Наукова робота на тему: ВПЛИВ ІСТОРИЧНИХ УМОВ НА СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК РОДИНИ, ЇЇ МІСЦЕ В СУСПІЛЬСТВІ В ТВОРАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИТ XX СТ.

Питання дослідження сім’ї, шляхи її розвитку і трансформації, її складових чинників,а насамперед виховання в ній, на сьогодні опрацьовано недостатньо. Про історію родини, зокрема української, написано вкрай мало. Важливі відомості про родинне життя українців різного періоду можна знайти в українському фольклорі, у творах українських письменників, у зразках зображувальних мистецтв українських митців.

Мета дослідження – передати еволюцію української родини і родинного виховання, особливості традиційного сімейного виховання в українській літературі.

Перші десятиліття ХХ століття ознаменувались значними змінами у житті українського суспільства, які мали вплив і на українську родину.

Проте у науковій педагогіці дана тема ще не знайшла глибокого соціального та психолого-педагогічного осмислення. Тому ми поставили перед собою такі завдання: дослідити, що апробовані часом функції родини, які відтворені у художніх творах української літератури потребують збереження в умовах сьогодення, з’ясувати актуальні аспекти родинного виховання через твори художньої літератури.

Актуальність дослідження зумовлена тим, що сьогодні по-новому осмислюється поняття родинного виховання. Однак, виховання у кожній конкретній родині включає реалізацію досвіду багатьох поколінь(в тому числі твори художньої літератури) близьких по крові людей.

Виховання в сім’ї плекає гуманістичні основи особистості: любов, повагу, співпереживання, милосердя, доброту, совість чесність, порядність, справедливість, гідність, обов’язок. У родині зберігається і шанується рідна мова, свобода, незалежність, єдність роду, народу, демократизм стосунків, самостійність.

ЗМІСТ

 

ВСТУП     6

РОЗДІЛ 1

МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ: ВІЧНІ І МИНУЩІ     10

РОЗДІЛ 2

ТОМУ РОДУ НЕ БУДЕ ПЕРЕВОДУ, В КОТРОМУ БРАТТЯ МИЛУЮТЬ

ЗГОДУ         14

РОЗДІЛ 3

ВЕЛИЧ ДУХУ РОДИНИ У ЗБЕРЕЖЕННІ ДУХОВНИХ СКАРБІВ, ВІРИ В БОГА, ЗВИЧАЇВ, ТРАДИЦІЙ, ШАНОБЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДИНИ У ПОВАЗІ МОРАЛЬНИХ ЗАКОНІВ     17

ВИСНОВОК             26

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                                29

ДОДАТКИ                                                    30

Тлумачення слів

Рід – ряд поколінь, що походять від одного предка.

Родина – група людей, що складається з чоловіка, жінки, дітей та інших близьких родичів, які живуть разом; сім’я.

Національна гідність – усвідомлення людиною своєї громадської ваги, громадського обов’язку. Брати всюди і супроти всіх трималися з гідністю і тактовно.

Національний характер – твердість, сила волі, наполегливість у досягненні чого-небудь.

Генетична єдність – тісний зв’язок, згуртованість, цілісність, неподільність. Єдності, яка б робила нас із кволих навіть одиниць незламною силою, потребуємо й ми.

Репрезентантка – представник кого-, чого-небудь.

Містерія – середньовічна релігійна драма на біблійні сюжети.

Геноцид – винищення окремих груп населення за расовими, національними, релігійними мотивами.

Депортація – примусове переміщення осіб, а то й народів за межі держави.

Метаморфоза – перетворення однієї форми чого-небудь в іншу; видозміна (у 1 знач.).

Продрозверстка – скорочення: продовольча розверстка (те саме, що продрозкладка).

Канібалізм – людожерство; перен. нелюдська жорстокість; звірство, варварство.

Ментальність – Інтелект, розумові здібності; психіка, психічний склад.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Naukova UL (1.4 MiB, Завантажень: 2)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7
завантаження...
WordPress: 23.1MB | MySQL:26 | 0,405sec