Насичені одноосновні карбонові кислоти. Фізичні властивості. Номенклатура. Хімічні властивості. Кислотність карбонових кислот. Взаємний вплив карбоксильної та вуглеводневої групи

Тема. Насичені одноосновні карбонові кислоти. Фізичні властивості. Номенклатура. Хімічні властивості. Кислотність карбонових кислот. Взаємний вплив карбоксильної та вуглеводневої групи.

Цілі уроку: ознайомити зі складом, будовою номенклатурою нового класу органічних речовин – карбоновими кислотами. З’ясувати будову карбоксильної групи, розкрити взаємний вплив карбоксильної та вуглеводневої групи. Розглянути фізичні властивості оцтової кислоти як найпоширенішого представника карбонових кислот. На основі будови молекули оцтової кислоти пояснити її хімічні властивості, порівняти з властивостями неорганічних кислот, вміти складати рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості оцтової кислоти, доводити дослідним шляхом її кислотні властивості; розвивати  самостійність учнів, розвивати комунікативну, інформаційну, самоосвітню компетентності.

Обладнання: таблиця «Будова оцтової кислоти», реактиви й обладнання для проведення лабораторних дослідів 8, 9, 10: пробірки, штатив, метиловий оранжевий, фенолфталеїн, натрій, натрій гідроксид, натрій карбонат.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Методи та форми роботи: лекція, бесіда, прийоми «Так чи ні», «Світлофор», «Відстрочена відгадка», «М’яке опитування», лабораторні досліди 8, 9, 10.

 

Девіз уроку: Недостатньо тільки хотіти – потрібно діяти. В. О. Сухомлинський

 

                                 Хід уроку

І. Організація класу

II. Оголошення теми і мети уроку

На дошці записані основні поняття теми:

альдегіди;

  • одноатомні спирти;
  • багатоатомні спирти;
  • функціональна група;
  • функціональна група альдегідів;

  функціональна група карбонових кислот;

  • метаналь;
  • етаналь;
  • гліцерол;

оцтова кислота.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Прийом «Так чи ні»

Учні мають відповісти на запитання тільки «так» або «ні».

Також, тут можна застосувати прийом «Світлофор », коли учні піднімають  картки із зеленим кольором, коли «так», і червоним кольором — коли «ні».

1. Спирти — це органічні сполуки, які містять гідроксо групи.

2. Одноатомні спирти містять одну гідроксогрупу.

3. Альдегіди містять групу атомів під назвою карбоніл.

4. Спільна властивість спиртів — взаємодія з активними металами.

5. Усі альдегіди можна виявити з допомогою свіжовиготовленого розчину купрум (ІІ) гідроксиду

6. Етаналь можна застосовувати для пом’якшення шкіри.

7. Гліцерол можна застосовувати для пом’якшення шкіри.

8. Етанол і гліцерин застосовують у парфумерії.

9.     Еетаналь відносять до багатоатомних спиртів.

10. Метанол — отрута.

IV. Мотивація навчальної діяльності

«Відстрочена відгадка»

Хіба ми можемо уявити собі життя без столового оцту, без маринованих огірочків, грибів? Усі ми знаємо запах столового оцту й не сплутаємо його із жодною іншою речовиною. Сьогодні на уроці ми ознайомимося з основною складовою частиною столового оцту — оцтовою кислотою.

Проводимо лабораторні досліди 8, 9, 10 з вивчення властивостей оцтової кислоти.

1.Дія етанової кислоти на індикатори.

2.Взаємодія  етанової кислоти з магнієм.

3.Взаємодія етанової кислоти з лугом.

Ставимо проблемне питання: «Властивості якого класу неорганічних речовин подібні до властивостей етанової (оцтової )кислоти?»

 

 

V. Вивчення нового матеріалу

1. Складаємо схему-шпаргалку хімічних властивостей оцтової кислоти.

 

 

2. Записуємо формули карбонових кислот, виділяємо функціональну групу

СН3СООН — оцтова кислота НСООН — мурашина кислота

Записуємо загальну формулу одноосновних карбонових кислот

R – СООН , де R – вуглеводневий радикал або атом Гідрогену у мурашиній кислоті.

Назви карбонових кислот за систематичною номенклатурою утворюють із назв відповідних алканів, додаючи до них закінчення –ова і слово кислота.

НСООН – метанова кислота, СН3СООН – етанова кислота

Пропонуємо учням самостійно виписати з підручника їх фізичні властивості.

3.      Записуємо структурну формулу карбоксильної функціональної групи5 пояснюємо її будову.

С – ООН

Кислотність карбонових кислот, її залежність від складу та будови. Усі карбонові кислоти – слабкі електроліти, винятком є метанова кислота, яка є електролітом середньої сили. Із збільшенням вуглеводневого радикала сила кислот знижується: чим більший радикал , тим менш рухливий атом Гідрогену карбоксильної групи і тим слабша кислота. Введення галогену до вуглеводневого радикала збільшує силу карбонових кислот.

4.Записуємо рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості оцтової кислоти.

5.Звертаємо увагу на реакцію зі спиртами, даємо їй назву — естєрифікації і назву продуктам реакції — естери. Наголошуємо, що карбоновим кислотам властиві реакції, які не зустрічаються в неорганічній хімії.

6.* Взаємний вплив карбоксильної та вуглеводневої групи.

У карбонових кислот під впливом карбоксильної групи збільшується рухливість атомів Гідрогену при сусідньому з карбоксильною групою атомів Карбону. Тому вони легко заміщуються атомами галогену, наприклад Хлору.

СН3СООН + Сl2 = СН2 Сl СООН + Н Сl

Утворилась хлороцтова кислота, яка є сильнішою за оцтову кислоту.

 

VІ. Закріплення знань

Прийом «М’яке опитування»

1.Як називається функціональна група органічних кислот?

2. Як називаються органічні кислоти, що містять карбоксильну групу?

3. Який агрегатний стан оцтової кислоти? А який — вищих карбонових кислот, що містять 15 і більше атомів Карбону?

4. Чому в разі дії магнієм на оцтову кислоту виділяється газ? Який?

5. Який газ виділяється в разі дії оцтової кислоти на соду?

6. Як можна відрізнити оцтову кислоту від лугу?

7. Яка із кислот є сильнішою: оцтова, хлороцтова, дихлороцтова?

VII. Підбиття підсумків уроку

 

 

VIII. Домашнє завдання

Написати рівняння реакцій етанової кислоти з калій гідроксидом, цинком, літій карбонатом, магній оксидом, метанолом.

*Для реакцій 1, 3 скласти рівняння реакцій в молекулярній, повній та скороченій йонній формах.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Конспект Him 11 (34) (47.9 KiB, Завантажень: 41)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,322sec