Модифікаційна мінливість. Лабораторна робота № 3. Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої

Тема: Модифікаційна мінливість. Лабораторна робота № 3. Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої.

Мета: розширити знання учнів про неспадкову мінливість; дати знання про властивості модифікаційної мінливості; навчити будувати варіаційний ряд і криву.

Тип уроку: комбінований.

Методи та форми роботи: наочні, словесні, використання інтерактивних технологій.

Терміни та поняття: неспадкова мінливість, модифікація, варіанта, варіативний ряд, варіативна крива, норма реакції.

Обладнання: таблиця “Модифікаційна мінливість”, гербарії рослин, насіння квасолі, бобів, бульби картоплі; листя акації, вишні, клена.

Девіз уроку.

“Мистецтво навчання не потребує нічого іншого

ніж умілий розподіл часу”.

Ян.А.Коменський.

 

Хід уроку.

І.       Організаційних момент.

Психологічний тренінг “Від уроку я очікую…”.

 

ІІ.      Актуалізація опорних знань.

Експрес-тести.

  1. Мутації виникають: а) поступово; б) раптово.
  2. Наступним поколінням передаються мутації, що відбулися в клітинах: а) соматичних; б) статевих.
  3. Мутація проявляється у фенотипі в організмі: а) будь-якому; б) гомозиготному; в) гетерозиготному.
  4. Для мутацій не характерна властивість: а) постійність; б) масовість; в) успадковуваність; г) адаптивність; д) неспрямованість.

 

ІІІ.    Повідомлення теми і теми уроку.

(Монітор комп’ютера)ю

 

ІV.    Надання необхідної інформації.

Інформаційне повідомлення.

  1. Модифікаційна мінливість – це зміни ознак організму (його фенотипу), спричинені змінами умов середовища життя і не пов’язані зі змінами генотипу.
  2. Загальні властивості модифікаційної мінливості:

–         визначеність;

–         масовість;

–         неуспадкованість;

–         тимчасовість;

–         спрямованість;

–         пристосувальність.

 

V.      Інтерактивна вправа.

Робота в групах.

І група.      Значення модифікаційної мінливості.

ІІ група.     Статистичні закономірності модифікаційної мінливості.

 

VІ.    Рефлексія.

Виконання лабораторної роботи № 2. Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої.

Хід роботи.

  1. Візьміть максимальну кількість об’єктів, яку ви зможете дослідити у термін, визначений для виконання роботи.
  2. Полічіть ознаки, наприклад, для колосків – кількість зерен; для бульб картоплі – кількість вічок; для листків – їх довжину.
  3. Запишіть отримані дані варіаційного ряду в таблицю:

n

V

P

M

Загальна кількість варіант ряду

Варіанта

Частота зустрічальності варіант

Сума

Середня величина ознаки

 

  1. Побудуйте варіаційну криву за даними, наведеними у таблиці:

– на осі абсцис відкладіть варіанти ознаки від найменшого числа до найбільшого.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– на осі ординат відкладіть частоту зустрічальності ознаки. Від горизонтальної осі поставте перпендикуляри до рівня, що відповідає частоті повторюваності кожної варіанти. Точки перетину перпендикулярів з лініями, що відповідають частоті повторюваності варіант, з’єднайте прямими.

5.      Користуючись формулою, розрахуйте середню величину мінливості ознаки: , де М – середня величина, ∑ – знак суми, V – варіанта, Р – частота повторюваності, n – загальна кількість об’єктів в ряду.

6.      Середню величину ознаки (М) внесіть до таблиці.

Висновок: Дайте відповідь на запитання:

а) яка закономірність модифікаційної мінливості вами установлена?

б) організм успадковує ознаку як таку, чи норму реакції?

в) чому об’єкти з однаковим генотипом відрізняються один від одного фенотипові?

 

VІІ.   Підсумок уроку.

Оцінювання і мотивація.

 

VІІІ. Домашнє завдання.

Опрацювати матеріал в підручнику. Скласти тести на відповідність.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

14 Модифікаційна мінливість Лабораторна робота № 3 Вивчення мінливості у рослин (17.5 KiB, Завантажень: 48)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

14 Модифікаційна мінливість (109.4 KiB, Завантажень: 21)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,336sec