Написання НЕ з прикметниками

Тема. Написання НЕ з прикметниками

Мета: ознайомити учнів з правилами написання не з прикметниками, вдосконалювати їхнє вміння, використовувати правила на практиці, виховувати в учнів кмітливість, старанність.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

Хід уроку

Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми.

Повідомлення теми, мети, завдань уроку; мотивація навчальної діяльності учнів.

Засвоєння нового матеріалу. Виконання системи завдань.

Формування і удосконалення практичних умінь і навичок

Творче завдання.

До подальших слів доберіть синоніми без частки не і запишіть.

Складіть 6 речень з будь-якими з цих пар слів.

Зразок: невеселий-сумний.

Невеселий, недовгий, неголосний, негідний, неговіркий, невмовкаючий, невеликий, недорогий, незалежний, невідкладний, нелегкий, немеркнучий, немилосердний, немічний, ненависний, незрячий, некорисний, немолодий, нелукавий, нездоровий.

Спишіть, розкриваючи дужки. Поясніть правопис не з прикметниками.

Зробіть фонетичний розбір слів першого речення.

1.Стелеться великий шлях за синій (не) озорий обрій. 2. Не ступлюється від роботи його (не) утоми мий плуг ( О. Колосов). 3. (Не) чорна хмара синього моря наступала, то виступала Мотря з Карпом з-за своєї хати(Н.-Лев.). 4. (Не) голодна, коли  під ногами солома. 5. (Не) званому гостю місце під дверима. 6. (Не) мила та хворостина, що по очах била(Народна творчість).

Перевіримо наші знання.

Зробіть словотвірний розбір слів: немічний, немалий; довести,  у якому не  є префіксом, а в якому належить до кореня слова.

Утворіть за поданим зразком слова з префіксом не  . Доберіть до них синоніми і запишіть.

Широка вулиця – неширока вулиця, вузька вулиця.

Справний велосипед, точний висновок, великий успіх, далекий друг, ясний день, тепла осінь.

 

Підсумок  уроку. Рефлексія.

Сформулюйте  правила написання не з прикметниками.

 

Завдання для самоконтролю

Доберіть до наведених далі слів синонімічні з не. Поясніть їхній правопис.

Тихий, ситий, близький, дорогий, дешевий, хороший.

 

Домашнє завдання.Скласти речення з прикметниками невчасний, невпинний, несправедливий, не легкий, а важкий. Пояснити вивчені орфограми.

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,330sec