НАСИЛЛЯ ЯК ВИД НЕПРАВИЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

НАСИЛЛЯ ЯК ВИД НЕПРАВИЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

ІНТЕРАКТИВНА РОБОТА З БАТЬКАМИ

Мета: сприяти формуванню батьківської компетентності через підвищення рівня поін­формованості про сучасні підходи, форми та методи виховання дітей у сім’ї.

Завдання: донести до батьків поняття «на­силля», розглянути види насилля, відпрацю­вати реакції дитини на насилля, показати, що любов є головним методом виховання.

Вступне слово психолога (10 хв.)

Під час аналізу різних вікових періодів дитинства батькам розповідають, за якою схемою виникає насилля. Спочатку поси­люється напруження, виникають невеликі інциденти, непорозуміння у стосунках, важ­ко знайти теми для спілкування, будь-що призводить до конфлікту.

Психолог повідомляє тему, мету та за­вдання тренінгу.

Знайомство учасників (8 хв.)

Кожен з учасників називає своє ім’я, та П.І.Б. дитини, ступінь спорідненості з нею.

Прийняття правил (8 хв.)

Кожен з учасників називає умову, за якої йому було б комфортно працювати. Усі пропо­зиції записують на аркуш паперу чи дошку.

Визначення очікувань учасників (10 хв.)

Мета: визначити очікування учасників, сформувати мотивацію на роботу.

Тренер (психолог) звертається із пропо­зицією обдумати, чого батьки очікують від заняття. Батьки відповідають.

Вправа «Насилля — це…» (15 хв.)

Мета: пояснити учасникам поняття «на­силля».

Тренер пропонує учасникам на заздале­гідь підготованих аркушах паперу написати, що таке, на їхню думку, насилля. Далі треба об’єднатись із сусідом праворуч, обговорити і спільно дати визначення поняття «насил­ля». Після цього пара об’єднується з парою праворуч, вони знову виконують те ж за­вдання. Так триває, доки не залишиться 2 чи З групи, які запишуть свої напрацювання на аркуші ватману. Проводиться обговорення роботи, визначення учасників порівнюють із заздалегідь підготованим плакатом: «Насил­ля — це застосування прийомів різноманіт­ного психологічного та фізичного тиску щодо іншої людини для встановлення повного або часткового контролю над нею».

Мозковий штурм «Які ви знаєте види на­силля» (7 хв.)

Мета: розповісти батькам про види на­силля.

— Які ви знаєте види насилля?

Усі відповіді записують на аркуші ватма­ну або дошці. Далі відповіді обговорюють і порівнюють із заздалегідь підготованим описом видів насильства (психологічне, еко­номічне, фізичне, сексуальне, суспільне).

Робота в групах «Що ви розумієте під пев­ним видом насилля?» (15 хв.)

Мета: засвоїти поняття про види насил­ля; показати батькам, у чому полягає кожен із видів насилля.

Тренер (психолог) об’єднує батьків у п’ять груп за видами насилля: психологічне, еко­номічне, фізичне, сексуальне, суспільне. Далі кожна з груп на аркуші паперу дає від­повідь на запитання: «Як ви розумієте цей вид насилля?».

Після роботи відбувається презентація груп; напрацювання співставляються із за­здалегідь підготованими написами-розшифровками видів насильства (психологічне — де­монстрація розумової переваги, приниження, зверхнє ставлення, вигадування прізвиськ, ізоляція від друзів; економічне — позбавлен­ня грошей, заборона працювати та шукати роботу, зверхнє ставлення до професійної активності, приниження професійних здіб­ностей, талантів іншого; фізичне — завдання легких, середніх та тяжких тілесних ушкод­жень; сексуальне — примус до здійснення статевих контактів без згоди партнера; су­спільне — здійснення некоректних, неетич­них дій, аби знеславити особу).

Вправа «Демонстрація насилля» (20 хв.)

Мета: дати зрозуміти батькам відчуття та реакції дитини на кожен із видів насилля.

