Методика виявлення сформованості духовних цінностей у старшокласників

Своєрідним пробним каменем духовної спрямованості особистості є її ціннісна орієнтація. За існуючими філософськими визначеннями, під ціннісними орієнтаціями розуміють найважливіші елементи внутрішньої структури особистості, що закріплені життєвим досвідом індивіда, всією сукупністю його переживань, та відмежовують важливе, суттєве для даної людини від несуттєвого.

Використовуючи уточнені поняття «духовності», «духовних цінностей», є потреба розглянути психологічні умови розвитку духовного світу старшокласників, оскільки психологічний зміст юнацького періоду пов’язаний із розвитком самосвідомості, характерним для нього є процес активного становлення особистості, самореалізації, особистісного і професійного самовизначення. Саме у цей період, з одного боку, зростають інтелектуальні здібності молоді, а з іншого — усвідомлюється потреба у чіткій ціннісній орієнтації, намаганні простежити причини соціальних явищ, пізнати закони природи.

Усе це спонукає до проведення відповідної діагностичної та корекційно-розвивальної роботи.

Для організації діагностичної роботи серед старшокласників можливе використання методики «Здійснення бажань», яка має теоретично обґрунтований ціннісний фундамент: спирається на еталонну ціннісну шкалу рівнів розширення свідомості і, відповідно, зміни ціннісних орієнтацій.

На початку проведення роботи над методикою потрібно дати відповідне пояснення.

Для нейтралізації психічного навантаження старшокласників від навчальної діяльності, поповнення позитивними емоціями, покращання емоційного стану, оптимізації уяви (використання епізодів з морем, літнім сонцем) використовуються елементи гри.

«Здійснення бажань»

 

Інструкція для учасників:

Уявіть себе на березі моря. Навколо вас теплий пісок, ласкаве сонце, шум хвиль…

Ось темна точка з’явилася на горизонті. Вона стає все ближчою до вас. Що це? Ви придивляєтесь і бачите, що це—старовинний глечик! Ви берете його в руки, уважно розглядаєте невідомі знаки та літери і, нарешті, зважуєтесь відкрити…

Разом із шипінням та їдким димом із глечика з’являється справжнісінький джин (не дуже великий, приємної зовнішності).

— Я віддячу тобі за своє звільнення, — каже він. — Я зроблю твоє життя таким, як ти хочеш! Я здійсню твої бажання, але тільки найголовніші: ось список життєвих цінностей.

— І він подає вам аркуш паперу. — Тобі потрібно тільки пронумерувати їх за порядком зменшення. Усі ті, що опиняться на перших місцях, вважатимуться головними у твоєму житті. Що ж стосується останніх номерів за списком — то в мене склероз і я навряд чи згадаю про них…

Списки життєвих цінностей:

• різноманітні задоволення;

• сімейний добробут;

• соціальна справедливість;

• вірність;

• визнання та популярність;

• вигідний шлюб;

• порядок у країні;

• доброзичливість;

• влада та впливовість;

• слухняні діти у сім’ї;

• порозуміння між громадянами;

• допомога тим, хто її потребує;

• особиста безпека;

• спокійна старість;

• добробут країни;

• гармонія з природою;

• здоров’я;

• матеріальне забезпечення;

• свобода в діях і вчинках;

• кохання;

Старшокласникам дається завдання
проранжувати їх, виділивши три найбільш значущих.

Після цього проводиться захист найбільш значущих для кожного ціннісних орієнтацій.

Для визначення загального рівня сформованості духовних цінностей за класами база даних заноситься на центральний комп’ютер і на його моніторі отримують обробку у вигляді діаграми.

Висновок:
низький рівень духовних цінностей — переважають цінності 1—2 рівня розвитку свідомості.

Рівні розвитку свідомості особистості


5 рівень універсальних та буттєвих цінностей (духовної, розширеної свідомості); .

4 рівень загальнолюдських цінностей;

З рівень суспільних, громадських, національних цінностей;

2 рівень сімейних (родинних) цінностей;

1 рівень егоцентричних цінностей, самоствердження .

Перший ступінь розвитку свідомості — егоцентризм — характерний для дитини, яка потребує від оточуючих уваги, піклування, любові. Найактуальнішими для неї стають слова: «Я», «Мені», «Я сам». Зрозуміло, що егоцентризм і самоствердження є наслідком первинного інстинкту самозбереження, самовиживання. Якщо людина залишається на першому рівні свідомості протягом усього подальшого життя, її прийнято називати егоїстичною.

При переході на другий
рівень зростає значення турботи про найближчих людей — батьків, рідних. Для другого рівня свідомості пріоритетні цінності та потреби — це цінності і потреби власної сім’ї.

Третій рівень. Подальше розширення світогляду людини сприяє розумінню того факту, що особисте життя її сім’ї тісно пов’язане з життям суспільства, нації, народу, рідного краю.
ЇЇ не перестають хвилювати сімейні чи особисті цінності, однак у разі потреби людина може відсунути їх на другий план, жертвуючи власним заради суспільного. Утрачена єдність відновлюється через любов до рідного краю, народу, суспільства.

Наступний, четвертий рівень—це рівень здатності до розуміння іншої людини, незалежно від її національних ознак чи віри, сприйняття людини як індивідуальності, визнання права кожного на власні переконання, усвідомлення факту, що людство — єдиний взаємопов’язаний організм, у якому кожний виконує свою важливу роль, характеризує рівень загальнолюдських цінностей.
Основним принципом, що притаманний світогляду четвертого рівня, є так зване «золоте правило» Христа: не роби іншим того, чого не бажаєш собі. На цьому рівні втрачена єдність реалізується не тільки у сімейних та громадських взаєминах, а й на рівні людства в цілому.

П’ятий
рівень свідомості людини характеризується розумінням того, що Всесвіт — це єдиний організм, а Земля — його невід’ємна частина. З цього випливає і відповідне ставлення до буття, до всіх живих істот, як до себе самого. Отже, п’ятий рівень реалізує єдність людини з Всесвітом.

Таким чином, процес розвитку свідомості має певну закономірність: від неусвідомленої єдності з материнським організмом шляхом духовного розвитку людина доходить до свідомої єдності з Всесвітом, повертаючись до відправної точки власного життя, але на якісно новому рівні. С.Рубінштейн справедливо вважав, що свідомість людини перетворюється на самосвідомість світу; світ усвідомлює себе через людину.

 

Результати проаналізовано.

 

 

 

Таблиця-інструкція для підведення підсумків

(визначення відсотка сформованості кожної групи цінностей)

 

1 рівень

Егоцентричні цінності (споживання) 

2 рівень

Сімейні цінності 

3 рівень

Суспільні, громадські, національні цінності 

4 рівень

Загальнолюдські, духовні цінності 

Різноманітні задоволення 

Сімейний добробут 

Соціальна справедливість 

Вірність  

Популярність і визнання 

Вигідний шлюб 

Порядок у країні 

Доброзичливість  

Влада та впливовість

Слухняні діти в сім’ї

Порозуміння між громадянами 

Допомога тим, хто її потребує 

Особиста безпека 

Спокійна старість 

Добробут держави 

Гармонія з природою 

Здоров’я

Матеріальне забезпечення 

Свобода в діях і вчинках 

Кохання  

 

 


 

завантаження...
WordPress: 22.89MB | MySQL:26 | 0,329sec