Молярний об’єм газів. Обчислення об’єму газу за нормальних умов

Тема:  Молярний об’єм газів. Обчислення об’єму газу за нормальних умов.

Мета:  Дати поняття промолярний об’єм газу. Навчити обчислювати об’єми газів за нормальних умов. Розвивати логічне мислення, зорову пам’ять. Створювати  передумови для виховання інтересу до знань, вміння працювати з великим обсягом інформації.

Тип уроку:  комбінований.

Девіз:  Вміння розв’язуати задачі – це мистецтво, що набувається практикою.

Д. Пойя.

Хід уроку.

  1. I.                  Організаційна частина.
  2. II.               Перевірка домашнього завдання.

1. Проаналізувати розв’язання задач 1, 3.

2. Дати означення молярної маси та одиниці її вимірювання.

3. На прикладі показати зв’язок маси, молярної маси та кількості речовини.

III.       Актуалізація опорних знань.

( Інтерактивна форма роботи, метад «мозкова атака».)

Учні дають відповідь і аргументують її.

−  Скільки молекул містить 1 моль будь-якої речовини?

−  Як позначають об’єм газу?

−  В яких одиницях вимірюють об’єм газу?

−  На що вказують коефіцієнти в рівняннях реакцій?

−  Як розміщені молекули в газах?

IV. Мотивація  навчальної діяльності.

Об’єм газу визначається не розміром його молекул, а відстанями між ними. Якщо температура й тиск однакові, то й відстані між молекулами в усіх  газах також приблизно однакові.З цього виходить, що в однакових об’мах різних газів містиця однакове число молекул.

V. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

а) Робота в групах.

Опрацювати такі питання:

I група   −   В чому суть закону Авогардо.

II група  −   Пояснити наслідок із закону Авогардо.

III група −   Дослідити молярний об’м газу : означення, одиниці вимірювання.

IV група −   Як пов’зані між собою поняття « молярний об’єм газу», « молярна маса газу» та « густина газу».

б) Обговорення завдань кожної групи.

в) Підведення підсумку.

Демонстрація молярних об’ємів та молярних мас деяких газів

( N2  ; O2  ; CO2  )

  1. VI.           Закріплення вивченого матеріалу.

а) Аналіз розв’язування прикладів 1, 2, 3 параграфа.

б) Розв’язування задачі біля дошки.

Обчислити молярний об’єм карбон(IV) оксиду, якщо відомо, що

за нормальних умов 0,5 моль його займає 11,2л.

в) Коментоване розв’язування задачі з місця.

Обчислити масу 1л (н. у.) таких газів: кисню О2  , чадного газу СО.

  1. VII.        Підведення підсумків.
  2. VIII.    Домашне завдання:

Поміркуй:      

-Чому дорівнює молярний об’єм аміаку NH3 , маса 1л газу якого за нормальних умов становить 0,76 грам?

– Речовина складається з трьох атомів Калію, атома Фосфору та 4 атомів Оксигену. Написати її  формулу, яка маса її кількістю речовини 2,5 моль?

Потім пари обмінюються завданнями і перевіряють правильність виконання завдання.

Робота в групах.

Кожній групі пропонується:

Скласти та розв’язати задачу з використанням молярної маси, кількості речовини, маси речовини.

  I група – Відома маса речовини. Обчислити її кількість.

  II група – Відома молярна маса та кількість речовини . Обчислити її масу.

  III група – Відомо кількісний,якісний склад та масу речовини. Обчислити  її кількість.

  IV група – Що важче:  1 моль крейди CaCO3 чи 1 моль гашеного вапна Ca(OH)2  ?

  1. IV.                 Підбиття підсумків уроку.

–         Які питання необхідно поставити собі, щоб повторити матеріал, який ми сьогодні з вами вчили?

–         Яким повинно бути домашнє завдання, щоб якісно засвоїти новий матеріал?

  1. V.               Домашнє завдання.

Застосуй свої знання і вміння.

1.Скільки моль становлять: 5г Кальцію, 0,5 моль води, 10 моль міді?

2.Для реакції потрібно взяти 0,5 моль кремнезему. Яку масу оксиду треба відважити?

3.Дано порцію C6H12O6 масою 30 г. Скільки це буде моль? Скільки там міститься молекул глюкози?

 Хочу знати все.

Скільки молекул у склянці води ємкістю 200 мл?

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

7 (16.1 KiB, Завантажень: 51)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

у 7 (105.5 KiB, Завантажень: 23)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,475sec