Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -цьк-, – ськ-, -зьк-

Тема.  Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -цьк-, – ськ-, -зьк-

Мета: удосконалити відомості про способи творення прикметників, формувати вміння утворювати прикметники, знаходити орфограму «Букви ь, е» у суфіксах прикметників, обґрунтовувати написання прикметникових суфіксів на позначення пестливості або здрібнілості відповідним орфографічним правилом, розвивати логічне мислення, пам’ять, виховувати вміння бачити красу навколо себе.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

 Актуалізація опорних знань учнів.

Утворіть словосполучення прикметників з іменниками. Поясніть, чи є різниця в значенні співзвучних прикметників. Які з них належать до якісних і які – до відносних?

….. час, ….. людина, …. клас (роботящий, робочий, робітничий); ….. речення, …. Ніж, … частина (складаний, складний, складовий),; …. утюг, …. матеріал (горючий, гарячий); …. Жук, … шлях (водний, водявий); …. варіант, …. колір, …. хлопець (чорний, чорнявий, чорновий)

Формування й удосконалення практичних умінь та навичок.

 

Пояснення  вчителя.

Опрацювання теоретичного матеріалу підручника.Виконання вправи.

Від поданих прикметників утворіть і запишіть прикметники з суфіксами –юсіньк-, -ісіньк-.

До будь-яких з цих прикметників доберіть іменники і складіть з ними речення.

Малий-малюсінький, товстий, жовтий, тонкий, гарний, короткий, круглий, молодий, славний.

Цілий – цілісінький, білий, чистий, теплий, новий, худий, чорний, славний.

 

Дослідження – характеристика.

Від поданих слів утворіть і запишіть прикметники за допомогою суфіксів –ськ-, -зьк-, -цьк-. Поясніть чергування приголосних (де воно є) у новоутворених словах.

Чех, місто, студент, піонер, товариш, село, коваль, Харків, Кавказ, француз, Париж, Прага, Запоріжжя, Волга,, словак, Гадяч, узбек, Греція, більшовик, Чернівці, Кременчук.

 

Самостійна робота.

Спишіть, у виділених прикметниках підкресліть суфікси і поясніть їх правопис. Підкресліть іменники та визначте їх відміну і відмінок.

  1. Легенька позолота лягла на дерево. 2. Місяць яснесенький промінь тихесенький кинув на нас. 3. Перед нами держав цілісінький хліб і стояла непочата вода в тикві. 4. Серед моря стоїть турецька галера. 5. Це була вона, Наталочка, зовсім маленькою, не просто малюсінькою, і придумувала казки. 6. Теплого грудневого дня четверо друзів гуляли над Невою. 7. З густої трави здіймається степовий орел і летить у небо.

 

Граматична діагностика.

Погрупуйте і випишіть прикментники із суфіксами, що означають:

  1. Збільшену кількість певної ознаки; 2. Наявність певної ознаки в зменшеній мірі, 3. Схильність до певної дії; 4. Певну подібність. Суфікси виділіть. Вкажіть, які з цих прикметників мають відтінок згрубілості, презирливості. Які суфікси є омонімічними?

Слабкуватий, злодійкуватий, горластий, злючий, завидющий, товстющий, рижуватий, короткуватий, мордатий.

 

Редагування речень.

Прочитайте. Знайдіть помилку. Поясніть, у чому вона полягає.

Учитель дав завдання шестикласникам: «Доберіть і запишіть у першу колонку прикметники із суфіксами на означення збільшеної ознаки, а в другу – прикметники із суфіксами на означення зменшеної ознаки». Один з учнів виконав завдання так:

Гігантський, великий, високий, сильний.

Дрібний, мікроскопічний, тонкий, слабкий.

 

Творче спостереження з елементами зіставлення.

Порівняйте прикметники з різними суфіксами. Чи різняться вони за значенням? Доведіть. Чи можуть бути синонімічними префікси і суфікси прикметників?

  1. Густісінький, густуватий, густенький, густесенький.
  2. Глибоченький, глибоченний, глибочезний, глибокий.
  3. Превеликий, величенький, великуватий, великий, величезний.
  4. Худюсінький, худий, худенький, худесенький.

 

Підсумок уроку. Рефлексія. Робота в групах.

Поділити клас на дві групи:

  • утворити п*ять якісних прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -усіньк-, на означення кольору;
  • утворити п*ять відносних прикметників із суфіксами –ськ-, – зьк-, – цьк-. на означення географічних назв.

 

Домашнє завдання

Вивчити теоретичний матеріал підручника і виконати вправу

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,334sec