МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННІ РЕСУРСИ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ І БАГАТСТВО МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ, ЇХ ЗВ’ЯЗОК З ГЕОЛОГІЧНОЮ БУДОВОЮ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН. ПАЛИВНІ, РУДНІ ТА НЕРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ. ГОЛОВНІ РОДОВИЩА

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки:

 • Пояснювати класифікацію родовищ корисних копалин України
 • Визначати господарське значення мінерально-сировинних ресурсів
 • Наводити приклади поширення родовищ корисних копалин

Обладнання: підручник, атласи, мультимедійна презентація теми в схемах, електронний атлас «Географія України» , карти

Ключові поняття:

 • Корисні копалини
 • Класифікація корисних копалин
 • Рудні, нерудні корисні копалини
 • паливні (горючі) корисні копалини

Хід уроку:

І. Організаційна частина.

ІІ. Створення ситуації успіху Інтелектуальна розминка.

 • Що таке корисні копалини?
 • На які класи поділяються корисні копалини?
 • Де у господарстві використовують різні класи корисних копалин?
 • Які закономірності у розміщені родовищ корисних копалин вам відомі?

  ІІ. ВНМ.

  • Вступне слово вчителя про мінерально-сировинні ресурси.

  Різноманітність і багатство мінерально –

  сировинних ресурсів, їх зв’язок з геологічною

  будовою.

  • Виступи учнів з характеристиками основних груп корисних копалин Україн, закономірностями їх поширення та описами окремих родовищ. (випереджальне навчання)
  • Робота з картою – вивчення розміщення основних басейнів та

  родовищ корисних копалин

  Підсумки Рефлексія Д\З підшукати в пресі, додатковій літературі інформацію про господарське використання корисних копалин та проблеми з цим пов’язані


завантаження...
WordPress: 22.86MB | MySQL:26 | 0,310sec