Тренер звертається до когось із групи і де­монструє заздалегідь підготовану конкретну ситуацію кожного з видів насилля (на один вид — одна особа, вибір довільний). Далі на ватмані (дошці), поділеному навпіл, за­писують відповіді осіб на запитання: «Що ви відчували, коли до вас звертались?» і «Що ви хотіли зробити, коли до вас звертались?». Після чого перечитуємо всі відповіді, звертає­мо увагу, чи є щось позитивне у відчуттях, чи є бажання діяти при такому спілкуванні.

Таким чином підводимо батьків до того, що такі ж відчуття переживають і наші діти. А враховуючи вікові особливості дітей (ува­гу батьків ще раз звертають на особливості певного віку), вони дуже часто роблять те, що хотілося зробити вам (увагу акценту­ють на відповідях самих батьків, записаних на дошці). Тренер запитує батьків: «То чи не варто нам замислитися: як ми спілкуємося зі своїми дітьми?».

Обговорення за бажанням.

Вправа «Любов — найкращий засіб вихо­вання» (15 хв.)

Мета: показати батькам, що саме лю­бов до дітей є основою виховання. Тренер розповідає «Легенду про Нарциса», кінець якої змінено: «…в очах — щоб бачили красу, а діти у ваших, батьківських очах — тільки тюбов».

Психолог. «Німфи на березі струмочка шлакували смерть Нарциса, якого покарав 5евс за те, що він милувався лише собою не помічав нікого навкруги. І зауважили іімфи, що струмочок також зажурився. «Що тобою? — спитали мавки у струмка. — Хто ебе образив, чи, можливо, ти тужиш?». !

Струмок відповів:

— Я сумую за Нарцисом… Як гірко, ;о він більше не прийде до мене.

— О-о-о! Ти такий щасливий! Ми бачили цього чарівного юнака лише мимохідь, коли

він прямував до тебе. Ми милувалися його волоссям, граційною ходою, але лише секун­ди. Ми любили його, бо він схожий на нас… Але розглядати його світлий образ година­ми — це щастя, яке не випало на нашу долю. Ти — найщасливіший у світі! Нарцис годи­нами милувався собою у твоїх водах. Ти міг досхочу насолодитися від споглядання його краси, — шепотіли захоплено лісові німфи.

— Хіба він був красивий? — спитав зди­вовано струмок.

— Він — незвичайний красень. Красиві­шого за нього ніколи не було і не буде… Невже ти цього не помітив?

— Ні, — відповів струмок. — Я не помі­тив його краси, бо щоразу, коли він дивився в мої води, я був зачарований побаченим — своїм відображенням у його очах… Щоразу в його очах я бачив свою красу… себе!».

Тож побажаємо собі й кожному, щоб в очах дітей ми бачили свою красу, а во­ни в наших — любов! Бо обов’язок без лю­бові породжує ворожість. Відповідальність без любові породжує безкомпромісність. Справедливість без любові породжує су­ворість. Розум без любові породжує жор­стокість. Ввічливість без любові породжує лицемірство. Порядок без любові породжує дріб’язковість. Гідність без любові пород­жує пиху. Володіння без любові породжує хтивість. Віра без любові породжує фана­тизм. Життя без любові не має сенсу.

Вправа на завершення «Що б я хотів поба­жати собі та сусіду праворуч» (12 хв.)

Мета: зняття втоми, підвищення на­строю.

Тренер (психолог) просить усіх підвес­тися і по черзі дати відповідь на запитан­ня, кладучи руку на плече сусіду праворуч. Після того, як усі учасники висловили свої побажання, тренер звертає їхню увагу на те, що тільки бажаючи хорошого одне одному, можна досягти значного успіху.

Щасти вам у вихованні ваших дітей!

Заповнення анкети (5 хв.)

1. Інформація, яку ви отримали, була для вас новою, частково новою, відомою?

2. Теоретична інформація була для вас важлива чи неважлива?

3. Які питання вам хотілося б розглянути?

4. Які побажання у вас є до вдосконален­ня змісту теоретичної та практичної частини тренінгу?

5. А ще я хочу додати… (закінчіть речен­ня).

 

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,319sec