Написання –н- і –нн- у прикметниках

Тема. Написання –н- і –нн- у прикметниках

Мета: дати учням основні відомості про написання –н- та –нн- у прикметниках, формувати вміння вирізняти прикметники з –н – та –нн- з речень і текстів, виділяти в прикметниках орфограму «н, нн у прикметниках» та обґрунтовувати вибір написання відповідним орфографічним правилом; розвивати логічне мислення, удосконалювати усне й писемне мовлення, виховувати самостійність, кмітливість мислення.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

Актуалізація опорних знань

1.Перевірка домашнього завдання.

  1. Спишіть розкривши дужки. Поясніть правопис не з прикметниками.

Підкресліть іменники і визначте їх відміну, відмінок і групу.

  1. (Не) самовите гавкання собак викликало з юрти старого кочівника-туркмена. 2. В тінистому саду молоді персикові дерева чергувалися з темно-зеленими з (не) прорізним листям високих чагарників. 3. Стара орлиця на вершині скелі в (не) приступному гнізді оберігає своїх голошиїх пташенят.  4. Під горбами миготіли незліченні вогники багать. Це був табір (не) відомого племені.

 

Повідомлення теми, мети, завдань уроку; мотивація навчальної діяльності учнів. Засвоєння нового матеріалу. Виконання системи завдань.

  1. Розгляньте пропоновану схему. Прочитайте слова спочатку в таблицях, а потім у стовпчику. Простежте, як наголос впливає на написання н та нн у суфіксах.
н

незлічений

несказаний

незрівняний

нн

незліченний

несказанний

незрівнянний

глиняний

нескінчений

нездоланний

незрівнянний

нескінченний
Проблемне питання.

Скільки букв пишеться в ненаголошених суфіксах –ан- (-ян-), а скільки в наголошених?

 

Робота з підручником.

Опрацюйте теоретичний матеріал підручника, що стосується теми уроку.

 

Завдання на розвиток творчих здібностей.

Спробуйте самостійно скласти алгоритм написання Н та НН у прикметниках.

Висновок: у прикметнику пишеться нн, якщо вони утворенні за допомогою суфікса н і твірна основа закінчується на н: цінний.

Ненаголошені прикметникові суфікси –ан-, (-ян-), -ен- пишуться з однією буквою. Наголошені прикметникові суфікси –анн- (-янн-), -енн- пишуться з двома буквами нн.

Суфікси –ин-, -ін- (після –й-, -їн-), що вживаються у присвійних і відносних прикметниках, пишуться з однією буквою н.

 

Робота з підручником. Виконайте вправу.

Утворіть з допомогою суфіксів прикметники і запишіть їх, як показано в таблиці.

Пишемо нн у прикметниках Пишемо н у прикметниках
У яких збіглися суфікси н і н основи або кореня У яких наголошені суфікси

-енн- ,-анн-, -янн-, що вказують на збільшену ознаку

При відсутності збігу н з  н
туман – туманний нездоланий – нездоланний лев – левиний

Утворіть від поданих слів прикметники з суфіксами н та складіть з ними речення.

    Честь, обід, край, день, сусід, лимон, ціна, сон, телефон, тварина.

 

Робот а із словником.

З орфографічного словника випишіть по три приклади до кожного пункту, наведеного в таблиці.

Завдання для взаємоперевірки. Від наведених далі слів утворіть прикметники. Поясніть їх правопис.

Закон                    ранок

Окраїна                вагон

Скло                     причина

Осінь                    туман

Будень                  вина

Зміна                    південь

Кінь                      програма

День                     сон

 

Підсумок уроку. Рефлексія.
Замінити подані пари слів за наведеним зразком так, щоб прикметники стали присудками. Скласти речення з кожною парою слів.

Зразок: туманний ранок – ранок туманний.

Дерев’яний паркан , скляний посуд, телефонні дроти.

Домашнє завдання.

Виконати вправу за підручником.

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,396sec