Насичені одноатомні спирти. Ізомерія, номенклатура насичених одноатомних спиртів. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів

Тема. Насичені одноатомні спирти. Ізомерія, номенклатура насичених одноатомних спиртів. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів.

Цілі уроку: формувати уявлення учнів про оксигеновмісні органічні сполуки; дати поняття про спирти та їх функціональну групу; ознайомити з молекулярними, електронними та структурними формулами метанолу й етанолу, видами ізомерії та номенклатурою спиртів, фізичними властивостями; сформувати поняття про водневий зв’язок і його вплив на фізичні властивості спиртів.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Методи і форми роботи: інтерактивна технологія «Мозкова атака», «Мікрофон», вправа «Швидко і зрозуміло», метод «Навчаючи вчусь», лекція з елементами бесіди.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, етанол, метанол, вода, хімічні склянки.

ХІД УРОКУ

 І. Організаційний етап

Учитель. Сьогоднішній день подарував нам нову зустріч і урок, який має принести задоволення від процесу пізнання, від нашої співпраці в процесі пошуку інформації про таємниці спиртів.

II. Актуалізація опорних знань і

Мотивація навчальної діяльності учнів

 Вправа «Мозкова атака»

1.Які елементи можуть входити до складу органічних сполук?

2.Які елементи входять до складу вуглеводнів?

3.Який заряд мають атоми Карбону й Гідрогену у вуглеводнях?

4.Які хімічні зв’язки існують між атомами елементів у вуглеводнях?

III. Вивчення нового матеріалу

1.Поняття про спирти

Учитель. До складу органічних сполук можуть входити не тільки атоми Карбону й Гідрогену, як ви вже сказали, але й атоми Оксигену. Різних органічних оксигеновмісних сполук значно більше, ніж вуглеводнів. Одним з найпоширеніших класів оксигеновмісних органічних сполук є спирти.

(Далі на виданих аркушах паперу учням, пропонується записати з чим у них асоціюється слово «спирт».)

  Метод «Мікрофон»

Учні по черзі зачитують свої записи.

Учитель. Спирти — це похідні вуглеводнів, у яких один або кілька атомів Гідрогену заміщені на функціональну групу —ОН, що називається гідроксильною.

Вправа «Швидко і зрозуміло»

Вправа «Швидко і зрозуміло»

 

2. Будова метанолу й етанолу

Найхарактернішими представниками насичених одноатомних спиртів є метанол й етанол. Етанол має формулу С2Н6О або С2Н5ОН — найбільш поширений спирт у побуті.

Молекулярна формула метанолу — СН40 або СН3ОН.

Проблемне завдання

Обчисліть, яка кількість речовини водню виділиться з 1 моль спирту, якщо з 0,05 моль виділиться 0,57 л водню?

З 1 моль спирту виділиться 0,5 моль водню, тобто з однієї молекули — один атом Гідрогену. При цьому в кожній молекулі спирту залишилося ще по 5 атомів Гідрогену. Якби вони всі виділилися, то вийшов би більший об’єм газу. Отже, спираючись на електронну формулу:

СН3 : СН2 : ОН

структурна формула етанолу матиме такий вигляд:

СН3 – СН2 – ОН

 

Завдання

Напишіть структурну й електронну формули метанолу.

Проблемне питання

Яка причина особливої поведінки атома Гідрогену гідроксильної групи?

Унаслідок поляризації зв’язків найбільш рухливим атомом Гідрогену є атом, зв’язаний з атомом Оксигену. Електронна густина зміщена від атома Гідрогену до атома Оксигену за рахунок різниці в електронегативності та, як наслідок поляризації зв’язку О —Н.

У спиртів з’являється група атомів, що визначає їх властивості. Таку групу називають функціональною (характеристичною). Для спиртів функціональною є група –  ОН.

3. Ізомерія, номенклатура насичених одноатомних спиртів.

Для спиртів характерна ізомерія карбонового скелета, як у вуглеводнів. Крім цього, у спиртів з’являється ще один тип ізомерії – положення функціональної групи.

Завдання.

Складіть усі можливі структурні формули спиртів зі складом С5Н11ОН, С4Н9ОН.

Учитель.

Орієнтуючись на записані вами формули, можна зробити висновок, що існує два види ізомерії спиртів і, що гідроксильна група може приєднуватися до будь якого атома Карбону, крім четвертинного. Як завжди важливим є вміння розрізняти дані спирти, а отже потрібно дати кожному з них відповідну назву.

За міжнародною номенклатурою ІUРАК спирти мають загальну назву – алкоголі. Назви конкретних спиртів складаються за певними правилами, а саме:

  1. Назва одноатомного спирту з нерозгалуженим ланцюгом утворюється від назви відповідного алкану шляхом заміни суфікса –ан на –ол.
  2. Положення характеристичної групи вказується через дефіс цифрою після кореня –  слова – назви, після чого додається суфікс – ол.
  3. При складанні назви спирту нумерацію атомів Карбону починають з того кінця, до якого ближче гідроксильна група; якщо гідроксогрупа розташована на однаковій відстані від країв ланцюга, нумерацію проводять з того боку, де ближче замісник.
  4. При складанні назви спирту розгалуженої будови перед назвою спирту позначають номер атома Карбону, до якого приєднаний замісник, а через дефіс – назву замісника.
  5. Якщо замісників є декілька, їх вказують в алфавітному порядку, наприклад, 2 – етил – 2 – метил.
  6. У назві спирту спочатку позначають місце та назву замісника, додають корінь –  слово – назву, через дефіс вказують місце гідроксильної групи, після чого додається суфікс – ол. Наприклад, 2 етил – 2 – метил пентан – 1 – ол.

4. Фізичні властивості етанолу й метанолу

Розгляньте метанол й етанол.

Метиловий спирт (метанол, деревний спирт) — безбарвна рідина, що кипить за температури 64,7 °С. Дуже отруйний. Раніше його одержували шляхом сухої перегонки дерева, звідси й назва «деревний спирт». Розчиняється у воді.

Етиловий спирт (винний) — безбарвна рідина, температура кипіння 78,3 °С, добре розчиняється у воді. У продаж надходить спирт-ректифікат. Це суміш спирту з водою (4,5 %), що переганяється за температури 78,15 °С, без поділу на спирт і воду, не проводить електричного струму.

Проблемне питання

Чому відсутні газоподібні речовини в ряді спиртів?

Що утримує молекули метилового спирту в рідкому стані?

Гідроксильний атом Гідрогену внаслідок зсуву електронної густини до атома Оксигену має частковий позитивний заряд. Атом Оксигену через зсув до нього електронної густини зв’язку О – Н має негативний заряд.Між атомами Оксигену та Гідрогену різних молекул спирту встановлюється електростатична взаємодія.Між молекулами встановлюється зв’язок через атом Гідрогену – водневий.У формулах його позначають трьома крапками. Це особливий вид зв’язку, міцність якого значно менша, ніж ковалентного зв’язку.

Утворенням водневих зв’язків з молекулами води пояснюється розчинність спиртів.

IV. Узагальнення та систематизація знань

Метод «Навчаючи вчусь»

За вказаними даними складіть задачу й розв’яжіть її. Запропонуйте розв’язати товаришу. Перевірте результати.

Органічна речовина — 13,8 г.  СО2 — 26,4 г.

Н2О —16,2 г.  Д(Н2) — 23.

V. Домашнє завдання

Вивчити параграф підручника.

VI. Підсумок уроку

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Конспект Him 11 (27) (45.9 KiB, Завантажень: 41)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,895sec