Методика «Знайди і викресли»

Мета. Визначити продуктивність та стійкість уваги у дітей 5-7 років.

 

Дитина працює з рисунком, на якому у випадковому порядку зображено прості фігури. їй дано завдання шукати та різним способом закреслювати дві неподібні фігури, наприклад: зірочку закреслити вертикальною рискою, а кружечок – горизонтальною. Дитина працює дві з половиною хвилини, впродовж яких п’ять разів поспіль (через кожні ЗО секунд) їй кажуть: «Починай!», «Стоп!». Експериментатор помічає на рисунку те місце, де подаються відповідні команди.

 

Обладнання. Рисунок із зображенням простих фігур, секундомір, протокол для фіксації параметрів уваги, прості олівці.

Інструкція. «Зараз ми з тобою зіграємо в таку гру: я покажу тобі рисунок на якому намальовано багато різних знайомих тобі предметів. Коли я скажу “Починай!”, ти по рядках цього рисунка почнеш шукати й закреслювати фігурки, які я буду називати. Робитимеш це доти, доки я не скажу: “Стоп!” Ти зразу мусиш зупинитися й показати мені те зображення предмета, яке ти побачу останнім.

Я зроблю відмітку на твоєму рисунку в тому місці, де ти зупинився, і знову скажу: “Починай!” Після цього ти продовжуєш шукати й викреслювати фігура з малюнка, які я назвав.

Так буде кілька разів, аж поки я не скажу: “Кінець!” Тоді виконання завданні завершується».

Фіксуються час виконання завдання, кількість зображень фігур, які дитини
обробила за весь час роботи, а також окремо за кожний 3-секундний інтервал кількість зроблених помилок (пропущені потрібні зображення або ж закреслені непотрібні).

 

Опрацювання результатів

Спочатку підраховується кількість фігур на рисунку, які продивилася дитина за весь час виконання завдання, а також окремо за кожний 30-секундний інтервал.

Одержані значення підставляються у формулу, за якою визначається показник рівня розвитку у дитини одночасно двох властивостей уваги – продуктивності та і стійкості:

 

 

 

де S – показник продуктивності та стійкості уваги обстежуваної дитини;

N- кількість предметів, які продивилася дитина;

t – час виконання завдання, хв;

п – кількість допущених помилок.

За наведеною вище формулою визначають шість показників (для кожного 30- секундного інтервалу). Відповідно, змінна t набуває значення 150 та 30.

За всіма показниками S, отриманими у процесі виконання завдання, будується графік, на основі аналізу якого можна судити про динаміку зміни продуктивності і стійкості уваги дитини в часі.

 

 

 

 

 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

 

 

Під час побудови графіка показники продуктивності та стійкості уваги оцінюються (кожний окремо) за 10-бальною шкалою.

1,00-1,25 – зона дуже високопродуктивної уваги;

0,75-1,00 – зона високопродуктивної уваги;

0,50-0,75 – зона продуктивної уваги;

0,25-0,50 – зона низькопродуктивної уваги;

0,00-0,25 – зона дуже низькопродуктивної уваги.

На графіку подано різні зони продуктивності та криві, які можуть бути одержані у результаті психодіагностики дитини за даною методикою.

 

Інтерпретування кривих

  1. Крива 1 – графік високопродуктивної та стійкої уваги.
  2. Крива 2 – графік низькопродуктивної, але стійкої уваги.
  3. Крива 3 – графік середньопродуктивної та середньостійкої уваги.
  4. Крива 4 – графік середньопродуктивної, але нестійкої уваги.
  5. Крива 5 – графік середньопродуктивної й украй нестійкої уваги.

Стійкість уваги, у свою чергу, оцінюється так: 10 балів – усі точки на малюнку не виходять на межі однієї зони; 8-9 балів – усі точки у двох зонах аналогічні до кривої ©; 6-7 балів – усі точки у трьох

зонах, крива подібна до ©; 4-5 балів – усі точки у чотирьох зонах, крива подібна до ©; З бали – усі точки у п’яти зонах, крива подібна до ©.

Нормативи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

завантаження...
WordPress: 23.01MB | MySQL:26 | 0,590sec