Написання прізвищ прикметникової форми

Тема. Написання прізвищ прикметникової форми

Мета: пояснити учням правила написання  прізвищ прикметникової форми, формувати вміння вирізняти такі прізвища з речень, позначати орфограму «Букви и, і, ї, йо, ьо, о, е у російських прізвищах»

Тип уроку: комбінований                                                                 

 Хід уроку

 Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми.

Повідомлення теми, мети, завдань уроку; мотивація навчальної діяльності учнів.

Засвоєння нового матеріалу. Виконання системи завдань.

 

З-поміж заздалегідь записаних прізвищ вказати прізвища прикметникової форми. За допомогою яких суфіксів ці прізвища утворено? Назвати російські прізвища.

Бондаренко, Бондарчук, Бондаревський, Бондар, Бондарєв, Бондарський, Бондаришин.

Ковальський, Коваленко, Коваленків, Ковалів, Ковальчук, Ковалевський, Ковалишин, Коваль, Ковальов, Ковальченко, Ковалюк, Ковалецький.

 

Опрацювання теоретичного матеріалу підручника і виконання вправи.

Зробити аналіз таблиці

Російська мова Українська мова
Прізвище                                                                            Літера Літера                                                                          Прізвище
е

Бестужев,  Вересаев                                                      Алексеев, Ершов

ё

Огарёв

Соловьёв, Ёлкин

Пугачёв, Ковшёв

Семёнов, Фёдоров

 

и

Иванов, Николаев

Воинов, Захарьин
Чичиков, Жилин, Пущин

е

Бестужев,Вересаєв                                                                                       є

Алексєєв, Єршов

ьо                                                                      Огарьов

йо

Соловйов, Йолкин

о

Пугачов Ковшов

е

Семенов, Федоров

і

Іванов, Ніколаєв

ї

Воїнов, Захар’їн

и

Чичиков, Жилін, Пущин

 

 

Спишіть українські прізвища, розкривши дужки і вставивши, де треба, букви.

 

1.Вас..лиш(-ин,-ін)- Василишин(від Василиха, х,ш), Прокопиш(-ин,-ін), Марус(-ін,-ин), Павлиш(-ін,-ин), Андріїш(-ин,ін),  Максимиш(-ен,-ін,-ин), Лес(-ин,-ін), Васют(-ін, -ин).

  1. Іван..ц..кий, Коз..ц..кий, М..кул..нс..кий, Ситн..ц..кий, Коцюб..нс..кий, Стар..ц..кий.
  2. Руданс..кий, Підлуз..кий, Забуз..кий, Миргородс..кий, Полянс..кий.
  3. Б..р..гов..й, Задорожн..й, Пш..ничн..й, Завгородн..й, Н(е.и)порожн..й.

 

Творче завдання.

Запишіть імена та прізвища ваших улюблених співаків. Усно складіть про одного з них оповідання «Чому мені подобається ця людина?»

 

Гра «Хто швидше».

Запишіть п’ять прізвищ прикметникового типу за результатами виконаного творчого завдання ( у якому називали імена та прізвища улюблених співаків, акторів, спортсменів).

Запишіть прізвища прикметникового походження ваших однокласників.

 

Підсумок  уроку. Рефлексія

1.Чому народнопоетичний пишемо разом, а народно-визвольний – через дефіс?

2.Порівняйте прикметник і іменник. Чим вони відрізняються і що їх об’єднує?

3.Поясніть, як ви розрізняєте групи прикметників за значенням. Коли відносні прикметники стають якісними?

4.Вкажіть, яким способом перевіряється правильність написання закінчень прикметників.

5.Яке значення мають ступені порівняння прикметників у мовленні?

 

Домашнє завдання

Підготуватися до контрольної роботи.

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,832sec