила нас із кволих навіть одиниць незламною силою, потребуємо й ми.

Репрезентантка – представник кого-, чого-небудь.

Містерія – середньовічна релігійна драма на біблійні сюжети.

Геноцид – винищення окремих груп населення за расовими, національними, релігійними мотивами.

Депортація – примусове переміщення осіб, а то й народів за межі держави.

Метаморфоза – перетворення однієї форми чого-небудь в іншу; видозміна (у 1 знач.).

Продрозверстка – скорочення: продовольча розверстка (те саме, що продрозкладка).

Канібалізм – людожерство; перен. нелюдська жорстокість; звірство, варварство.

Ментальність – Інтелект, розумові здібності; психіка, психічний склад.

ВСТУП

Історія суспільства, за словами вчених, уже нараховує понад чотири тисячі років. І весь цей час серце людини не втомлювалось збагачувати людські взаємини і удосконалювати їх.

Однією з найбільших цінностей людини є любов. Саме в ній відкривається нескінченна цінність людської особистості, радість буття заради того, кого кохала, радість продовження роду. Це усе втілюється в таких поняттях, як родина і сім’я.

Питання дослідження сім’ї, шляхи її розвитку і трансформації, її складових чинників, насамперед, виховання в ній, на сьогодні опрацьовано недостатньо. Про історію родини, зокрема української, написано вкрай мало. Важливі відомості про родинне життя українців різного періоду можна знайти в українському фольклорі, у творах українських письменників, у зразках зображувальних мистецтв українських митців. Наша мета – передати еволюцію української родини і родинного виховання, особливості традиційного сімейного виховання в українській літературі. Тому звертаємось до літературних джерел, адже важливі відомості про родинне життя українців різного періоду можна простежити найкраще з українського фольклору, з творів українських письменників. Безумовно, на розвиток родини, її цінностей впливало багато чинників. Передусім це залежало від соціального життя народу, на що, в свою чергу, впливав історичний фактор. Тому історичні події грали неабияку роль у формуванні української сім’ї в цілому.

У різні часи в різних народів існували різні погляди на родину , своє місце в ній, місце родини у суспільстві, з’являлось щось нове, але разом з тим вона залишалася, по суті, унікальним засобом збагачення живої людської душі, яка постійно перебуває у пошуку, розвивається.

Не оминули дану тему і письменники нашої української літератури. Саме вони у своїх творах доводять, що ідеальна родина- немислима без любові. Бо це- головна рушійна сила розвитку людства, те, заради чого існуємо ми всі, те, що спонукає людину до нерозважливо-героїчних вчинків.

В літературі є твори, які компілюють у собі містику, пророцтво і реальність, звернені до минулого, теперішнього і майбутнього водночас. Вони спроможні «зачепити найпотаємніші струни людської сутності, примусити задуматися над вибором, що веде за собою «підйом» чи «падіння», зосередити увагу на найголовнішому в житті людини.

Досліджуючи спосіб життя української родини Сірків із твору Багряного «Тигролови», ми захоплюємось величчю духу родини у збереженні духовних скарбів, віри в Бога, звичаїв, традицій, шанобливого ставлення до людини, у повазі до моральних законів.

Дивує аура божественного затишку родинної злагоди Катранників у «Жовтому князі» В. Барки.

Виникає багато питань, коли читаємо «Вершники» Ю. Янковського. Чому у родині,де постійно звучало «Тому роду нема переводу, де браття милують згоду», сталось навпаки? Що стало причиною родинної трагедії?

Родинні цінності: вічні і минущі. Це проблеми, які хвилюють світ ще з часів Авеля і Каїна, їх порушували у літературі Шевченко(«Катерина», «Наймичка») і Франко(«Украдене щастя»), Коцюбинський(«Тіні забутих предків»), Кобилянська («Земля»), «Україна в огні» Довженко і багато інших. Саме цю проблему і ми вирішили дослідити у нашій роботі. Нас цікавить: чим людина більше керується у своїх родинних стосунках? Розумію, що життя налаштоване так, що людина постійно мусить вибирати добро чи зло.

Читаючи художні твори, людина знаходить родинний ідеал. Сімейний ідеал XIX ст.: чоловік, схожий на П’єра Безухова, дружина – справжня Наташа Ростова, а дітей щонайменше двоє (Додаток А). А хто з літературних герої став ідеалом для сучасної молоді? Який літературний твір допоможе тримати сімейний корабель XXI ст. на плаву?

На ці та інші питання ми вирішили відшукати відповіді у кращих зразках української прози.

Проблема батьків і дітей, це проблема, яка займає важливе місце в історичному процесі розвитку суспільства, вона постійно хвилювала наших митців, залишається актуальною і сьогодні. Кожен письменник розуміє, що без батьківської мудрості немає виховуючої сили сім’ї.

Все це і спонукало нас до дослідження проблеми родинного виховання у різні історичні періоди розвитку суспільства через твори художньої літератури, бо література несе відповідальність за духовне майбутнє нашого суспільства, а це майбутнє в дітях.


Об’єктом дослідження
є підібраний нами корпус творів таких українських письменників: О.Довженка, В. Барки, Б. Антоненко-Давидовича, У.Самчука, Ю. Яновського, О. Коломійця, проаналізовано закономірності авторського бачення родини, її трагедії пов’язані з історичними подіями. У зв’язку з цим вивчено історичні умови певного періоду.

У нашому дослідженні вперше в українському літературознавстві робиться спроба з’ясувати динаміку впливу історичних умов на становлення і розвиток української родини в суспільстві в творах української літератури XX ст., тому

предметом пропонованої розвідки стало вивчення системи родинного виховання в різні періоди розвитку суспільства, зв’язок родини з історією країни через художні твори української літератури.

Мета роботи: через вивчення творів художньої літератури дослідити позитивні і негативні сторони сімейного виховання в різні періоди розвитку суспільства. Довести, що родина – це головна рушійна сила розвитку людства, те, заради чого існуємо всі ми, те, що спонукає людину до, іноді, нерозважливо-героїчних вчинків.

Завдання:

 • Дослідити, що апробовані часом функції родини потребують збереження в умовах сьогодення, оскільки й сьогодні точаться суперечки щодо життєвих цінностей.
 • Дослідити актуальні аспекти родинного виховання через твори художньої літератури

  Актуальність дослідження зумовлена тим, що сьогодні по-новому осмислюється поняття родинного виховання. Однак, виховання у кожній конкретній родині включає реалізацію досвіду багатьох поколінь(в тому числі твори художньої літератури) близьких по крові людей.

  Наукова новизна роботи полягає в простеженні проблем втілення народних ідей акумулює у художній літературі у практику сучасного родинного виховання, яке втілює у собі її духовні, моральні, фізичні, матеріальні надбання, а батьківське виховання з його традиціями є джерелом сімейних цінностей.

  Матеріалом дослідження є велика скарбниця творів української літератури.

  Теоретичною основою
  дослідження є основні статті та праці науковців, літературознавців.

  Для розв’язання поставлених завдань було використано такі методи дослідження: теоретичні – вивчення літературознавчих праць, наукових досліджень з даного питання, літературно-порівняльні методи.

  Практичне значення роботи виявляється у тому, що родинне виховання має закладати підвалини духовно-морального і національного світогляду дитини.

  Дана робота може бути використана учителями та учнями, класними керівниками, при проведенні уроків української літератури, виховних заходів на тему морально-етичного виховання.

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Naukova (1.4 MiB, Завантажень: 1)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7
завантаження...
WordPress: 23.63MB | MySQL:26 | 1,680sec