Місяць. Обертання Місяця навколо Землі. Фази Місяця

Місяць. Обертання Місяця навколо Землі.  Фази Місяця

 

Мета: сформувати в учнів уяв­лення про супутник Землі — Місяць, природу його обертання навколо Землі, сонячні та місячні затемнення; продовжувати розви­вати просторове уявлення про Всесвіт, логічне мислення, умін­ня виділяти головне; виховувати інтерес до навчання, бажання пізнавати навколишній світ.

Наочність: атлас для 6-го кла­су, таблиця «Сонячна система», глобус Місяця, глобус Землі, на­стільна лампа.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

 

Хід уроку

 І. Організаційний момент

Учитель перевіряє наявність уч­нівського обладнання, підручників.

//. Актуалізація опорних знань і вмінь

1) Бесіда

Яка різниця між Галактикою і Сонячною системою?

—Яка структура (будова) Со­нячної системи?

—Що таке орбіта?

—Чому на Землі в Північній і Південній півкулях протилежні пори року?

—Яка пора року була б у Жи­томирі, коли земна вісь стала пер­пендикулярною до орбіти Землі?

—Дайте характеристику Сон­ця. Яке його значення для життя на Землі?

2) Повідомлення учнів

Учні розповідають про планети Сонячної системи, гіпотези утво­рення Сонячної системи.

///. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Учитель. У Сонячній системі є безліч небесних тіл, але два з них — Сонце і Місяць — цікав­лять людей найбільше. З нашою зіркою Сонцем ми ознайомилися на попередньому уроці.

Місяць довгий час лишався таємничим і незвіданим — він змінював свою форму, ставав то світлим, то темним і «світив» тоді, коли наставала ніч. Що ж це за небесне тіло? Відповідь на це за­питання спробуємо знайти на сьо­годнішньому уроці.

IV. Вивчення нового матеріалу

1) Зачитування казки

Казка про Місяць

Місяць був сином Землі і Сонця. Він мав невеликий зріст, спокійну вдачу і ще небагато сили. Пізнаючи світ, Місяць по­волі кружляв навколо матері Землі. Вона не відпускала його далеко від себе, але Місяць зумів від матері приховати свою таєм­ницю, яку весь час тримав за спи­ною. Про неї знав лише батько Сонце — це він, таємно від Землі, надсилав Місяцеві світло і тепло, щоб згодом перетворити його на свого заступника. А те­пер Місяць міг лише відбивати батьківське світло, щоб мати Земля не могла його загубити в небесному просторі.

Місяць ще не вирішив, ким він буде в майбутньому — зіркою чи планетою, і тому поки що тулився до матері Землі.

2)       Заповнення таблиці Завдання

Користуючись текстом підруч­ника, заповніть таблицю 9.

{Ліву колонку пропонує вчи­тель, праву учні заповнюють са­мостійно.)

 

У казці У підручнику
1. Був сином Землі й Сонця 1. Супутник Землі
2. Невеликий на зріст, мав небагато сили 2. Маса менша за масу Землі у 85 раз, радіус — у 4 рази
3. Він поволі кружляв 3. Час обертання Місяця навколо Землі — * 27—29 діб (720 год)
4. Спокійна вдача 4. Навколо власної осі Місяць обертається також за 27—29 діб
5. Земля не відпускала далеко від себе 5. Відстань від Землі до Місяця — • 400 тис. км
6. Таємницю ховав за спиною 6. Із Землі ніколи не видно протилежного боку Місяця
7. Лише відбивав світло 7. Місяць — холодне небесне тіло

 

2. Місячне і сонячне затем­нення.

Учитель з допомогою глобуса, настільної лампи і будь-якого диска з ручкою (можна ракетки) демонструє явища затемнень. Не­обхідно розташовувати ці предме­ти по черзі: Земля — Місяць — Сонце (сонячне затемнення) і Сонце — Земля — Місяць (місяч­не затемнення).

1. Фази місяця (пояснення за мал.)

2. Вплив Місяця на Землю. (самостійна робота учнів з текстом підручника)

3. Дослідження Місяця. (повідомлення учнів)

 

V. Закріплення нових знань учнів

Бесіда

1. Чому на Місяці вдень дуже гаряче – + 1200 С, а вночі дуже холодно – до- 1600 С?

2. Чому на Місяці «розмовляти» можна тільки жестами?

3. Якщо Сонце більше за Землю майже в 100 разів, а Місяць – у 4 рази менший, чому ж нам здається, що вони однакові?

 

VI. Домашнє завдання

1)          Вивчити § 21 підручника

Підготуватися до тематичного оцінювання.

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,329sec