МОНГОЛО-ТАТАРСЬКА НАВАЛА НА УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ

ТЕМА: МОНГОЛО-ТАТАРСЬКА НАВАЛА НА УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ

Мета: розкрити причини перемог монголо-татар та показати наслідки монголо-татарського завоювання для Київської Русі; сприяти формуван­ню навичок самостійної роботи та розвитку критичного мислення учнів, розвивати вміння аналізувати історичні події, зіставляти їх, показати ге­роїзм народу в боротьбі проти загарбників, виховувати почуття поваги до історичного минулого.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Іс­торія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007; атлас «Історія Украї­ни. 7 клас», ілюстрації до теми.

Поняття: «Золота Орда», «баскаки», «ставка».

ХІД УРОКУ

I.   Організаційний момент

Повідомлення теми та мети уроку.

II. Актуалізація опорних знань

Наступне завдання учитель формулює, виходячи з того, що учні мають початкові уявлення з теми уроку, одержані в ході вивчення початкового курсу історії в 5-му класі.

Сформулюйте у вигляді окремих тверджень все, що нам відомо про монголо-татар. Запишіть їх у зошити (не більше трьох). За­читайте.

У разі необхідності учитель може додати й своє твердження.

Всі твердження учитель записує на дошці, не коментуючи їх. У кінці уроку необхідно буду підтвердити або заперечити дані тверд­ження.

III.         Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя

Учитель розповідає про створення Монгольської держави і похо­ди Чінгісхана, про битву на Калці.

Бесіда

 1. 1.      У чому полягали причини перемог монгольського війська?
 2. Які країни були завойовані монголами?
 3. Як на ваш розсуд, чому русичі зазнали поразки у битві на Калці?

Робота з картою

За допомогою карти історичного атласа дати відповіді на запи­тання.

 1. Назвіть місце, де відбулася перша битва між русичами, половця­ми й татарською ордою.
 2. Назвіть час і напрямок першого походу військ Батия на Русь.
 3. Назвіть час і напрямок другого походу Батия на Русь.
 4. Назвіть столицю Золотої Орди.

Робота з історичним джерелом

Із «Повісті минулих літ»: «Узяв він (Батий) город Переяслав списом, вибив його весь, і церкву архангела Михайла сокрушив, і начиння церковне незчисленне срібне і золоте, і дороге каміння взяв. І єпископа преподобного Симеона вони вбили.

У той же час послав він війська на Чернігів. Обступили вони го­род великою силою, і Мстислав Глібович, почувши про напад на го­род іноплемінних, прийшов на них зі всіма воями. Билися вони, пе­реможений був Мстислав, і безліч із воїнів його побито було, і взяли вони город, і запалили вогнем».

 1. Що ви дізналися про завоювання монголо-татарами Переяслава та Чернігова?
 2. Визначте наслідки завоювання для подальшої історії цих міст.

Розповідь учителя

Учитель розповідає про завоювання монголами Києва.

Робота з візуальним джерелом

Учні мають розглянути репродукцію картини С. Іванова «Баска­ки» (С. 160) і дати відповіді на запитання.

 1. Яку подію відобразив художник на історичній картині?
 2. Як ви вважаєте, у яких землях відбувається дія?
 3. За якими деталями ви це визначили?

Робота з таблицею

1.   Прочитайте текст підручника (С. 160-161), заповніть таблицю
«Наслідки монгольського панування».

Прогнозоване заповнення таблиці

Сфери, на які насамперед вплинуло золотоординське ярмо

Економічна Політична Військова
Надмірні податі виснажували економіку Київської Русі Припинилися міжусобиці, отримання князями ярлика на князювання.

 

Обов’язок руських князівств брати участь у воєнних них походах

монголо-татар

2.   Прокоментуйте наведену таблицю. Як вона відображає рівень за­лежності руських земель від Золотої Орди?

IV.         Закріплення вивченого матеріалу
Бесіда з учнями

Повернутися до питань початку уроку.

 1. Чому монголо-татари досить швидко змогли підкорити величезні території та утворити одну з найбільших в історії імперій?
 2. Визначте, у чому полягало значення боротьби нашого народу з монгольською навалою.

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника (Свідерський Ю. ІО., Ладичен-ко Т. В., Романишин Н. ІО. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007. — § 17), відповісти на запитання.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

МОНГОЛО-ТАТАРСЬКА НАВАЛА НА УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ (18.0 KiB, Завантажень: 4)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,516sec