Молекулярні, структурні та електронні формули речовин

Тема. Молекулярні, структурні та електронні формули  речовин.

Цілі: поглибити знання учнів про хімічні формули речовин; ознайомитись із структурними, молекулярними та електронними формулами речовин.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

                                    Хід заняття

І. Організаційний етап.

ІІ. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Бесіда.

  1. На які класи поділяються всі речовини?
  2. Що таке хімічні формули? Для чого вони потрібні?
  3. Яку інформацію несуть нам хімічні формули?
  4. Що таке валентність?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Хімічна формула – символічний запис, що показує якісний і кількісний склад хімічної речовини.

Н24

Якісний склад- Молекула складається з гідрогену, оксисену, сульфуру.

Кількісний склад- 2 атоми гідрогену,1 атом сірки, 4 атоми оксисену.

        Завдання

Написати формули таких речовин: натрій сульфат, кальцій карбонат, варій ортофосфат, калій нітрат, арґентум сульфіт.Вказати їх якісний і кількісний склад.

Проста хімічна формула – показує співвідношення елементів, що входять до складу хімічної речовини.

Молекулярна формула – показує кількість атомів кожного з елементів, що входять до складу молекули;

Структурна хімічна формула – показує порядок з’єднання атомів у молекулі.

Просту хімічну формулу можна визначити за мольним співвідношенням атомів елементів у складі молекули. Наприклад, за результатами хімічного аналізу можна встановити, що деяка речовина має склад, що відповідає формулі СН, тобто n(Н)=n(С). Але подібне мольне співвідношення Карбону і Гідрогену можуть мати досить багато органічних речовин.

Співвідношення між кількістю атомів у простій і молекулярній формулах мють вигляд:

–                     проста формула – СН;

–                     молекулярна формула – СxНx.

Отже кількість атомів кожного з елементів, які зазначені у простій формулі кратна кількості атомів кожного з елементів, що входять до складу молекули.

Для визначення яка саме кількість атомів Карбону і Гідрогену входять до складу молекул ацетилену або бензолу (тобто для встановлення молекулярної формули) потрібне визначення молярної маси зазначених речовин, оскільки MxНx)=x·M(СН). Так, для ацетилену x=2, тобто молекулярна формула має вигляд С2Н2, а для бензолу – x=6, тобто молекулярна формула має вигляд С6Н6.

В неорганічній хімії структурні формули також записують з врахуванням валентності елементів. Наприклад:

Н

О

О =S=О

О

Н

Завдання.

Написати структурні формули таких речовин: НСО3; Н3РО4; СО4;Ва SО3.

Електронні формули складаються із символів елементів, навколо яких точками позначають електрони зовнішнього рівня, а між атомами-зв’язуючі електронні пари. Вони показують порядок сполучення атомів у молекулі, а також природу хімічного зв’язку і механізм утворення молекули з атомів, а тому часто застосовують для пояснення поведінки сполук у різних реакціях.

Двома точками між атомами в електронних формулах позначають місця перекривання електронних хмар, а значить, і більшу густину звязуючої двохелектронної хмари.                                    Н

                              ..                                   ..

Н:О:Н                        Н: С: Н

..                                   ..

                                                                   Н

ІV.Узагальнення та систематизація знань.

Робота біля дошки.

Написати молекулярні, структурні та елекронні формули всіх кислот.

V. Домашнє завдання.

Опрацювати конспект.

Написати структурні формули 10 солей на вибір.

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,331sec