Ми проти насильства

Ми проти насильства

тренінг

Мій улюблений світ — без насильства,

 Без жорстокості, болю і зла,

Де народом заспівана пісня

Містить тільки хороші слова…

І. Супрун

 

Працюючи з різними категоріями дітей, стикаємося з проблемою — вони не знають як форм жорстокого поводження, так і законодавчої бази з цього питання. А внутрішня пасивність і страх перед наслідками розголошення ситуації, а також брак знань щодо органів та уста­нов, що захистять і допоможуть у складній ситуації, сприяють замовчуванню проблем. Це спричиняє безліч негараздів (зокрема психологічних) у майбутньому.

 

Основні завдання нашого тренінгу: усвідо­мити факти насильства щодо себе та інших, нейтралізувати думку «таке тільки в мене трапилось», навчити учасників говорити про насильство. Також обов’язковим є повідом­лення наприкінці заняття адрес і телефонів, за якими слід звертатись по допомогу.

 

Мета: формувати в молодіжному сере­довищі позитивний імідж здорової людини, діагностувати форми насильства та виявляти дітей, які перебувають у несприятливих умо­вах, в екстремальній ситуації, ознайомити з різними видами насильства.

Вік: 11—12 років.

Час: 90 хв (2 уроки).

Матеріали: 4—5 аркушів ватману; бейджики; журнали, з яких можна вирізати кар­тинки, аркуш паперу формату А4 на кожно­го, клей, ножиці, маркери.

 

Вправа «Моє ім’я»

Назвіть своє ім’я, особливості вашої по­ведінки чи зовнішності, які починаються з тієї самої літери, що й ваше ім’я.

 

Правила

Група формулює правила, за якими пла­нує працювати. Якщо учасники не вказують якогось із основних правил, ведучий/тренер називає його сам.

 

Очікування

Запис та озвучення очікувань учасників від тренінгу.

 

Гра «Поміняйтесь місцями»

Вправа на розігрів групи, активізацію.

Ведучий пропонує якомога швидше помі­нятись місцями (не домовляючись) тим, хто: має руде волосся, любить морозиво тощо. Називайте ознаки, притаманні якомога біль­шій кількості учасників.

Діти 11—12 років, намагаючись зайняти місце, частіше за все не звертають уваги на інших, тому можливі зіткнення на шляху до вільного стільця, штовхання. Слід обго­ворити почуття обох сторін умовної сутич­ки, наголосити, що, піддаючись прагненню досягти бажаної мети, не потрібно забувати про своїх друзів.

 

Вправа «Колаж почуттів»

Кожній дитині пропонують зробити (з фо­тографій, картинок із журналів) колаж будь-якого почуття, що стосується насильства. Потім учасники вгадують, яке це почуття, яким чином отримана картинка виражає його, хто зображений на колажі — жертва чи людина, котра скоїла насильницький акт. Якщо діти побачили в цих ілюстраціях інші почуття, запропонуйте їм пояснити свою думку.

 

Тест «Насильство»

Цей елемент зустрічі є не лише діагнос­тичним, а й активізує знання учасників тренінгу, що допомагає провести наступ­ний етап не лише методом міні-лекції, а й методом мозкового штурму.

Ведучий. Дайте відповіді на запитання («так» або «ні»), наведені нижче.

1. Чи карають фізично твоїх друзів їхні батьки?

2. Тебе ображають твої брат чи сестра?

3. Чи було так, що батьки ставилися до тебе байдуже?

4. Чи було так, що близькі родичі стави­лися до тебе байдуже?

5. Твої батьки лають тебе?

6. Чи можеш ти сказати про свою родину, що вона неприязно ставиться до тебе?

7. Чи траплялося так, що вдома з тебе насміхалися?

8. Чи є в тебе знайомі, чиї батьки знуща­ються, постійно ображають їх?

9. Чи були ви вдома свідками насильства (фізичних ушкоджень)?

 

Міні-лекція «Що таке насильство?»

Можна виділити чотири типи жорстокого поводження з дітьми.

1. Фізичне насильство — невипадкове зав­дання тілесних ушкоджень.

2. Сексуальне насильство — використан­ня людини для отримання сексуального за­доволення.

3. Занедбаність — нездатність батька або особи, яка доглядає за дитиною, забезпечити основні потреби дитини в їжі, одязі, житлі.

4. Психологічне насильство — відсутність у родині доброзичливої, здорової атмосфери. Може виявлятися у:

• зневазі — послідовній нездатності батьків чи особи, яка здійснює догляд, забезпечити дитині необхідну підтримку, увагу, турботу;

• жорстокому поводженні — хронічних приниженнях, образах і висміюванні дитини, знущанні з неї.

 

 

Груповий малюнок «Насильство»

Запропонуйте зробити спільний малюнок на задану тему, розподілити ролі у процесі створення.

Завдання вчить домовлятись і дає пси­хотерапевтичну можливість спостерігати, яку стратегію використовує кожна дитина, а також сприяє зближенню учасників групи. Ця вправа може стати початком відреагування.

 

Вправа «Скульптура».

Необхідно з учасників сьогоднішньої зу­стрічі зробити скульптуру, використовуючи всіх як глину. Назва скульптури — «Ми про­ти насильства».

Обговорення.

 

Підсумок

— Де ви можете застосувати отримані сьогодні знання?

— Чи виправдались ваші очікування?

— Що найбільше запам’яталося?

— Яку частину заняття ви бажали б змі­нити?

 

Прощання «Передай імпульс по колу»

Учасники зустрічі стають у коло та бе­руться за руки. Потиском по колу передають «імпульс», на знак єдності та прощання.

Назвіть адреси і телефони, за якими слід звертатись у разі виникнення складних си­туацій.

 

 

Список літератури

1. Кзррел С. Групповаяпсихотерапияподростков. — СПб.: Питер, 2002. — 224 с.

2. Лидерс А. Психологическийтренинг с подростками. — М.: Академия, 2001. — 256 с.

3. Росе А. Нашидети — наши проблеми. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. — 320 с.

4. Сидоренко Е. Тренингкоммуникативной компетентносте в деловомвзаимодействии. — СПб.: Речь, 2003. – 208 с.

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,318sec