Метиламін, триетиламін та анілін. Четвертинні амонійні солі

Тема. Метиламін, триетиламін та анілін. Четвертинні амонійні солі.

Цілі:ознайомити учнів будовою, фізичними та хімічними властивостями метиламіну, триетиламіну та аніліну; розвивати мислення, вміння  аналізувати, робити висновки; виховувати інтерес до речовин.

Обладнання та реактиви:періодична система хімічних елементів,схеми, картки.

Девіз: «Не бійся, що не знаєш, бійся,що не навчився».

Давня мудрість

Хід заняття

І. Організаційний етап.

ІІ. Актуалізація опорних знань.  мотивація навчальної діяльності.

Методичний прийом « Квітка»

Вчитель малює на дошці квітку ( середини і чотири пелюстки). У середині записує основне поняття. Після цього він просить учнів назвати прояви й характеристики понять й записує їх на пелюстках.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Хімія присутня у повсякденному житті людини. Хімія оточує нас всюди. Можна сказати, що будинок людини – це невелика хімічна лабораторія. Сьогодні на уроці ми продовжимо бути дослідниками в цій лабораторії.

ІV. Оголошення теми і мети заняття.

V. Вивчення нового матеріалу.Інерактивний метод « Ажурна пилка»

1.Створюються три « домашні групи», які отримують інформацію для вивчення. Ці групи працюють над такими темами.

1.Первинні, вторинні, третинні аміни.

2.Фізичні властивості метиламіну, триетиламіну та аніліну.

3. Хімічні властивості цих речовин.

( Інформацію для вивчення див. у додатках)

2.Створюються три « експертні групи», де учні виступають в ролі експертів з питань, над якими працювали в «домашній групі», та отримують інформацію від представників інших груп.

3.Учні повертаються у свою «домашню групу», для того, щоб поділитися новою інформацією, яку їм надали учасники інших груп.

VІ. Узагальнення і систематизація знань.

Запропонуйте схему поділу суміші, що складається з бензойної кислоти, фенолу, аніліну та бензолу використовуючи кислоти, основи і органічні розчинники.

VІІ. Підсумок уроку.

VІІІ. Домашнє завдання.

Напишіть продукти реакції етилового спирту з аміаком у присутності окису алюмінію при нагріванні.

 

Додаток 1

Первинні, вторинні, третинні аміни.

Первинні:
CH3NH2(метиламін) + H + → CH3N + H3;
C6H5NH2 (анілін) + H + → C6H5N + H3.
Вторинні:
(CH3) 2NH (диметиламін) + H + → (CH3) 2N + H2;
(C6H5) 2NH (дифеніламін) + H + → (C6H5) 2N + H2.
Третинні:
(C2H5) 3N (триетиламін) + H + → (C2H5) 3N + H.
Четвертинні амоній-катіони отримують головним чином алкилированием третинних амінів (так звана кватернізація)
C6H5CH2Cl + (C2H5) 3N → [C6H5CH2N + (C2H5) 3] Cl-.
Багато четвертинні амонієві сполуки біологічно активні, зустрічаються в природі (найбільш важливі з них – холін і ацетилхолін.

Додаток 2

Фізичні властивості метиламіну, триетиламіну та аніліну.

Найпростіші аміни (метиламін, диметиламін, триметил-амін) – газоподібні речовини. Решта нижчі аміни – рідини, які добре розчиняються у воді. Мають характерний запах, що нагадує запах аміаку.
Первинні і вторинні аміни здатні утворювати водневі зв’язки. Це призводить до помітного підвищення їх температур кипіння в порівнянні з сполуками, що мають ту ж молекулярну масу, але нездатними утворювати водневі зв’язки.
Анілін – масляниста рідина, обмежено розчинна у воді, кипляча при температурі 184 ° С.

Додаток 3

Хімічні властивості цих речовин.

Аміни як підстави. Атом азоту аміногрупи, подібно атому азоту в молекулі аміаку, за рахунок неподіленої пари електронів може утворювати ковалентний зв’язок за донорно-акцепторним механізмом, виступаючи в ролі донора. У зв’язку з цим аміни, як і аміак, здатні приєднувати катіон водню,  тобто виступати в ролі підстави.

Як ви вже знаєте з курсу неорганічної хімії, реакція аміаку з водою призводить до утворення гідроксид-іонів. Розчин аміаку у воді має лужну реакцію. Розчини амінів у воді також дають лужну реакцію.

Аміак, реагуючи з кислотами, утворює солі амонію. Аміни також здатні вступати в реакцію з кислотами:

2NН3 + Н2SО4 → (NН4)2SО4

сульфат амонію

2СН3―СН2―NН2 + Н2SО4 → ( СН3―СН2―NН3 )2SО4

сульфат етил амонію

Основні властивості аліфатичних амінів виражені сильніше, ніж у аміаку. Це пов’язано з наявністю одного і більше донорнихалкільних заступників, позитивний індуктивний ефект яких підвищує електронну щільність на атомі азоту. Підвищення електронної щільності перетворює азот в більш сильного донора пари електронів, що підвищує його основні властивості.

При нагріванні амонієвої солі карбонової кислоти відбувається дегідратація і утворюється амід. У разі ароматичних амінів аміногруппа і бензольні кільце справляють істотний вплив один на одного.

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,305sec